Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: John Rutter Songtekst: Jesus Child

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: J ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Jesus Child? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van John Rutter! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter J van John Rutter en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Jesus Child .

Origineel

Have you heard the story that they're telling 'bout Bethlehem, Have you heard the story of the Jesus child? How he came from heaven and was born in a manger bed? Mary was his virgin mother pure and mild. Sing alleluia, brothers, sing alleluja, sisters, Worship the Jesus child and praise his mother mild. 'Glory to God' the angel hosts are singing: Listen to the story of the Jesus child. Jesus child, lying at Bethlehem, Sleeping safe at Mary's knee, Save my soul and bring me to paradise, Let me join the angles singing glory to thee. Sing alleluia, brothers, sing allelula, sisters, Worship the Jesus child and praise his mother mild. 'Glory to God' the angel hosts are singing: Listen to the story of the Jesus child. Have you hard the story of the kings from the orient, Following the star that's shining over his head? Offering their precious gifts of gold, myrrh and frankincense, Kneeling with the ox and ass before his bed? Sing alleluia, brothers, sing allelula, sisters, Worship the Jesus child and praise his mother mild. 'Glory to God' the angel hosts are singing: Listen to the story of the Jesus child. Brothers, let us celebrate the birth of the Jesus child, Sisters, come and welcome him, the new-born King; Praise the Lord who sent him down form heaven at Christmas time; Young and old and rich and poor, his praises sing. Sing alleluia, brothers, sing allelula, sisters, Worship the Jesus child and praise his mother mild. 'Glory to God' the angel hosts are singing: Listen to the story of the Jesus child.

 

Vertaling

Heb je het verhaal gehoord dat ze vertellen over Bethlehem, Heb je het verhaal van het Jezus-kind gehoord? Hoe hij uit de hemel kwam en in een kribbe werd geboren? Mary was zijn maagdelijke moeder puur en mild. Zing alleluia, broers, zing alleluja, zussen, Aanbid het Jezus-kind en prijs zijn moeder mild. 'Glorie voor God', zingen de gastheren: Luister naar het verhaal van het kind van Jezus. Jezus kind, liggend in Bethlehem, Veilig slapen bij Mary's knie, Red mijn ziel en breng me naar het paradijs, Laat me de hoeken vergezellen en glorie voor u zingen. Zing alleluia, broers, zing allelula, zussen, Aanbid het Jezus-kind en prijs zijn moeder mild. 'Glorie voor God', zingen de gastheren: Luister naar het verhaal van het kind van Jezus. Heb je het verhaal van de koningen uit het oosten hard, De ster volgen die boven zijn hoofd schijnt? Het aanbieden van hun kostbare geschenken van goud, mirre en wierook, Knielen met de os en de ezel voor zijn bed? Zing alleluia, broers, zing allelula, zussen, Aanbid het Jezus-kind en prijs zijn moeder mild. 'Glorie voor God', zingen de gastheren: Luister naar het verhaal van het kind van Jezus. Broeders, laten we de geboorte van het Jezus-kind vieren, Zusters, kom en verwelkom hem, de pasgeboren koning; Loof de Heer die hem met Kerstmis naar de hemel zond; Jong en oud en rijk en arm, zijn lof zingt. Zing alleluia, broers, zing allelula, zussen, Aanbid het Jezus-kind en prijs zijn moeder mild. 'Glorie voor God', zingen de gastheren: Luister naar het verhaal van het kind van Jezus.