Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: jackie hill perry Songtekst: crescendo

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: jackie hill perry - crescendo ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van crescendo? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van jackie hill perry! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van jackie hill perry en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals crescendo .

Origineel

[Intro] Heaven, He-Heaven, Heaven (Ooooo) Heaven, He-Heaven, Heaven [Verse 1] She met him nineteen, she never met somebody like him He smart as a tack, she followed him back He models, in fact She ran away from what was runnin' her back Into the arms of the bad habits He wonder way back when she was baptist, she actually can't remember where she saw him first She knows the church tried to introduce 'em, but she saw the thirst and quenched it quick She had a sip of water then she saw him squint She asked him if he wants some, he answered "Naw, I'm all content" She was too offended to let him in She knew better men Who would never make a change whether she never spent time Too many dimes for her to settle for nine Leaving one for the others 'cause it's enough to get by She's done with this guy He looks her in the eyes and he says, "Well, I'll see you later" While the choir starts to cry [Chorus] You are the source of my strength You are the strength of my life I lift my hands in total praise Praise, praise You are praise, praise praise You are praise, praise praise [Verse 2] When she seen him again, he look different, like he livin' the life His face was brighter like he liftin' in the light She was addicted at sight She missed him when she slept and crept through the night She text him questions while he pressed her to fight Whatever said that he might be somethin' other than better than He met her at the house and gave her letters, he kept her prayin' She told her momma' debt was pilin' up, yet he checked us in No matter how high it is it's a method to flesh demand "What a godsend" she said to her friends They laughed at her as they grabbed banners as she grabbed daggers out the back Just for tryin' to breathe like an asthmatic, she can't live without him Even if they frown lasts forever, they won't take her smile from her It's something 'bout him She loves his faithfulness He makes her forget that she play to win He chase her then He gave her a hint when he came and gave her drink She must'a thought the water was hers So she [?] don't think I was urgent to serve you Link you with purpose an' turn you clean You were washin', I watched you and bought you to me You ain't walkin' for free The cost wasn't cheap The cross was Holocaust for the people of God Lost in the evil, yawnin' at Jesus, scoffin' and pleadin' For coffers to keep 'im Applaudin' the heathens And callin' it reason He called it in Eden That "I will call you and lead you to I I am the reason you findin' this peace in God Who frees every eagle you eye in the evening You find the lions eatin' the iron You see, I am the science you seek The Mountain of Zion You climb and find it too high For the reach defyin' the vine Gonna wind up blind in the eye Blinks to find the mind of the priests go find with my beginnin' Find me in it I'm omni-omnipresent, the present The God, the guy who, better not All you call in heaven Involvin' all the evidence Solve 'em all it's evident Paul He saw with imminent awe The penitence, penalties gone And I won't mention Him fallin' off" She says: "Aw, man"

 

Vertaling

[Intro] Hemel, He-Het-Zijn, Hemel (Ooooo) Hemel, Hij-hemel, Hemel [Verse 1] Ze ontmoette hem negentien, ze heeft nog nooit iemand als hem ontmoet Hij is zo slim als wat, zij volgde hem terug He models, in fact She ran away from what was runnin' her back In the arms of the bad habits Hij vroeg zich af toen ze nog baptist was, ze kan zich niet herinneren waar ze hem voor het eerst zag. Ze weet dat de kerk hen probeerde te introduceren, maar ze zag de dorst en leste het snel. Ze nam een slokje water en toen zag ze hem loensen. Ze vroeg hem of hij wat wilde, hij antwoordde: "Nee, ik ben tevreden." Ze was te beledigd om hem binnen te laten Ze kende betere mannen Die nooit iets zouden veranderen of ze bracht nooit tijd door Te veel geld voor haar om genoegen te nemen met negen Ze laat er één achter voor de anderen, omdat het genoeg is om rond te komen Ze is klaar met deze man Hij kijkt haar in de ogen en zegt, "Nou, ik zie je later" Terwijl het koor begint te huilen [refrein] Jij bent de bron van mijn kracht U bent de kracht van mijn leven Ik hef mijn handen in totale lofprijzing Lof, lof U bent lof, lof lof U bent lof, lof lof lof [Vers 2] When she seen him again, he look different, like he livin' the life Zijn gezicht was helderder alsof hij in het licht stond She was addicted at sight She missed him when she sleep and crept through the night Ze sms'te hem vragen terwijl hij haar dwong te vechten Wat zei dat hij misschien iets anders was dan beter dan Hij ontmoette haar bij het huis en gaf haar brieven, hij liet haar bidden Ze vertelde haar moeder dat de schuld hoog opliep, maar hij checkte ons in. Het maakt niet uit hoe hoog het is, het is een methode om de vraag te bevredigen "What a godsend" zei ze tegen haar vrienden Ze lachten haar uit terwijl ze spandoeken pakten terwijl zij dolken uit de rug pakte Alleen maar om te proberen te ademen als een astmapatiënt, kan ze niet zonder hem leven Zelfs als ze eeuwig fronsen, zullen ze haar glimlach niet van haar afnemen Het is iets met hem. Ze houdt van zijn trouw Hij doet haar vergeten dat ze speelt om te winnen Hij achtervolgt haar dan Hij gaf haar een hint toen hij kwam en haar te drinken gaf Ze moet gedacht hebben dat het water van haar was Dus dacht ze niet Ik was dringend om je te dienen Je te verbinden met een doel en je schoon te maken. Je was aan het wassen, ik keek naar je en kocht je voor me. Je loopt niet gratis. De prijs was niet goedkoop. Het kruis was Holocaust voor het volk van God Verloren in het kwaad, geeuwend naar Jezus, spottend en pleiterend Voor geldkisten om hem te houden Applaudisserend voor de heidenen En noemen het reden Hij noemde het in Eden Dat "Ik zal u roepen en u tot Mij leiden Ik ben de reden dat je deze vrede vindt in God Die elke arend bevrijdt die je 's avonds ziet. Je vindt de leeuwen die het ijzer opeten Zie je, ik ben de wetenschap die je zoekt De berg van Sion Je beklimt hem en vindt hem te hoog Voor het bereik dat de wijnstok trotseert Gonna wind up blind in het oog Knippert om de geest van de priesters te vinden ga zoeken met mijn begin Find me in it I'm omni-omnipresent, the present De God, de man die, beter van niet Alles wat je roept in de hemel Involvin' all the evidence Solve 'em all it's evident Paul Hij zag met dreigend ontzag De boetedoening, boetes weg En ik zal het er niet over hebben dat hij eraf valt. Zegt ze: "Aw, man"