Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: hodgy Songtekst: kundalini

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: hodgy - kundalini ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van kundalini? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van hodgy! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter h van hodgy en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals kundalini .

Origineel

Uh, nothing to spit about This life is in and out of meaning Not looking for nothing Only see it how we see it Living words Television, air bending the definition of quality living Shape shifting, better plains of existence Enter this dimension by the words of the sentence Willpowered by real power Creation be the sorcerer Alchemist, hidden in the shadows of the orchestra Struck by the extension of I as creator Slayer and saviour Leader and player Player hater, how you unworthy of the presence Infold or bow to the essence Bend to the blessings or die by the weapons of creation Visions by the seekers of the nation Spit this vibration Spread him through the depths of the darkness The nucleus of all that evolves Warriors, for the war we win All the way to the way of the wind The illusion is in It is he that holds the key to places heaven and hell When all hell breaks loose, the heavens prevail Water signs and stars aligning, I just sat in a cell 40 acres and a donkey, I'm a pin on the tail You done followed me and my mind but who are you in the shadows? Speaking shallow, hallow's prepping evil plans in the gallows Centred in the desert lies an oasis and swims a tadpole Oh now you're creeping out the backdoor, devil use an asshole You've casted me away from my temple, plain and simple Popping quizzes worse than pimples, far from gentle I'm a man, I'm a sinner Oh Lord forgive me, forgive us This world is fading, it's crippled Draw up the contract in the stipulation When it's storms, I'm receiving precipitation I'm told my name's linked to foul litigations and hatred I'm the hierophant, holy sacred Last release your least favourite My ancestors stare inside of me for rivalry, the native A pope, they label me the only hope What happens when a demon meets the one and only G.O.A.T It's an exorcism, cut demons off me like a circumcision Exorcism, cut demons off me like a circumcision Exorcism, cut demons off me like a circumcision Exorcism, cut demons off me like a circumcision

 

Vertaling

Uh, niets om over te spugen Dit leven is in en uit van betekenis Niet op zoek naar niets Alleen zien hoe wij het zien Levende woorden Televisie, lucht buigen de definitie van kwaliteit van leven Vormveranderend, betere vlaktes van bestaan Betreed deze dimensie door de woorden van de zin Wilskracht door echte kracht De schepping is de tovenaar Alchemist, verborgen in de schaduwen van het orkest Getroffen door de uitbreiding van ik als schepper Doder en redder Leider en speler Spelerhater, hoe onwaardig ben je de aanwezigheid Vouw of buig voor de essentie Buig voor de zegeningen of sterf door de wapens van de schepping Visioenen door de zoekers van de natie Spuug deze trilling Verspreid hem door de diepten van de duisternis De kern van alles wat evolueert Krijgers, voor de oorlog die we winnen Helemaal naar de weg van de wind De illusie is binnen Hij is het die de sleutel heeft tot de plaatsen hemel en hel Als de hel losbreekt, heerst de hemel. Water tekens en sterren op een lijn, Ik zat net in een cel 40 acres en een ezel, ik ben een speld op de staart Je hebt mij en mijn geest gevolgd, maar wie ben jij in de schaduwen? Over ondiep gesproken, hallow's bereidt kwade plannen voor in de galg Midden in de woestijn ligt een oase en zwemt een dikkopje Oh nu sluip je door de achterdeur, duivel gebruik een klootzak Je hebt me weggestuurd van mijn tempel, zo simpel is het Je quizzen zijn erger dan puistjes, verre van zachtaardig Ik ben een man, ik ben een zondaar Oh Heer vergeef me, vergeef ons Deze wereld vervaagt, hij is kreupel Stel het contract op in de bepaling Als het stormt, krijg ik neerslag Ik hoor dat mijn naam verbonden is met vuile geschillen en haat Ik ben de hiërofant, heilig heilig De laatste vrijlating je minst favoriete Mijn voorouders staren in mij naar rivaliteit, de inboorling Een paus, ze bestempelen mij als de enige hoop Wat gebeurt er als een demon de enige echte G.O.A.T ontmoet Het is een exorcisme, snijdt demonen van me af als een besnijdenis Exorcisme, snij demonen van me af als een besnijdenis Exorcisme, snij demonen van me af als een besnijdenis Exorcisme, snij demonen van me af als een besnijdenis