Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: hoodie allen Songtekst: words of wisdom (feat. two door cinema club)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: hoodie allen - words of wisdom (feat. two door cinema club) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van words of wisdom (feat. two door cinema club)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van hoodie allen! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter h van hoodie allen en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals words of wisdom (feat. two door cinema club) .

Origineel

[Chorus - two door cinema club]. And she spoke words that would melt in your hands. (sophisticated) [-Hoodie]. And she spoke words of wisdom. (I'm glad we made it its hoodie its hoodie) [-Hoodie]. And she spoke words that would melt in your hands. (now let me drop that in let me drop that in). And she spoke words of wisdom. [Verse 1]. I had a vision of us winning now it's gone again. I got the world on my legs landon Donavon. but shit aint always what it seems like juhwanna man. worst case I'll be back in four years just to run again. now I be the running man I deliver goods don't cater shits hot.. Someone turn up the A. C Slater if not.. Than ill burn up these tapes like paper but for life decisions. I needed tips like waiters got clips. I waited and they both gave me props cleaned up the arena. like they both gave me mops Venus and Serena. how we floating these lobs stay way over your dome. till the thrones what we got but they tell me. keep a level head just in case we blow I be. peeping levels ahead like a cheat code. and once you got it they can't take it back repo. back to the future baby we don't need roads we go. [Chorus]. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. [Verse 2]. These people feeding me lies. they think I'm Kate moss I'm all about the promotion. until I'm they boss got flow like bro's that try to play lay-cross. now my name is stuck in all your throats like a late cough. so pardon me I'm hardily congested fans so down. they doubt Jones investments but we the blue chip. give you that new shit ship is never sinking. we avoiding all the loose lips came out of my cage. now they wanna baby proof this I do it for the babes. but I swear I'm never ruthless cause that small ball swinging. threw the screw pitch sometimes I gotta watch my mouth. like a tooth pick they ask who's this fam. I never lack that R. J. F been holding all these tracks. like a backpack I hit twenty one now black jack. lookin to my future homie. swear I never back track. [Chorus]. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. [Verse 3]. Let me go and I might just fall. Saying my cause just might be lost. So I know that if I stay tall. The words that I need can't write me off [x4]. Ill be here for forever man [x3]

 

Vertaling

[Chorus - two door cinema club]. En ze sprak woorden die zouden smelten in je handen. (sophisticated) [-Hoodie]. En ze sprak woorden van wijsheid. (Ik ben blij dat we het haar hoodie haar hoodie) [-Hoodie]. En ze sprak woorden die zouden smelten in je handen. En ze sprak woorden van wijsheid. En ze sprak woorden van wijsheid. Vers 1. Ik had een visioen van ons die winnen nu is het weer weg. Ik heb de wereld op mijn benen landon Donavon. maar shit is niet altijd wat het lijkt juhwanna man. in het ergste geval ben ik over vier jaar terug alleen maar om weer te rennen. nu ben ik de rennende man ik lever goederen geen cater shits hot.. Laat iemand de A.C. Slater harder zetten, zo niet... Dan verbrand ik deze tapes als papier, maar voor levensbeslissingen. Ik had fooien nodig zoals obers clips kregen. Ik wachtte en ze gaven me allebei rekwisieten. Zoals ze me allebei dweilen gaven, Venus en Serena. Hoe we deze lobs laten zweven, blijf ver boven je koepel. Tot de tronen wat we hebben, maar ze vertellen me. Hou je hoofd recht, voor het geval we blazen. Ik ben. Gluren niveaus vooruit als een cheat code. En als je het eenmaal hebt, kunnen ze het niet meer terugnemen. Terug naar de toekomst baby, we hebben geen wegen nodig, we gaan. [refrein]. En ze sprak woorden die zouden smelten in je handen. En ze sprak woorden van wijsheid. En ze sprak woorden die zouden smelten in je handen. En ze sprak woorden van wijsheid. [Vers 2]. Deze mensen voeden me met leugens. ze denken dat ik Kate mos ben ik ga voor de promotie. tot ik de baas ben heb ik flow zoals bro's die proberen lay-cross te spelen. nu zit mijn naam vast in al jullie kelen als een late hoest. dus vergeef me ik ben hardnekkig verstopte fans zo down. ze twijfelen aan Jones investeringen maar wij de blue chip. geef je die nieuwe shit schip is nooit zinkende. we vermijden alle losse lippen kwam uit mijn kooi. nu willen ze baby bewijs dit ik doe het voor de babes. maar ik zweer ik ben nooit meedogenloos want dat kleine bal zwaaien. gooide de schroef pitch soms moet ik mijn mond te kijken. als een tandenstoker ze vragen wie is deze fam. Ik heb nooit gemist dat R.J. F al deze nummers heeft. als een rugzak ik heb er eenentwintig nu black jack. kijkend naar mijn toekomst homie. ik zweer dat ik nooit terugdraai. [Chorus]. En ze sprak woorden die zouden smelten in je handen. En ze sprak woorden van wijsheid. En ze sprak woorden die zouden smelten in je handen. En ze sprak woorden van wijsheid. [Verse 3]. Laat me gaan en ik zou kunnen vallen. Zeggend dat mijn zaak verloren kan zijn. Dus ik weet dat als ik blijf staan. De woorden die ik nodig heb, kunnen me niet afschrijven. Ill be here for forever man [x3]