Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Jackson Browne Songtekst: Pretender

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: J ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Pretender? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Jackson Browne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter J van Jackson Browne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Pretender .

Origineel

I'm going to rent myself a house In the shade of the freeway I'm going to pack my lunch in the morning And go to work each day And when the evening rolls around I'll go on home and lay my body down And when the morning light comes streaming in I'll get up and do it again Amen Say it again Amen I want to know what became of the changes We waited for love to bring Were they only the fitful dreams Of some greater awakening I've been aware of the time going by They say in the end it's the wink of an eye And when the morning light comes streaming in You'll get up and do it again Amen Caught between the longing for love And the struggle for the legal tender Where the sirens sing and the church bells ring And the junk man pounds his fender Where the veterans dream of the fight Fast asleep at the traffic light And the children solemnly wait For the ice cream vendor Out into the cool of the evening Strolls the Pretender He knows that all his hopes and dreams Begin and end there Ah the laughter of the lovers As they run through the night Leaving nothing for the others But to choose off and fight And tear at the world with all their might While the ships bearing their dreams Sail out of sight I'm going to find myself a girl Who can show me what laughter means And we'll fill in the missing colors In each other's paint-by-number dreams And then we'll put our dark glasses on And we'll make love until our strength is gone And when the morning light comes streaming in We'll get up and do it again Get it up again I'm going to be a happy idiot And struggle for the legal tender Where the ads take aim and lay their claim To the heart and the soul of the spender And believe in whatever may lie In those things that money can buy Though true love could have been a contender Are you there? Say a prayer for the Pretender Who started out so young and strong Only to surrender

 

Vertaling

Ik ga mezelf een huis huren In de schaduw van de snelweg Ik ga 's ochtends mijn lunch inpakken En ga elke dag naar je werk En wanneer de avond rolt Ik ga naar huis en leg mijn lichaam neer En wanneer het ochtendlicht binnenkomt Ik zal opstaan en het opnieuw doen Amen Zeg het nogmaals Amen Ik wil weten wat er van de veranderingen is geworden We wachtten op liefde om te brengen Waren zij alleen de onrustige dromen Van een groter ontwaken Ik ben me bewust van de tijd die voorbijgaat Ze zeggen uiteindelijk dat het een knipoog is En wanneer het ochtendlicht binnenkomt Je zult opstaan en het opnieuw doen Amen Gevangen tussen het verlangen naar liefde En de strijd om het wettige betaalmiddel Waar de sirenes zingen en de kerkklokken luiden En de troep beukt op zijn spatbord Waar de veteranen van het gevecht dromen Snel in slaap bij het verkeerslicht En de kinderen wachten plechtig Voor de ijsverkoper In de koelte van de avond Wandel met de pretender Hij weet dat al zijn hoop en dromen Begin en eindig daar Ah het gelach van de geliefden Terwijl ze de nacht doorlopen Niets achterlaten voor de anderen Maar om uit te kiezen en te vechten En scheur met alle macht naar de wereld Terwijl de schepen hun dromen dragen Zeil uit het zicht Ik ga mezelf een meisje vinden Wie kan me laten zien wat lachen betekent En we vullen de ontbrekende kleuren in In elkaars 'paint-by-number'-dromen En dan zetten we onze donkere bril op En we zullen de liefde bedrijven tot onze kracht weg is En wanneer het ochtendlicht binnenkomt We zullen opstaan en het opnieuw doen Haal het opnieuw op Ik word een gelukkige idioot En strijd om het wettige betaalmiddel Waar de advertenties gericht zijn en hun claim doen gelden Naar het hart en de ziel van de spender En geloof in wat er ook mag liegen In die dingen die geld kan kopen Hoewel ware liefde een mededinger had kunnen zijn Ben je er? Zeg een gebed voor de pretender Die zo jong en sterk begon Alleen om zich over te geven