Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Helena Bonham Carter Songtekst: A little priest

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Helena Bonham Carter - A little priest ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van A little priest? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Helena Bonham Carter! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van Helena Bonham Carter en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals A little priest .

Origineel

That's all very well
But what are we going to do about him?
Later on, when it's dark
We'll take him to some secret place
And bury him
O yeah, of course, we could do that
Does suprise he’s not got any relatives
Going to come poking around looking for him

Seems a downright shame
Shame?
Seems an awful waste
Such a nice, plump frame
What's his name has
Had
Has!
Nor it can't be traced
Bus'ness needs a lift
Debts to be erased
Think of it as thrift
As a gift
If you get my drift!

Seems an awful waste
I mean, with the price of meat
What it is
When you get it
If you get it

HAH!
Good, you got it!

Take, for instance
Mrs. Mooney and her pie shop!
Business never better
Using only pussycats and toast!
Now, a pussy's good for maybe six or seven
At the most!
And I'm sure they can't compare
As far as taste!

Mrs. Lovett, what a charming notion
(Well, it does seem a waste)

Eminently practical
And yet appropriate as always!

Mrs. Lovett, how I've lived
Without you all these years, I'll never know!
How delectable! (think about it)
Also undetectable!
(Lot’s of other gentlemen will soon
Be coming for a shave)
How choice! (won’t they? Think of all them)
How rare! (pies)

For what's the sound of the world out there?
What, Mr. Todd?
What, Mr. Todd?
What is that sound?
Those crunching noises pervading the air!
Yes, Mr. Todd!
Yes, Mr. Todd!
Yes, all around!
It's man devouring man, my dear!
And who are we to deny it in here?

These are desperate times
Mrs. Lovett, and desperate measures are called for!
Here we are, now! Hot out of the oven!
What is that?

It's priest. Have a little priest
Is it really good?
Sir, it's too good, at least!
Then again, they don't commit sins of the flesh
So it's pretty fresh
Awful lot of fat
Only where it sat
Haven't you got poet, or something like that?
No, you see, the trouble with poet is
How do you know it's deceased?
Try the priest!

Lawyer's rather nice
If it's for a price
Order something else, though, to follow
Since no one should swallow it twice!
Anything that's lean!
Well, then, if you're British and loyal
You might enjoy Royal Marine!
Anyway, it's clean
Though of course
It tastes of wherever it's been!
Is that squire
On the fire?
Mercy no, sir, look closer
You'll notice it's grocer!
Looks thicker
More like vicar!
No, it has to be grocer
It's green!

The history of the world, my love
Save a lot of graves
Do a lot of relatives favors!
Is those below serving those up above!
Ev'rybody shaves
So there should be plenty of flavours!
How gratifying for once to know
That those above will serve those down below!

What is that?
It's fop
Finest in the shop
And we have some shepherd's pie peppered
With actual shepherd on top!
And I've just begun
Here's the politician, so oily
It's served with a doily
Have one!
Put it on a bun
Well, you never know if it's going to run!
Try the friar
Fried, it's drier!
No, the clergy is really
Too coarse and too mealy!
Then actor
That's compacter!
And always arrives overdone!
I'll come again
When you have judge on the menu!

Have charity towards the world, my pet!
Yes, yes, I know, my love!
We'll take the customers that we can get!
High-born and low, my love!
We'll not discriminate great from small!
No, we'll serve anyone
Meaning anyone, (we’ll serve anyone)
And to anyone
At all!

 

Vertaling

Dat is wel goed allemaal
Maar wat gaan we met hem doen?
Later, wanneer het donker is
Nemen we hem mee naar een of andere geheime plek
En begraven hem
O ja, natuurlijk, dat kunnen we doen
Het verbaast me wel dat hij geen familieleden heeft
Die overal rond gaan snuffelen op zoek naar hem

Het lijkt volkomen zonde
Zonde?
Het lijkt een vreselijke verspilling
Zo'n fijn, mollige geraamte
Wat is zijn naam heeft
Had
heeft!
Noch kan het gevonden worden
De zaken hebben een oppepper nodig
Schulden moeten uitgewist worden
Zie het als zuinigheid
Als een geschenk
Als je snapt wat ik bedoel!

