Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Hillsong Songtekst: So Will I

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Hillsong - So Will I ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van So Will I? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Hillsong! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van Hillsong en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals So Will I .

Origineel

God of creation There at the start Before the beginning of time With no point of reference You spoke to the dark And fleshed out the wonder of light And as You speak A hundred billion galaxies are born In the vapor of Your breath the planets form If the stars were made to worship so will I I can see Your heart in everything You’ve made Every burning star A signal fire of grace If creation sings Your praises so will I God of Your promise You don’t speak in vain No syllable empty or void For once You have spoken All nature and science Follow the sound of Your voice And as You speak A hundred billion creatures catch Your breath Evolving in pursuit of what You said If it all reveals Your nature so will I I can see Your heart in everything You say Every painted sky A canvas of Your grace If creation still obeys You so will I So will I So will I If the stars were made to worship so will I If the mountains bow in reverence so will I If the oceans roar Your greatness so will I For if everything exists to lift You high so will I If the wind goes where You send it so will I If the rocks cry out in silence so will I If the sum of all our praises still falls shy Then we’ll sing again a hundred billion times God of salvation You chased down my heart Through all of my failure and pride On a hill You created The light of the world Abandoned in darkness to die And as You speak A hundred billion failures disappear Where You lost Your life so I could find it here If You left the grave behind You so will I I can see Your heart in everything You’ve done Every part designed in a work of art called love If You gladly chose surrender so will I I can see Your heart Eight billion different ways Every precious one A child You died to save If You gave Your life to love them so will I Like You would again a hundred billion times But what measure could amount to Your desire You’re the One who never leaves the one behind

 

Vertaling

God van de schepping Daar aan het begin Voor het begin der tijden Zonder referentiepunt Je sprak in het donker En voerde het wonder van licht uit En terwijl u spreekt Honderd miljard sterrenstelsels worden geboren In de damp van Jouw adem vormen de planeten Als de sterren gemaakt zijn om te aanbidden, zal ik dat ook doen Ik kan je hart zien in alles wat je hebt gemaakt Elke brandende ster Een signaalvuur van genade Als de schepping Uw lof zingt, zal ik dat ook doen God van je belofte Je spreekt niet voor niets Geen lettergreep leeg of ongeldig Voor één keer heb je gesproken Alle natuur en wetenschap Volg het geluid van Jouw stem En terwijl u spreekt Honderd miljard wezens vangen je adem op Evolueren in het nastreven van wat u zei Als het allemaal je natuur onthult, zal ik dat ook doen Ik kan je hart zien in alles wat je zegt Elke geschilderde lucht Een canvas van Uw genade Als de schepping je nog steeds gehoorzaamt, zal ik dat ook doen Ik ook Ik ook Als de sterren gemaakt zijn om te aanbidden, zal ik dat ook doen Als de bergen eerbiedig buigen, zal ik dat ook doen Als de oceanen Je grootheid brullen, zal ik dat ook doen Want als alles bestaat om U hoog te heffen, zal ik dat ook doen Als de wind gaat waarheen Je het verzendt, zal ik dat ook doen Als de rotsen in stilte roepen, zal ik dat ook doen Als de som van al onze lof nog steeds schuw is Dan zullen we honderd miljard keer opnieuw zingen God van de zaligheid Je achtervolgde mijn hart Door al mijn falen en trots Op een heuvel die je hebt gemaakt Het licht van de wereld Verlaten in de duisternis om te sterven En terwijl u spreekt Honderd miljard mislukkingen verdwijnen Waar je Je leven verloor, zodat ik het hier kon vinden Als U het graf achter U hebt achtergelaten, zal ik dat ook doen Ik kan je hart zien in alles wat je hebt gedaan Elk onderdeel ontworpen in een kunstwerk genaamd liefde Als je graag voor overgave kiest, zal ik dat ook doen Ik kan je hart zien Acht miljard verschillende manieren Elke kostbare Een kind dat je stierf om te redden Als U Uw leven gaf om van hen te houden, zal ik dat ook doen Zoals U zou opnieuw honderd miljard keer Maar welke maat kan Uw wens zijn Jij bent degene die de persoon nooit achterlaat