Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: ice t Songtekst: pulse of the rhyme

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ice t - pulse of the rhyme ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van pulse of the rhyme? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ice t! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter i van ice t en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals pulse of the rhyme .

Origineel

Just checkin' my microphone once As I check your audio Increase the bass response Hopin' the speakers blow I got no time to sit and flip and pop bullshit Turn up your stereo hops, insert the rhyme clip Close your windows up, make sure it's air tight E.Q. the track exact, so shit sounds right I rhyme of death and darkness and danger Your crib or car becomes a torture chamber I write my rhymes with violence, what you expect? Sounds of pain, the snap of a broken neck All alone in darkness I sit each night Write my rhymes with blood upon a butcher knife You say the Ice is ill, and ill I am They try to ban my shit and I don't give a damn Roll up, your eye will get swoll up Suckers who flexed, yo, their deaths got tolled up Cause I'm not the nigga to toy with, boy with the big mouth Ya got time to riff? There's time to take you out Put a couple caps in your ass, cut your head off Send it to your mom with flowers 'cause I'm so soft Lay on your wack crew, smoke the whole bunch Bury 'em in my backyard and then I'll eat lunch Cause I don't give a fuck about you or him or her Whenever I'm in the house a death just might occur Is this real or fiction, You'll never know CHORUS While you're locked to the pulse of the rhyme flow! Once I lock you up, you can't get loose You put your head inside And I placed the noose The mic drips juice slow From its steel mesh My words feel like hooks Underneath your flesh Makin' you twist and turn Scorch and burn, when will you learn? The '90s are my turn To pitch a vocal fit, like the ultimate Gangster rhyme, yo, I invented the shit! Watch me do it, as I do it And I do it right Grab the gauge Duct tape on the flashlight Don the black ski mask And come to your house Cut off your power And do you with the lights out! Is this real or fiction? You'll never know CHORUS A pool of blood And floating body parts Would make me grin A close view of a razor When it's breaking skin If you were burnin' I'd use gasoline to put you out Cause I walk alone And choose the dark route Nightmares gotta be loved by some And I'm the one Ya wanna come, bring your shotgun You ever see your partner die? No? Well I have! You ever see your father die? No? Well I have! You ever see your mother die? No? Well I have! So shut the fuck up, punk And clear the rhyme path! What would make me feel calm and nice Is a slow slice Through your jugular and windpipe Throw me in jail I won't even try to make bail Put me in the gas chamber And watch me inhale! Is this true or false? Well you'll never know CHORUS Jason, Tales from the Crypt And the Dark Side Another fly murder, another suicide Did these flicks Have an influence on my brain? I really doubt that shit I think that I was born insane When I was young I had a lust for knives and guns Use a magnifying glass To fry an ant with the sun And on and on My lust for death got bigger At fifteen I was placed behind a trigger Although I'm dirty Not the one to be swept up Step up, I'd love to open your chest up I've got no concept of life or death All I want is your last breath Give me a motherfuckin' break I should behave Give me a motherfuckin' shovel I'll dig graves! I break ill in extra large portions Where's your parents I'll make you an orphan So when you're talkin' crazy You better think of me The I, to the C, to the E, to the fuckin' T! There'll be no tears No screams or cries, just a laser beam Between your fuckin' eyes You feel strange well now you know CHORUS

 

Vertaling

Ik controleer alleen mijn microfoon een keer Terwijl ik jouw audio controleer Verhoog ik de basweergave Hopin' the speakers blow Ik heb geen tijd om te zitten en flippen en pop bullshit Zet je stereo harder, stop de rijmklem erin Sluit je ramen, zorg ervoor dat het luchtdicht is E.Q. de track exact, zodat shit goed klinkt Ik rijm op dood en duisternis en gevaar Je wieg of auto wordt een martelkamer Ik schrijf mijn rhymes met geweld, wat verwacht je? Geluiden van pijn, de breuk van een gebroken nek Helemaal alleen in de duisternis zit ik elke nacht Ik schrijf mijn rijmpjes met bloed op een slagersmes Je zegt dat het ijs ziek is, en ziek ben ik Ze proberen mijn shit te verbieden en ik geef er geen moer om Rol op, je oog zal opzwellen Sukkels die flexeden, yo, hun dood is getolereerd Cause I'm not the nigga to play with, boy with the big mouth Heb je tijd om te riffen? Er is tijd om je uit te schakelen. Een paar kogels in je reet te stoppen en je hoofd af te hakken. Stuur het naar je moeder met bloemen, want ik ben zo zacht Leg je wack crew op, rook de hele bende op Begraaf ze in mijn achtertuin en dan ga ik lunchen. Want ik geef geen reet om jou of hem of haar Telkens als ik in het huis ben, kan er een dode vallen Is dit echt of fictie, je zult het nooit weten CHORUS While you're locked to the pulse of the rhyme flow! Als ik je eenmaal opsluit, kun je niet meer loskomen Je stopt je hoofd erin And I placed the noose De microfoon druppelt langzaam sap From its steel mesh Mijn woorden voelen als haken Onder je vlees Makin 'u twist en draai Schroeien en branden, wanneer leer je het? De jaren '90 zijn mijn beurt To pitch a vocal fit, like the ultimate Gangster rijm, yo, I invented the shit! Kijk hoe ik het doe, zoals ik het doe En ik doe het goed Pak de meter. Duct tape op de zaklamp Trek het zwarte skimasker aan En kom naar je huis Sluit de stroom af En doe je met de lichten uit! Is dit echt of fictie? Je zult het nooit weten. CHORUS Een poel van bloed En drijvende lichaamsdelen Zou me doen grijnzen Een scheermes van dichtbij When it's breaking skin If you were burnin' zou ik benzine gebruiken om je te doven Want ik loop alleen En kies de donkere route Nachtmerries moeten door sommigen geliefd worden And I'm the one Als je wilt komen, breng dan je geweer mee Heb je ooit je partner zien sterven? Nee? Nou ik wel! Heb je ooit je vader zien sterven? Nee? Nou, ik wel! Heb je ooit je moeder zien sterven? Nee? Nou, ik wel! Dus hou verdomme je kop, punk En maak het rijmpad vrij! Wat me rustig en fijn zou laten voelen is een langzame snee door je halsslagader en luchtpijp Gooi me in de gevangenis. Ik zal niet eens proberen op borgtocht vrij te komen Stop me in de gaskamer En kijk hoe ik inhaleer! Is dit waar of niet? Nou, je zult het nooit weten. CHORUS Jason, Tales from the Crypt And the Dark Side Weer een vliegenmoord, weer een zelfmoord Hebben deze flicks invloed gehad op mijn hersenen? Ik twijfel echt aan die shit Ik denk dat ik krankzinnig geboren ben Toen ik jong was had ik een lust voor messen en geweren Een vergrootglas gebruiken Om een mier te bakken met de zon En verder en verder Mijn lust naar de dood werd groter Op mijn vijftiende Ik werd achter een trekker gezet Hoewel ik vies ben Niet degene die opgezweept moet worden Stap op, ik zou graag je borst openmaken Ik heb geen idee van leven of dood Alles wat ik wil is je laatste adem Geef me verdomme een kans Ik zou me moeten gedragen Geef me een schop. Ik zal graven graven! Ik breek ziek in extra grote porties Waar zijn je ouders? Ik maak een wees van je Dus als je gek praat kun je beter aan mij denken De I, tot de C, tot de E, tot de verdomde T! Er zullen geen tranen zijn Geen geschreeuw of gehuil, alleen een laserstraal Tussen je verdomde ogen. Je voelt je vreemd goed nu je het weet CHORUS