Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: harry chapin Songtekst: halfway to heaven

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: harry chapin - halfway to heaven ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van halfway to heaven? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van harry chapin! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter h van harry chapin en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals halfway to heaven .

Origineel

There's no tick tock on your electric clock But still your life runs down. There's no tick tock on your electric clock But still your life runs down. I'm halfway to heaven and my home in Forest Hills It's half past eleven and I've got some time to kill. I missed my bus connection my train got in too late And I'm forced into reflection by this half hour wait. Now I have been a straight man and I've played it by the rules I been a good man, a good husband, a good old fashioned fool. I have a fine wife and two children just like everybody's got But after fifteen years of marriage the fires don't burn too hot. Ahh someone played a trick on me. They set me up so perfectly They Gave me their morality And then changed the rules they set for me. Someone must be laughing now, Though it don't seem funny somehow, How the world's accepting now What they once would not allow Back in my younger days. The world has changed in so many ways. My mother once said to me so many years ago now Don't you touch those bad girls, so I never had girls Until I had my Mary when we married. My Mary then had my two sons My life as a lover was already done It was over before it had really begun. Ahh someone played a trick on me. They sent this little girl to me, She is my new secretary And she's something to see. yeah She's a nice girl, but it's a young world And she lives her life so free, and she sure gets through to me She brings her pad into my office, she wears a sweater and a skirt And somewhere deep inside of me something starts to hurt. She's wearing nothing underneath, and I can see what's there to see She smiles and says, "You wanted me?" I'd have to agree. You know how much I want her, And I know that I could have her. I know I could, I know she would Make love to me, so wonderfully. God damn, I'm one crazy mixed up mixture of a man. In my head all my life I've been a sinner, And in my bed with just my wife I'm still a beginner, But tomorrow night I'm taking that little girl out to dinner! There's no tick tock on your electric clock But still your life runs down.

 

Vertaling

Er is geen tick tock op uw elektrische klok Maar toch loopt je leven vast. Er is geen tick tock op uw elektrische klok Maar je leven gaat nog steeds bergafwaarts. Ik ben halverwege naar de hemel en mijn huis in Forest Hills Het is half twaalf en ik heb wat tijd te doden. Ik miste mijn busverbinding mijn trein kwam te laat En ik ben gedwongen tot reflectie door dit half uur wachten. Nu ben ik een hetero man geweest en ik heb het volgens de regels gespeeld Ik ben een goede man geweest, een goede echtgenoot, een goede ouderwetse dwaas. Ik heb een fijne vrouw en twee kinderen, zoals iedereen heeft. Maar na vijftien jaar huwelijk branden de vuren niet meer zo heet. Ahh iemand heeft een truc met me uitgehaald. Ze hebben me er zo perfect ingeluisd Ze gaven me hun moraliteit En toen veranderden ze de regels die ze voor mij hadden ingesteld. Iemand moet nu lachen, Hoewel het op de een of andere manier niet grappig lijkt, Hoe de wereld nu accepteert Wat ze ooit niet wilden toestaan in mijn jongere dagen. De wereld is op zoveel manieren veranderd. Mijn moeder zei ooit tegen mij, zoveel jaren geleden Raak die slechte meisjes niet aan, dus ik heb nooit meisjes gehad Totdat ik mijn Mary kreeg toen we trouwden. Mijn Mary kreeg toen mijn twee zonen Mijn leven als minnaar was al voorbij Het was voorbij voordat het echt begonnen was. Ahh iemand heeft een truc met mij uitgehaald. Ze stuurden dit kleine meisje naar mij, Ze is mijn nieuwe secretaresse En ze is iets om te zien. Yeah She's a nice girl, but it's a young world En ze leeft haar leven zo vrij, en ze dringt zeker tot me door Ze brengt haar schrijfblok in mijn kantoor, ze draagt een trui en een rok En ergens diep in mij begint iets pijn te doen. Ze draagt niets eronder, en ik kan zien wat er te zien is Ze glimlacht en zegt: "Je wilde me?" Daar moet ik het mee eens zijn. Je weet hoe graag ik haar wil, En ik weet dat ik haar kan krijgen. Ik weet dat ik het kan, ik weet dat ze het zou doen de liefde met me zou bedrijven, zo heerlijk. Godverdomme, ik ben een gekke verwarde mix van een man. In mijn hoofd ben ik mijn hele leven een zondaar geweest, En in bed met alleen mijn vrouw ben ik nog steeds een beginner, Maar morgenavond neem ik die kleine meid mee uit eten! Er is geen tik op je elektrische klok Maar toch loopt je leven ten einde.