Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: james brown Songtekst: my rapp

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: james brown - my rapp ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van my rapp? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van james brown! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van james brown en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals my rapp .

Origineel

Sweet thing, you're dead now You're dead, yeah You're out cold, but live on Now, now at Christmas time, and the whole year round Right on, right on Look here, sweet thing, let me explain myself, baby When I say "you're dead," I mean you're really out of sight Out of sight, totally together But you let me down now, you didn't even defend yourself You didn't defend yourself And you left me like, oh no, I can't say this on record But I'ma try to write this little old letter and let you dig my little old rap It starts like this, listen to it For what it's worth, for what it could mean to you and I both, later on: Dear sweet thing, fox, all the beautiful things, all the little names that I give you I sit here so aggravated and bewildered because you didn't, you know, you didn't come home You didn't come straight back to me last night No fussin', no fightin', no nothin', you just up and split with another cat Of course, I found out later he was your friend And this much, this morning, I was able, I was able to understand that After a very hectic night, you can dig the night was long Now, I made it clear as possible, as possibly I could say it Baby, don't go to strangers, come on home to me Now, it's true, it's true, this is a man's world But it wouldn't be nothin' without your kind That I see now, after 24 hours of sufferin', tears, cold sweat Why does my girl always have to be The one to go south and go away from me? And leave me stringing on a tree, dangling on a string That's alright, I'ma be there when you come back But I'm gon' give you this little old rap so we can get this together Since you gon', you know, smoke it in a pipe But understand what I'm sayin', I want you to know where I'm comin' from Now, like, I have a right, you know, to like come on with this old Aggravated or antagonizing rap because I feel a little down But I think you gon' make it alright 'cause you're just together that way Now, baby, can't you be conscious of like every moment in the day and night And let all of our moves be for each other? Together, you know And completely out of sight, completely out of sight in every way And how can I explain it when we live and concentrate on being happy 100 percent In mellow tone, however Yes, I know sometimes that you aren't mellow But, you know, deep down inside I know you're mellow people Well, at least, not as mellow as I hope you would be sometime But you know how to do something about that, too 'Cause you're just too good to be anything but you Now, I'm still, I'm still willing to help for, let's say, help each other And I don't care what it take, even if we have to sleep in a tent As long as I know that we are close together and that vibrations of your love and affection And the warmth of you is there Can't you see that this opportunity comes once in a lifetime? Sometimes I wanna know, are you livin' in a past time? Pastime things right before your eyes, you know Well, sometimes it just seems it's impossible for you to see You're not blind, you know, you're just hardheaded, stubborn, but that's alright Those are the sweet things that makes you you, and I wouldn't take nobody else but you You let my flame go out last night You let my flame go out You know, I don't expect, like, you can sleep James Brown or you can sleep your man But since I'm your man, you can even sleep me, James Brown That's what we're talking about, we're not talking about John Doe Maybe Johnny Terry or somebody, or Bobby Byrd We're talking about me and you, or you and I You wanna be, you know, but saying me and you makes it close, you know I can feel you that way That's alright, just take your time

 

Vertaling

Liefje, je bent nu dood. Je bent dood, ja Je bent koud, maar leef verder Nu, nu met Kerstmis, en het hele jaar door Right on, right on Luister eens, liefje, laat me het uitleggen, schatje Als ik zeg "je bent dood", bedoel ik dat je echt uit het zicht bent Uit het zicht, helemaal samen Maar je hebt me nu in de steek gelaten, je verdedigde jezelf niet eens Je verdedigde jezelf niet En je liet me achter als, oh nee, ik kan dit niet officieel zeggen Maar ik zal proberen deze kleine oude brief te schrijven en je mijn kleine oude rap laten horen Het begint zo, luister er naar Voor wat het waard is, voor wat het voor jou en mij beiden kan betekenen, later: Lief ding, vos, al de mooie dingen, al de kleine namen die ik je geef Ik zit hier zo geïrriteerd en verbijsterd omdat je niet, je weet wel, je kwam niet naar huis Je kwam niet meteen terug naar mij gisteravond Geen ruzie, geen gevecht, niets. Je ging er gewoon vandoor met een andere kat. Natuurlijk kwam ik er later achter dat hij je vriend was. En vanmorgen was ik in staat, was ik in staat om te begrijpen dat Na een zeer hectische nacht, kan je nagaan dat de nacht lang was. Ik heb het zo duidelijk mogelijk gemaakt, zo goed als ik het kon zeggen. Schatje, ga niet naar vreemden, kom naar mij toe. Nu, het is waar, het is waar, dit is een mannenwereld Maar het zou niets zijn zonder jouw soort Dat zie ik nu, na 24 uur van lijden, tranen, koud zweet Waarom moet mijn meisje altijd degene zijn die naar het zuiden gaat en van me weggaat? En laat me aan een boom hangen, bengelend aan een touwtje Dat is goed, ik zal er zijn als je terugkomt Maar ik geef je deze kleine oude rap zodat we dit samen kunnen doen Omdat je het in een pijp gaat roken. Maar begrijp wat ik zeg, ik wil dat je weet waar ik vandaan kom Nu heb ik het recht, weet je, om met deze oude Geagiteerde of antagoniserende rap omdat ik me een beetje down voel Maar ik denk dat je het goed gaat maken, want je bent gewoon samen op die manier. Baby, kun je je niet bewust zijn van elk moment van de dag en de nacht And let all of our moves be for each other? Samen, weet je. En volledig uit het zicht, volledig uit het zicht op elke manier En hoe kan ik het uitleggen als we leven en ons concentreren op 100 procent gelukkig zijn Op milde toon wel Ja, ik weet soms dat je niet mellow bent Maar, weet je, diep van binnen weet ik dat jullie mellow mensen zijn. Nou, in ieder geval, niet zo mellow als ik hoop dat jullie ooit zouden zijn Maar daar weet jij ook wel wat op te verzinnen Want jullie zijn gewoon te goed om iets anders dan jullie te zijn. Nu, ik ben nog steeds, ik ben nog steeds bereid om te helpen voor, laten we zeggen, elkaar te helpen En het maakt me niet uit wat het kost, al moeten we in een tent slapen Zolang ik maar weet dat we dicht bij elkaar zijn en dat de vibraties van jouw liefde en genegenheid En de warmte van jou daar is Zie je niet dat deze kans maar één keer in je leven komt? Soms wil ik weten, leef je in een verleden tijd? Verleden tijd dingen recht voor je ogen, weet je Nou, soms lijkt het gewoon onmogelijk voor jou om te zien Je bent niet blind, weet je, je bent gewoon koppig, koppig, maar dat is goed Dat zijn de lieve dingen die jou tot jou maken, en ik zou niemand anders dan jou nemen Je liet mijn vlam doven afgelopen nacht Je liet mijn vlam doven Weet je, ik verwacht niet dat je met James Brown slaapt of met je man. Maar omdat ik je man ben, kan je zelfs met mij slapen, James Brown Dat is waar we het over hebben, we hebben het niet over John Doe. Misschien Johnny Terry of iemand, of Bobby Byrd We hebben het over jou en mij, of jou en ik. Je wilt zijn, weet je, maar zeggen ik en jij maakt het dichtbij, weet je Ik kan je zo voelen Dat is goed, neem je tijd.