Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Hamilton Songtekst: Burn

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Hamilton - Burn ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Burn? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Hamilton! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van Hamilton en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Burn .

Origineel

[ELIZA] I saved every letter you wrote me From the moment I read them I knew you were mine You said you were mine I thought you were mine Do you know what Angelica said When we saw your first letter arrive? She said “Be careful with that one, love He will do what it takes to survive.” You and your words flooded my senses Your sentences left me defenseless You built me palaces out of paragraphs You built cathedrals I’m re-reading the letters you wrote me I’m searching and scanning for answers In every line For some kind of sign And when you were mine The world seemed to Burn Burn You published the letters she wrote you You told the whole world how you brought This girl into our bed In clearing your name, you have ruined our lives Do you know what Angelica said When she read what you’d done? She said “You have married an Icarus He has flown too close to the sun.” You and your words, obsessed with your legacy... Your sentences border on senseless And you are paranoid in every paragraph How they perceive you You, you, you… I’m erasing myself from the narrative Let future historians wonder how Eliza Reacted when you broke her heart You have torn it all apart I am watching it Burn Watching it burn The world has no right to my heart The world has no place in our bed They don’t get to know what I said I’m burning the memories Burning the letters that might have redeemed you You forfeit all rights to my heart You forfeit the place in our bed You sleep in your office instead With only the memories Of when you were mine I hope that you burn

 

Vertaling

[ELIZA] Ik redde elke brief die je me schreef Vanaf het moment dat ik ze heb gelezen Ik wist dat je van mij was Je zei dat je de mijne was Ik dacht dat je van mij was Weet je wat Angelica zei Toen we uw eerste brief zagen aankomen? Ze zei 'Wees voorzichtig met die ene liefde Hij zal doen wat er nodig is om te overleven. ' U en uw woorden overspoelden mijn zintuigen Je zinnen hebben me weerloos gemaakt Je hebt me paleizen uit de paragrafen gebouwd Je hebt kathedralen gebouwd Ik lees de letters die je me hebt geschreven opnieuw lezen Ik zoek en scant naar antwoorden In elke lijn Voor een soort teken En als je van mij was De wereld scheen Brandwond Brandwond U heeft de brieven gepubliceerd die ze u heeft geschreven Jij vertelde de hele wereld hoe je meebracht Dit meisje in ons bed Bij het wissen van uw naam hebt u ons leven verwoest Weet je wat Angelica zei Toen ze lees wat je gedaan hebt? Ze zei 'Je hebt een Icarus getrouwd Hij is te dicht bij de zon gevlogen. ' U en uw woorden, geobsedeerd met uw erfenis ... Uw zinnen grenzen op zinloos En je bent paranoïde in elke paragraaf Hoe ze je waarnemen Jij jij jij… Ik verwijder mezelf uit het verhaal Laat toekomstige historici zich afvragen hoe Eliza Reageerde toen je haar hart brak Je hebt het allemaal uit elkaar gescheurd Ik ben het aan het kijken Brandwond Kijken hoe het brandt De wereld heeft geen recht op mijn hart De wereld heeft geen plaats in ons bed Ze weten niet wat ik zei Ik verbrand de herinneringen Branden branden die u kunnen verlossen U verliest alle rechten op mijn hart U verliest de plaats in ons bed Je slaapt in plaats van je kantoor Met alleen de herinneringen Van wanneer je van mij was Ik hoop dat je brandt