Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: jane’s addiction Songtekst: three days

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: jane’s addiction - three days ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van three days? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van jane’s addiction! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van jane’s addiction en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals three days .

Origineel

[Spoken] At this moment You should be with us Feeling like we do Like you love to But never will again I miss you my dear Xiola I prepared the room tonight With Christmas lights A city of candles Fresh sheets We are all filled with dense clouds That have us sunk into the mattress I need to touch your skin… An alien she was… No one made friends as easily as Xiola… Drug pushing constructors We were always in the audience that plagued her One night I met a poet… Three days was the morning My focus three days old My head, it landed To the sounds of cricket bows... I am proud man anyway... Covered now by three days... Three ways was the morning Three lovers, in three ways We knew when she landed Three days she'd stay I am a proud man anyway... Covered now by three days... We saw shadows of the morning light The shadows of the evening sun Till the shadows and the light were one Shadows of the morning light The shadows of the evening sun Till the shadows and the light were one... True hunting is over No herds to follow Without game, men prey on each other The family weakens by the bite we swallow... True leaders gone Of land and people We choose no kin but adopted strangers The family weakens by the length we travel... All of us with wings... All of us with wings... All of us with wings! All of us with wings! All of us with wings! All of us with wings! Erotic Jesus lays with his Marys Loves his Marys Bits of puzzle Fitting each other All now with wings! Oh my Marys! Never wonder... Night is shelter For nudity's shiver... All now with wings...

 

Vertaling

[Gesproken] Op dit moment zou je bij ons moeten zijn Voelen zoals wij doen Zoals je graag zou willen Maar nooit meer zult doen Ik mis je mijn lieve Xiola Ik heb de kamer vanavond voorbereid Met kerstlichtjes Een stad vol kaarsen Verse lakens We zijn allemaal gevuld met dichte wolken Die ons in de matras hebben laten zinken Ik moet je huid aanraken... Ze was een alien... Niemand maakte zo gemakkelijk vrienden als Xiola... Drug duwende constructeurs We waren altijd in het publiek dat haar plaagde Op een nacht ontmoette ik een dichter... Drie dagen was de ochtend Mijn focus drie dagen oud Mijn hoofd, het landde Op de geluiden van cricket bogen... Ik ben toch trots man... Bedekt nu door drie dagen... Op drie manieren was de ochtend Drie geliefden, op drie manieren We wisten toen ze landde Drie dagen zou ze blijven Ik ben toch een trotse man... Bedekt nu door drie dagen... We zagen schaduwen van het ochtendlicht De schaduwen van de avondzon Tot de schaduwen en het licht één waren Schaduwen van het ochtendlicht De schaduwen van de avondzon Tot de schaduwen en het licht één waren... De ware jacht is voorbij Geen kuddes om te volgen Zonder wild, jagen de mensen op elkaar De familie verzwakt door de hap die we slikken... Echte leiders zijn weg Van land en volk We kiezen geen familie maar geadopteerde vreemden De familie verzwakt door de lengte die we reizen... Ieder van ons met vleugels... Wij allen met vleugels... Wij allen met vleugels! Wij allemaal met vleugels! Wij allemaal met vleugels! Wij allemaal met vleugels! Erotische Jezus ligt met zijn Maria's Houdt van zijn Maria's Puzzelstukjes Passen bij elkaar Allemaal nu met vleugels! Oh mijn Maria's! Vraag je nooit af... De nacht is een schuilplaats Voor de rillingen van naaktheid... Allen nu met vleugels...