Het lijkt een vreselijke verspilling
Ik bedoel, met de prijs van vlees
Wat het is
Wanneer je het krijgt
Als je het snapt

Hah
Goed, je snapt het!

Neem, als voorbeeld, Mevrouw Mooney
En haar pasteiwinkel!
De zaken gaan beter als ooit tevoren
Nu ze alleen katten en toast gebruikt!
Nu, een kat is goed voor misschien zes of zeven
Maximaal!
En ik ben er zeker van dat ze qua smaak
Niet te vergelijken zijn

Mevr. Lovett, wat een charmant idee
(Wel, het lijkt inderdaad een verspilling)

Uiterst praktisch
En nog steeds geschikt zoals altijd!

Mevrouw Lovett, hoe heb ik kunnen leven
Al die jaren zonder u, ik zal het nooit weten!
Hoe verrukkelijk! (denk er eens over)
Ook onopspeurbaar!
(Vele andere mannen zullen binnenkort
Komen voor een scheerbeurt)
Wat een keus! (of niet? Zie ze allemaal als)
Hoe zeldzaam (pasteitjes)

Voor wat is het geluid van de wereld daarbuiten?
Wat, mr. Todd?
Wat, mr. Todd?
Wat is dat geluid?
Die knarsende geluiden die de lucht doordringen!
Ja, mr. Todd!
Ja, mr. Todd!
Ja, overal!
Het zijn mannen die mannen verslinden, mijn lief!
En wie zijn wij om het hierbinnen te ontkennen?

Dit zijn wanhopige tijden
Mevr. Lovett, en die vragen om wanhopige maatregelen!
Hier zijn we, nu! Vers uit de oven!
Wat is dát?

Het is een priester. Neem een beetje priester
Is het echt lekker?
Meneer, het is te lekker, op zijn minst!
Dan nog, ze begaan geen zonden van het vlees
Dus het is best wel vers
Vreselijk veel vet
Alleen waar hij zat
Heb je geen dichter, of iets wat er op lijkt?
Nee, weet je, het probleem met dichter is
Hoe weet je of ze overleden zijn?
Probeer de priester!

Een jurist is tamelijk lekker
Als het voor een prijs is
Bestel iets anders, desondanks, om te volgen
Omdat niemand het twee keer hoeft door te slikken!
Alles dat mager is!
Wel, dan, als je Brits en trouw bent
Zul je misschien wel genieten van Koninklijke Marine!
Hoe dan ook, het is schoon
Hoewel natuurlijk
Het smaakt naar waar het ook geweest is!
Is dat een landheer
Op het vuur?
Genade, nee meneer, kijk beter
U zal merken dat het kruidenier is!
Het lijkt dikker
Meer zoals een predikant
Nee, het moet een kruidenier zijn
Het is groen!

De geschiedenis van de wereld, mijn lief
Het spaart veel graven uit
We doen heel veel nabestaanden een plezier!
Is dat degenen beneden degene boven van dienst zijn!
Iedereen scheert zich
Dus er zouden genoeg smaken moeten zijn!
Hoe bevredigend om voor eens te weten
Dat degene boven degenen beneden van dienst is!

Wat is dat?
Het is een stereotiep
Het beste in de winkel
En we hebben wat herderspastei, gepeperd
Met echte herder erop!
En ik ben pas begonnen
Hier is de politicus, zo vettig
Het is geserveerd met een onderleggertje
Neem er een!
Stop het op een broodje
Wel, je weet nooit of het goed loopt!
Probeer de monnik,
Gefrituurd is het droger!
Nee, de geestelijken zijn echt
Te ruw en te bleek!
Dan een acteur
Dat is meer samengeperst!
En het komt altijd te gaar aan!
Ik zal weer terug komen
Als je een rechter op het menu hebt!

Heb liefde voor de wereld, mijn lieveling!
Ja, ja, ik weet het, mijn lief!
We zullen de klanten nemen die we kunnen krijgen!
Van een hoge stand en van een lage, mijn lief!
We zullen groot niet discrimineren van klein!
Nee, we serveren iedereen
Ik bedoel iedereen, (we serveren iedereen)
En aan iedereen
Helemaal!


Uit de musical/film 'Sweeney Todd' over een kapper die
zijn klanten vermoordt zodat zijn partner daar
vleespasteitjes van kan maken.