Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Hotel Books Songtekst: Nothing Was The Same

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Hotel Books - Nothing Was The Same ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Nothing Was The Same? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Hotel Books! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter H van Hotel Books en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Nothing Was The Same .

Origineel

"Nothing Was The Same" I chose to believe every word I was fed And I thought the coals on my back were a product Of the lack you left when you stepped back And racked your brain for a reason to stay, But you could not seem to formulate any such thought in your head. So you left with nothing more than a reason you kept silent And my mind would riot stuck in self-perpetuated mental violence And dreams kept private. The ambition to fix this wish list of selfish misfit realist missions Contained within a vision of wishful thinking And sinking deep into a new bit of Misproportioned emotions leaking through a seeping truth Constructed by my need to feel important When you would look back and think Of all the little things that you regret. I just wanted you to think of me when you think back To all those little things that you regret. I spent so much time convincing myself that the rest of this mess That I stressed within this relationship was a product of the world’s oppressions, Not my deep desire to be needed. And it’s hard to admit but I guess I’ve come to terms with the fact That I just want to be needed, And I convinced myself that I needed to be needed. And if that was true, I would still be smiling Like you still today but for different reasons. I chose to dismiss the possible instance That the lips I love to kiss could form the words goodbye And it was a simple lie but I told it to you And like the captain of a sinking ship choosing to believe The bottom of the ocean was a better source of oxygen. It’s so nice and I still chose to believe I misinterpreted your dialect And everything you said about it. Your diction, your diatribe, posture, body language and connotations, All pointed in the same direction The selection of contingent messages postponed until further notice Because I was ashamed to admit the problem And pretend your happiness came from me And that your happiness was important. But we aborted the sorted truths we once distorted When I saw the shape of your dress when you wore it. And that was enough until it wasn’t And that’s when you finally felt supported. So the others courted you and you mentally recorded And endorsed the force perform of compliments you received came in And you felt empowered enough to take your final bow And find love within the arms of another instead of this heart of mine. And that’s fine because I would do the same, And I would leave me. Not because I’m useless And not because I’m broken. Not because I’m sad and not because I’m worthless. But because I saw value in your smile but not in your values, And I’m sorry, and I love you. And that’s why I can finally sleep at night, Because you are free and you can thrive, And I’m just happy I got to be a part of your life. I’m just happy I got to be a part of the journey That you call your life. And I finally feel fine because I spent so long trying To change you, not realizing I was the one who needed to change. I was selfish to assume you loved me more than you love yourself Even though I never felt the same. And there’s so many things That my selfishness tried to take away but you were the one That was the hardest to watch walk away. But thank you for letting me be a part of everything You were building and creating and finding truth and life And you were relating so much beauty, and I love you, and I’m sorry. Thank you for letting me be a part of your journey. Thank you for letting me be me. And thank you for setting me free And showing me love in its full capacity. Thank you for letting me be a part of your journey. Thank you for letting me be me. Thank you for setting me free and showing me love in its full capacity.

 

Vertaling

"Niets was hetzelfde" Ik koos ervoor om elk woord te geloven dat ik kreeg En ik dacht dat de kolen op mijn rug een product waren Van het gebrek dat je verliet toen je een stap achteruit deed En je brein pijnigde met een reden om te blijven, Maar je zou niet zo'n gedachte in je hoofd kunnen formuleren. Dus je vertrok met niets meer dan een reden waarom je je mond hield En mijn gedachten zouden vastlopen in zelfverzekerd geestelijk geweld En dromen werden privé gehouden. De ambitie om dit verlanglijstje van egoïstische misfitrealistische missies vast te leggen Bevat een visie op wishful thinking En diep wegzakken in een nieuw stukje Onevenredige emoties lekken door een sijpelende waarheid Geconstrueerd door mijn behoefte om belangrijk te voelen Wanneer je terugkijkt en denkt Van alle kleine dingen waar je spijt van hebt. Ik wilde gewoon dat je aan me dacht als je terugdenkt Aan al die kleine dingen waar je spijt van hebt. Ik heb zoveel tijd besteed aan mezelf overtuigen dat de rest van deze puinhoop Dat ik benadrukte in deze relatie was een product van de onderdrukkingen van de wereld, Niet mijn diepe verlangen om nodig te zijn. En het is moeilijk om toe te geven, maar ik denk dat ik het heb begrepen Dat ik gewoon nodig wil zijn, En ik overtuigde mezelf ervan dat ik nodig moest zijn. En als dat waar was, zou ik nog steeds glimlachen Zoals je vandaag nog steeds doet, maar om verschillende redenen. Ik heb ervoor gekozen om de mogelijke instantie te sluiten Dat de lippen die ik graag kust, de woorden vaarwel konden vormen En het was een simpele leugen maar ik heb het je verteld En net als de kapitein van een zinkend schip dat ervoor kiest om te geloven De bodem van de oceaan was een betere bron van zuurstof. Het is zo leuk en ik heb er nog steeds voor gekozen om te geloven dat ik je dialect verkeerd heb geïnterpreteerd En alles wat je erover hebt gezegd. Je dictie, je diatribe, houding, lichaamstaal en connotaties, Alles wees in dezelfde richting De selectie van voorwaardelijke berichten uitgesteld tot nader bericht Omdat ik me schaamde om het probleem toe te geven En doe alsof je geluk van mij kwam En dat je geluk belangrijk was. Maar we hebben de gesorteerde waarheden die we ooit vertekenden afgebroken Toen ik de vorm van je jurk zag toen je hem droeg. En dat was genoeg tot het niet was En toen voelde je je eindelijk gesteund. Dus de anderen hebben je voor de gek gehouden en je bent mentaal opgenomen En onderschreven dat de krachtuitoefening van de complimenten die je ontving, binnenkwam En je voelde je voldoende bekrachtigd om je laatste buiging te maken En vind liefde in de armen van een ander in plaats van dit hart van mij. En dat is prima, want ik zou hetzelfde doen, En ik zou me verlaten. Niet omdat ik nutteloos ben En niet omdat ik gebroken ben. Niet omdat ik verdrietig ben en niet omdat ik waardeloos ben. Maar omdat ik waarde zag in je lach, maar niet in je waarden, En het spijt me, en ik hou van je. En daarom kan ik eindelijk 's nachts slapen, Omdat je vrij bent en je kunt gedijen, En ik ben gewoon blij dat ik een deel van je leven ben. Ik ben gewoon blij dat ik een deel van de reis moet worden Dat je je leven noemt. En ik voel me eindelijk goed omdat ik zo lang heb geprobeerd Om je te veranderen, niet beseffend dat ik degene was die moest veranderen. Ik was egoïstisch om aan te nemen dat je meer van me hield dan van jezelf Ook al heb ik nooit hetzelfde gevoeld. En er zijn zoveel dingen Dat mijn egoïsme probeerde weg te nemen, maar jij was degene Dat was het moeilijkst om te zien weglopen. Maar bedankt dat je me een deel van alles mag laten zijn Je bouwde en creëerde en vond waarheid en leven En je vertelde zoveel schoonheid, en ik hou van je, en het spijt me. Bedankt dat je me een deel van je reis hebt laten zijn. Bedankt dat je mij bent. En bedankt dat je me hebt vrijgelaten En het tonen van liefde op zijn volledige capaciteit. Bedankt dat je me een deel van je reis hebt laten zijn. Bedankt dat je mij bent. Bedankt dat je me hebt vrijgezet en dat ik liefde op volle kracht heb laten zien.