Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: hanson Songtekst: soldier

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: hanson - soldier ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van soldier? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van hanson! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter h van hanson en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals soldier .

Origineel

Can I hear the story about the one-legged soldier? Please? And can you tell me the story of the soldier? Please? One more time Or I'll knock your nose off Not so long ago in a toy room not so far away Lived a boy who had so many toys And he didn't know what to do with them all With them all, with them all Well, his favorite of all the toys Were the tin soldiers, the tin soldiers And the one that he loved the most Was the one with the missing leg At night the toys would come alive Or that's how the story is told And there they met the soldier With the missing leg And the ballerina with the heart of gold At night they would share each others dreams Under the stars shining bright But they were too shy To speak of love, to speak of love One day the boy sat them on the windowsill To watch for the enemy coming over the hill But when the wind it blew It knocked him into the street And the boys from the town they said Won't you look at the one-legged soldier? Let's stick him in a boat and send him far away 'Cause we can't find a use For a soldier with a missing leg And he was lonely, so lonely for a friend And he was lonely, so lonely for a friend He was so lonely, yeah As he floated past a river rat On his homemade boat Well, the boat began to sink And he sank to the bottom of the river He got swallowed by a fish Caught by a fisherman Sold to the family of the boy who had the toys And the cook said, look at the one-legged soldier It looks just like the one we lost the other day Could this be the boy's tin soldier with the missing leg? But he was lonely, so lonely for a friend, oh And he was lonely, so lonely for a friend He was so lonely, yeah Oh yeah so lonely, oh yeah What about the ballerina? As he sat on the mantle piece to dry from the river The ballerina who held his heart sat at his side And when they got up to dance with each other She fell by the fire blazing bright When he jumped to save her from the flames Their bases began to melt into one and the same And now they share each other's destiny Together forever they will be And they are no longer lonely for a friend And they are no longer lonely for a friend No longer lonely, yeah No longer lonely Whoa, whoa Yeah, whoa No longer lonely, yeah Well, not so long ago in a toy room not so far away Lived a boy who had so many toys And he played with them all With them all, with them all Well, he had a ballerina and a one-legged soldier Stuck together at the base And they share each others destiny As they sit on top of the mantel place It's the story of the one-legged soldier The story of the one-legged soldier The story of the tin soldier With the missing leg

 

Vertaling

Mag ik het verhaal horen over de soldaat met één been? Alstublieft? En kunt u mij het verhaal vertellen van de soldaat? Alstublieft? Nog een keer. of ik sla je neus eraf Niet zo lang geleden in een speelgoedkamer niet zo ver weg leefde een jongen die zoveel speelgoed had En hij wist niet wat hij met ze allemaal moest doen Met ze allemaal, met ze allemaal Nou, zijn favoriet van al het speelgoed waren de tinnen soldaatjes, de tinnen soldaatjes En degene waar hij het meest van hield was degene met het missende been s Nachts kwam het speelgoed tot leven Of dat is hoe het verhaal verteld is En daar ontmoetten ze de soldaat Met het ontbrekende been En de ballerina met het hart van goud s Nachts deelden ze elkaars dromen Onder de sterren die helder schenen Maar ze waren te verlegen Om over liefde te spreken, om over liefde te spreken Op een dag zette de jongen hen op de vensterbank om te kijken of de vijand over de heuvel kwam Maar toen de wind blies sloeg hij hem de straat op En de jongens uit de stad zeiden. Kijk toch eens naar die soldaat met één been. Laten we hem in een boot stoppen en hem ver weg sturen Want we kunnen geen nut vinden voor een soldaat met een ontbrekend been En hij was eenzaam, zo eenzaam voor een vriend En hij was eenzaam, zo eenzaam voor een vriend Hij was zo eenzaam, ja As he floated past a river rat Op zijn zelfgemaakte boot Nou, de boot begon te zinken En hij zonk naar de bodem van de rivier Hij werd opgeslokt door een vis Gevangen door een visser Verkocht aan de familie van de jongen die het speelgoed had En de kok zei, kijk eens naar die soldaat met één been. Het lijkt precies op degene die we onlangs verloren Zou dit het tinnen soldaatje van de jongen zijn met het missende been? Maar hij was eenzaam, zo eenzaam voor een vriend, oh En hij was eenzaam, zo eenzaam voor een vriend Hij was zo eenzaam, ja Oh ja zo eenzaam, oh ja En de ballerina? As he sat on the mantle piece to dry from the river De ballerina die zijn hart vasthield zat aan zijn zijde En toen ze opstonden om met elkaar te dansen viel ze bij het fel brandende vuur Toen hij sprong om haar uit de vlammen te redden Hun basis begon te smelten tot een en dezelfde En nu delen ze elkaars lot Voor altijd zullen ze samen zijn En ze zijn niet langer eenzaam voor een vriend En ze zijn niet langer eenzaam voor een vriend Niet langer eenzaam, ja Niet langer eenzaam Whoa, whoa Yeah, whoa Niet langer eenzaam, ja Nou, niet zo lang geleden in een speelgoedkamer niet zo ver weg leefde een jongen die zoveel speelgoed had En hij speelde met ze allemaal Met ze allemaal, met ze allemaal Nou, hij had een ballerina en een soldaat met één been Aan elkaar vastgeplakt aan de basis En ze delen elkaars lot Als ze boven op de schoorsteenmantel zitten Het is het verhaal van de soldaat met één been Het verhaal van de soldaat met één been Het verhaal van de tinnen soldaat Met het ontbrekende been