Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: jeff buckley Songtekst: the sky is a landfill

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: jeff buckley - the sky is a landfill ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the sky is a landfill? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van jeff buckley! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van jeff buckley en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the sky is a landfill .

Origineel

Circle around the park, joining hands in silence Watch the evil black the sky The storm has ripped the shelter of illusion from our brow This power is no mystery to us now Leave your spirit genocide, the cancer you won't remove We cast our funeral rose inside and bury the need to prove Our mutilation is to gain from the system Turn your head away from the screen, oh people It will tell you nothing more Don't suck the milk of flaccid Bill K. Public's empty promise To the people that the public can ignore This way of life is so devised to snuff out the mind that moves Moving with grace the men despise, and women have learned to lose Throw off your shame or be a slave of the system I see you take another drag One more lost soul to raise your flag The sky is a landfill I see you take another drag Let's see you take another drag You like to dance to the rolling head of the adulteress You sing in praise of suicide We know you're useless Like cops at the scene of crime With your steroids and your feedbag and your stable and your trainer I got a mail bomb for you, Mr. Strong Arm Throw out the stones from all the cemetery homes For the violence of a nation gone by Or the politics of weakness and the garbage dump of souls That will now black the sky Their yellow haze and crowds of eyes will plug up the mind that moves Moving with grace the men despise, and women have learned to lose We'll share our bodies in disdain for the system I see you take another drag One nation bends to kiss the hag The sky is a landfill I see you take another drag I see you take another drag I have no fear of this machine

 

Vertaling

cirkelen rond het park, in stilte de handen ineen Kijk hoe het kwaad de lucht zwart maakt. De storm heeft de beschutting van illusie van ons voorhoofd gerukt Deze kracht is nu geen mysterie meer voor ons. Laat je geest genocide, de kanker die je niet wilt verwijderen We werpen onze begrafenisroos naar binnen en begraven de behoefte om te bewijzen Onze verminking is om te winnen van het systeem Draai je hoofd weg van het scherm, oh mensen Het zal je niets meer vertellen Zuig niet de melk van slappe Bill K. Public's lege belofte Aan het volk dat het publiek kan negeren Deze manier van leven is zo bedacht om de geest die beweegt te doven Bewegen met gratie de mannen verachten, en vrouwen hebben geleerd te verliezen Gooi je schaamte van je af of wees een slaaf van het systeem Ik zie dat je nog een trek neemt Nog een verloren ziel om je vlag te hijsen De hemel is een stortplaats Ik zie je nog een trekje nemen Ik zie je nog een trekje nemen Je danst graag op het rollende hoofd van de overspelige vrouw Je zingt vol lof over zelfmoord We weten dat je nutteloos bent Zoals agenten op de plaats delict Met je steroïden en je voerzak en je stal en je trainer Ik heb een bom voor je, Mr. Strong Arm Gooi de stenen uit alle huizen op de begraafplaats Voor het geweld van een voorbije natie Of de politiek van zwakte en de vuilnisbelt van zielen Die nu de hemel zwart zullen maken Hun gele waas en massa's ogen zullen de geest verstoppen die beweegt Bewegend met gratie die mannen verachten, en vrouwen hebben geleerd te verliezen We zullen onze lichamen delen in minachting voor het systeem Ik zie je nog een trekje nemen Een natie buigt om de heks te kussen De hemel is een stortplaats Ik zie je nog een trekje nemen Ik zie je nog een trekje nemen Ik heb geen angst voor deze machine