Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: grand puba Songtekst: proper education

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: grand puba - proper education ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van proper education? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van grand puba! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter g van grand puba en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals proper education .

Origineel

Here comes the proper education Rude bwoy! Fiyah! Here comes the rude bwoy, ah ah! Proper education, education Proper education Proper education, education Proper education Now let me tell you folks just exactly what I mean The way they try to lower, the black man's self esteem Put us in their schools and I call em mental graves When they teach us bout ourselves, all we learn that we were slaves Then they say Jesus was white, understand That means that Mystery God in the sky's a white man These two things alone make us start to feel inferior Then we grow up thinkin' they are superior Why does the black licorice taste the worst? Why does the black jellybean taste the worst? Why do the bad guys always wear black? Why is bad luck when you see a black cat? 'Cause they're workin' subconsciously, subconsciously Workin' subconsciously Workin' subconsciously, subconsciously Workin' subconsciously This is why we must teach our strong black nation Proper education, education Proper education Proper education Proper education Proper education Yes lord! Easy now star! Come again! Now they gave restitution to the Japanese You see they gave restitution to the Jews Now over 400 years of slavery rape and murder But I guess there's no restitution for the coons They want to use us a tool, and also as a slave In the land of the free and the home of the brave Musa came to the cave and taught them Ock The tricknowledge that the Devil once forgot Now the ten percent rules over the eighty-five You see we have to do more than just keep hope alive I don't hope and I don't do dope But I still feel the pain from my ancestors swingin' on a rope Now pardon me as I distill on a Devil's grill Now me trust a Devil, huh, I never will I just catch my four grab my button, put it on my lapel Grab my people and get out of hell See this is why we must teach our young black nation Proper education, education Yes Yes, we would like to say peace to all the Gods and the Earths People of the universe The original man I would like to say peace to my brother Tony X Yes Want to say To my physicals, free the land A-B-C

 

Vertaling

Hier komt de juiste opvoeding Brutale bwoy! Fiyah! Hier komt de onbeschofte bwoy, ah ah! Juiste opvoeding, opvoeding Juiste opvoeding Juiste opvoeding, opvoeding Goed onderwijs Laat me jullie precies vertellen wat ik bedoel. De manier waarop ze het zelfvertrouwen van de zwarte man proberen te verlagen. Zet ons in hun scholen en ik noem ze mentale graven Als ze ons over onszelf leren, leren we alleen dat we slaven waren. Dan zeggen ze dat Jezus blank was, begrijp je? Dat betekent dat de mysterieuze God in de hemel een blanke man is. Door deze twee dingen alleen al voelen we ons minderwaardig. Dan groeien we op en denken dat zij superieur zijn. Waarom smaakt de zwarte drop het ergst? Waarom smaakt de zwarte jellybean het ergst? Waarom dragen de slechteriken altijd zwart? Waarom brengt het ongeluk als je een zwarte kat ziet? Omdat ze onbewust werken, onbewust Onbewust werken Onbewust aan het werk, onbewust Onbewust aan het werk Dit is waarom we onze sterke zwarte natie moeten onderwijzen Goed onderwijs, onderwijs Goed onderwijs Juiste opvoeding Juiste opvoeding Juist onderwijs Ja heer! Rustig nu ster! Kom nog eens! Nu gaven ze restitutie aan de Japanners. Zie je, ze hebben de Joden terugbetaald. Meer dan 400 jaar slavernij, verkrachting en moord. Maar ik denk dat er geen restitutie is voor de coons. Ze willen ons als werktuig gebruiken, en ook als slaaf. In het land van de vrijen en het huis van de dapperen. Musa kwam naar de grot en leerde hen Ock De drievoudige kennis die de duivel ooit vergat. Nu heerst de tien procent over de vijfentachtig Zie je, we moeten meer doen dan alleen de hoop levend houden. Ik hoop niet en ik gebruik geen drugs. Maar ik voel nog steeds de pijn van mijn voorouders die aan een touw slingerden Vergeef me nu dat ik distilleer op een duivels rooster Nu vertrouw ik een duivel, huh, dat zal ik nooit doen Ik vang gewoon mijn vier pak mijn knoop, zet het op mijn revers Pak mijn mensen en maak dat je wegkomt uit de hel. Zie je dit is waarom we onze jonge zwarte natie moeten leren Goed onderwijs, onderwijs. Ja Ja, we willen graag vrede zeggen tegen alle Goden en de Aarde Mensen van het universum De originele man. Ik wil graag vrede zeggen tegen mijn broer Tony X. Ja Wil zeggen Aan mijn stervelingen, bevrijd het land A-B-C