Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: jackson browne Songtekst: the rebel jesus

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: jackson browne - the rebel jesus ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the rebel jesus? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van jackson browne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van jackson browne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the rebel jesus .

Origineel

All the streets are filled with laughter and light And the music of the season And the merchants windows are all bright With the faces of the children And the families hurrying to their homes As the sky darkens and freezes Theyll be gathering around the hearths and tales Giving thanks for all God's graces And the birth of the rebel Jesus Well they call him by the Prince of Peace And they call him by the Savior And they pray to him upon the seas And in every bold endeavor As they fill his churches with their pride and gold And their faith in him increases But they've turned the nature that I worshipped in From a temple to a robber's den In the words of the rebel Jesus We guard our world with locks and guns And we guard our fine possessions And once a year when Christmas comes We give to our relations And perhaps we give a little to the poor If the generosity should seize us But if any one of us should interfere In the business of why they are poor They get the same as the rebel Jesus But please forgive me if I seem To take the tone of judgement For I've no wish to come between This day and your enjoyment In this life of hardship and of earthly toil We have need for anything that frees us So I bid you pleasure And I bid you cheer From a heathen and a pagan On the side of the rebel Jesus

 

Vertaling

Alle straten zijn gevuld met gelach en licht en de muziek van het seizoen En de etalages van de kooplieden zijn allemaal helder met de gezichten van de kinderen En de families die zich naar hun huizen haasten Als de lucht donker wordt en bevriest Ze zullen zich verzamelen rond de haard en verhalen vertellen Dankzeggend voor alle genaden van God En de geboorte van de rebel Jezus Ze noemen hem de Prins van Vrede En ze noemen hem de Verlosser En ze bidden tot hem op de zeeën En in elke moedige poging Terwijl ze zijn kerken vullen met hun trots en goud En hun geloof in hem toeneemt Maar ze hebben de natuur waarin ik aanbad veranderd Van een tempel naar een rovershol Met de woorden van de rebel Jezus We bewaken onze wereld met sloten en geweren En we bewaken onze mooie bezittingen En eens per jaar, als het kerstmis is geven we aan onze relaties En misschien geven we een beetje aan de armen Als de vrijgevigheid ons zou aangrijpen Maar als iemand van ons zich zou bemoeien in de zaak van waarom ze arm zijn krijgen ze hetzelfde als de rebel Jezus Maar vergeef me als ik de toon van het oordeel aanneem Want ik wil niet tussen deze dag en uw genot In dit leven van ontberingen en aards gezwoeg hebben we behoefte aan alles wat ons bevrijdt Dus wens ik u plezier En ik wens u geluk Van een heiden en een heiden Aan de zijde van de rebel Jezus