Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: imagine dragons Songtekst: believer

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: imagine dragons - believer ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van believer? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van imagine dragons! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter i van imagine dragons en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals believer .

Origineel

First things first. I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of. the way that things have been, oh-ooh. The way that things have been, oh-ooh. Second thing second. Don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail,. I'm the master of my sea, oh-ooh. The master of my sea, oh-ooh. I was broken from a young age. Taking my sulking to the masses. Writing my poems for the few. That looked at me took to me,. shook to me, feeling me. Singing from heartache from the pain. Take up my message from the veins. Speaking my lesson from the brain. Seeing the beauty through the. Pain!. You made me a,. you made me a believer, believer. Pain!. You break me down,. you build me up, believer, believer. Pain!. I let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, they came from. Pain!. You made me a,. you made me a believer, believer. Third things third. Send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard. Has turned your spirit to a dove, oh-ooh. Your spirit up above, oh-ooh. I was choking in the crowd. Building my rain up in the clouds. Falling like ashes to the ground. Hoping my feelings, they would drown. But they never did, ever lived,. ebbing and flowing inhibited, limited. Till it broke open and it rained down. It rained down, like. Pain!. You made me a,. you made me a believer, believer. Pain!. You break me down,. you build me up, believer, believer. Pain!. I let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, they came from. Pain!. You made me a,. you made me a believer, believer. Last things last. By the grace of the fire and the flames. You're the face of the future,. The blood in my veins, oh-ooh. The blood in my veins, oh-ooh. But they never did, ever lived,. ebbing and flowing inhibited, limited. Till it broke open and it rained down. It rained down, like. . Pain!. You made me a, you made me a believer, believer. Pain!. You break me down,. you build me up, believer, believer. Pain!. I let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, they came from. Pain!. You made me a,. you made me a believer, believer

 

Vertaling

Eerst het belangrijkste. Ik ga alle woorden in mijn hoofd zeggen. Ik ben opgefokt en moe van de manier waarop de dingen zijn geweest, oh-ooh. De manier waarop de dingen zijn geweest, oh-ooh. Tweede ding, tweede. Vertel me niet wat je denkt dat ik zou kunnen zijn. Ik ben degene aan het zeil. Ik ben de meester van mijn zee, oh-ooh. De meester van mijn zee, oh-ooh. Ik was gebroken vanaf een jonge leeftijd. Mijn mokkendheid naar de massa brengen. Mijn gedichten schrijven voor de weinigen. Die naar me keken namen me,. schudden naar me, voelen me. Zingend van hartzeer van de pijn. Mijn boodschap opnemen uit de aderen. Spreek mijn les uit de hersenen. De schoonheid zien door de. Pijn. Je maakte me een,. je maakte me een gelovige, gelovige. Pijn! Je breekt me af,. je bouwt me op, gelovige, gelovige. Pijn! Ik laat de kogels vliegen, oh laat ze regenen. Mijn leven, mijn liefde, mijn drang, ze kwamen van. Pijn! Je maakte een gelovige van me, gelovige. Derde dingen, derde. Stuur een gebed naar degene daarboven. Al de haat die je hebt gehoord. Heeft je geest veranderd in een duif, oh-ooh. Je geest daarboven, oh-ooh. Ik was aan het stikken in de menigte. Ik bouwde mijn regen op in de wolken. Viel als as op de grond. Hopend dat mijn gevoelens, ze zouden verdrinken. Maar dat deden ze nooit, nooit leefden ze,. ebben en vloeien geremd, beperkt. Totdat het openbrak en het naar beneden regende. Het regende naar beneden, zoals. Pijn. Je maakte een gelovige van me, een gelovige. Pijn! Je breekt me af,.. je bouwt me op, gelovige, gelovige. Pijn! Ik laat de kogels vliegen, oh laat ze regenen. Mijn leven, mijn liefde, mijn drang, ze kwamen van. Pijn! Je maakte een gelovige van me, gelovige. Laatste dingen duren. Bij de gratie van het vuur en de vlammen. Jij bent het gezicht van de toekomst. Het bloed in mijn aderen, oh-ooh. Het bloed in mijn aderen, oh-ooh. Maar ze hebben nooit, nooit geleefd,. ebben en vloeien geremd, beperkt. Totdat het openbrak en het naar beneden regende. Het regende naar beneden, zoals. . Pijn. Je maakte een gelovige van me, een gelovige. Pijn! Je breekt me af, je bouwt me op, gelovige, gelovige. Pijn! Ik laat de kogels vliegen, oh laat ze regenen. Mijn leven, mijn liefde, mijn drang, ze kwamen van. Pijn! Je maakte een gelovige van me, gelovige.