Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: harry chapin Songtekst: dogtown

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: harry chapin - dogtown ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van dogtown? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van harry chapin! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter h van harry chapin en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals dogtown .

Origineel

Up in Massachusetts There's a little spit of land. The men who make the maps, yes, they call the place Cape Ann. The men who do the fishing call it Gloucester Harbor Sound, But the women left behind, they call the place Dogtown. The men go out for whaling, past the breakers and the fogs. The women stay home waiting they're protected by the dogs. A tough old whaler woman who had seen three husbands drown, Polled the population and she named the place Dogtown. There's all these grey faced women in their black widow's gowns, Living in this grave yard granite town. Yeah, you soon learn there's many more than one way to drown; That's while going to the dogs here in Dogtown. And she speaks: My father was a merchant all in the Boston fief. When my husband came and asked him for my hand. But little did I know then that a Gloucester whaler's wife Marries but the sea salt and the sand. He took me up to Dogtown the day I was a bride. We had ten days together before he left my side. He's the first mate of a whaling ship, The keeper of the log. He said, "Farewell, my darling, I'm going to leave you with my dog." And I have seen the splintered timbers of a hundred shattered hulls, Known the silence of the granite and the screeching of the gulls, I've heard that crazy widow Cather walk the harbor as she raves At the endless rolling whisper of the waves. Sitting by the fireside, the embers slowly die. Is it a sign of weakness when a woman wants to cry? The dog is closely watching the fire glints in his eye. No use to go to sleep this early, no use to even try. My blood beats like a woman's, I've got a woman's breast and thighs. But where am I to offer them To the ocean or the skies? Living with this silent dog All the moments of my life, He has been my only husband; Am I a widow, or his wife? Yes, it's a Dogtown and it's a fog town, And there's nothing around 'cept the sea pounding granite ground And this black midnight horror of a hound. I'm standing on this craggy cliff, My eyes fixed on the sea. Six months past, when his ship was due, I'm a widow to be. For liking this half living with the lonely and the fog, You need the bastard of the mating of a woman and a dog. And I have seen the splintered timbers of a hundred shattered hulls, Known the silence of the granite and the screeching of the gulls, I've heard that crazy widow Cather walk the harbor as she raves At the endless rolling whisper of the waves. At the endless rolling whisper of the waves. At the endless rolling whisper of the waves.

 

Vertaling

In Massachusetts is er een kleine landtong. De mensen die de kaarten maken, ja, zij noemen het Cape Ann. De mannen die vissen noemen het Gloucester Harbor Sound, Maar de achtergebleven vrouwen, noemen het Dogtown. De mannen gaan op walvisjacht, langs de branding en de mist. De vrouwen blijven thuis en worden beschermd door de honden. Een taaie oude walvisjager vrouw die drie echtgenoten had zien verdrinken, Ze peilde de bevolking en noemde de plaats Dogtown. Er zijn allemaal vrouwen met een grijs gezicht in hun zwarte weduwetoga's, die in deze granieten grafstad wonen. Ja, je leert al snel dat er meer dan één manier is om te verdrinken; Dat is als je naar de klote gaat hier in Dogtown. En ze spreekt: Mijn vader was een koopman in het leengoed Boston. Toen mijn man kwam en hem om mijn hand vroeg. Maar ik wist toen nog niet dat de vrouw van een Gloucester walvisvaarder... alleen trouwt met het zeezout en het zand. Hij nam me mee naar Dogtown op de dag dat ik een bruid was. We waren tien dagen samen, voordat hij van mijn zijde week. Hij is de eerste stuurman van een walvisjachtschip, de bewaarder van het logboek. Hij zei: "Vaarwel, liefste, ik laat je achter bij mijn hond." En ik heb het versplinterde hout gezien van honderd verbrijzelde scheepsrompen, Ik ken de stilte van het graniet en het gekrijs van de meeuwen, Ik heb die gekke weduwe Cather door de haven horen lopen terwijl ze raaskalde Op het eindeloze geruis van de golven. Zittend bij het haardvuur, sterven de sintels langzaam. Is het een teken van zwakte als een vrouw wil huilen? De hond kijkt aandachtig naar de vuurgloed in zijn oog. Het heeft geen zin om zo vroeg te gaan slapen, het heeft geen zin om het zelfs maar te proberen. Mijn bloed klopt als dat van een vrouw, Ik heb de borst en de dijen van een vrouw. Maar waar moet ik ze aanbieden Aan de oceaan of de hemel? Leven met deze stille hond Al de momenten van mijn leven, is hij mijn enige man geweest; Ben ik een weduwe, of zijn vrouw? Ja, het is een hondenstad en het is een miststad, En er is niets in de buurt, behalve de zee die op de granieten grond slaat En deze zwarte middernacht horror van een hond. Ik sta op deze steile klif, Mijn ogen gericht op de zee. Zes maanden geleden, toen zijn schip werd verwacht, Ik ben een weduwe geworden. Omdat ik hou van dit halve leven met de eenzamen en de mist, Je hebt de bastaard nodig van de paring van een vrouw en een hond. En ik heb het versplinterde hout gezien van honderd verbrijzelde scheepsrompen, Ik ken de stilte van het graniet en het gekrijs van de meeuwen, Ik heb die gekke weduwe Cather door de haven horen lopen terwijl ze raaskalde Over het eindeloze gefluister van de golven. Op het eindeloos voortrollende gefluister van de golven. Op het eindeloos voortrollende gefluister van de golven.