Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: hillsong united Songtekst: so will i (100 billion x) [radio edit]

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: hillsong united - so will i (100 billion x) [radio edit] ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van so will i (100 billion x) [radio edit]? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van hillsong united! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter h van hillsong united en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals so will i (100 billion x) [radio edit] .

Origineel

[Verse 1] God of creation There at the start, before the beginning of time With no point of reference You spoke to the dark and fleshed out the wonder of light [Chorus] And as You speak A hundred billion galaxies are born In the vapour of Your breath the planets form If the stars were made to worship, so will I [Verse 2] God of Your promise You don't speak in vain, no syllable empty or void For once You have spoken All nature and science, follow the sound of Your voice [Chorus] And as You speak A hundred billion creatures catch Your breath Evolving in pursuit of what You said If creation still obeys You, so will I [Bridge] And if the stars were made to worship, so will I If the mountains bow in reverence, so will I If the oceans roar Your greatness, so will I For if everything exists to lift You high, so will I And if the wind goes where You send it, so will I If the rocks cry out in silence, so will I If the sum of all our praises still falls shy Then we'll sing again a hundred billion times [Verse 3] God of salvation You chased down my heart through all of my failure and pride On a hill You created The Light of the world abandoned in darkness to die [Chorus] And as You speak A hundred billion failures disappear Where You lost Your life so I could find it here If You left the grave behind You, so will I I can see Your heart in everything You've done Every part designed in a work of art called love If You gladly chose surrender, so will I [Outro] Like You would again a hundred billion times But what measure could amount to Your desire? You're the One who never leaves the one behind

 

Vertaling

[Vers 1] God van de schepping Daar aan het begin, voor het begin van de tijd Zonder referentiepunt U sprak tot de duisternis en gaf gestalte aan het wonder van licht [refrein] En terwijl U spreekt worden honderd miljard sterrenstelsels geboren In de damp van Uw adem vormen zich de planeten Als de sterren gemaakt zijn om te aanbidden, zal ik dat ook doen [Vers 2] God van Uw belofte U spreekt niet tevergeefs, geen lettergreep leeg of ledig Want als U eenmaal gesproken hebt Alle natuur en wetenschap, volgen het geluid van Uw stem [refrein] En terwijl U spreekt Honderd miljard wezens vangen Uw adem Evoluerend in achtervolging van wat U zei Als de schepping U nog gehoorzaamt, zal ik dat ook doen [Brug] En als de sterren gemaakt zijn om te aanbidden, dan zal ik dat ook doen Als de bergen zich eerbiedig buigen, zal ik dat ook doen Als de oceanen Uw grootheid brullen, zal ik dat ook doen Want als alles bestaat om U hoog te verheffen, dan zal ik dat ook doen En als de wind gaat waar U hem stuurt, zo zal ik Als de rotsen in stilte uitroepen, zo zal ik Als de som van al onze lofprijzingen nog tekort schiet Dan zullen we honderd miljard keer opnieuw zingen [Vers 3] God van verlossing U jaagde mijn hart op door al mijn falen en trots Op een heuvel schiep U Het licht van de wereld achtergelaten in de duisternis om te sterven [refrein] En terwijl U spreekt Honderd miljard mislukkingen verdwijnen Waar U Uw leven verloor zodat ik het hier kon vinden Als U het graf achter U liet, zal ik dat ook doen Ik kan Uw hart zien in alles wat U hebt gedaan Elk deel ontworpen in een kunstwerk genaamd liefde Als U graag koos voor overgave, zo zal ik dat ook doen [Outro] Zoals U weer honderd miljard keer zou doen Maar welke maatstaf kan Uw verlangen evenaren? U bent degene die degene nooit achterlaat