Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Jesus Christ Superstar Songtekst: This Jesus Must Die

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Jesus Christ Superstar - This Jesus Must Die ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van This Jesus Must Die? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Jesus Christ Superstar! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter J van Jesus Christ Superstar en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals This Jesus Must Die .

Origineel

Good Caiaphas
The council waits for you
The Pharisees and priests
Are here for you

Ah gentlemen, you know why we are here
With not much time, and quite a problem here

Hosanna! Superstar!

Listen to that howling mob
Of blockheads in the street
A trick or two with lepers
And the whole town's on its feet

He is dangerous! He is dangerous!

Jesus Christ, Superstar
Tell us that you are who they say you are

He is dangerous, dangerous
That man is in town right now
To whip up some support
A rabble rousing mission
That I think we must abort
He is dangerous

Jesus Christ, Superstar

He is dangerous
Look Caiaphas
They are right outside our yard
Quick Caiaphas
Go call the Roman guard

No wait,
We need a more permanent solution to our problem.

What shall we do about Jesus of Nazareth?
Miracle worker, pilgrim or fool

No riots, no Romans, no fighting, no slogans

One thing to say for him, Jesus is cool

We dare not leave him to his own devices
His half-witted fans will get out of control

But how can we stop him, his glamour increases
With every minute, he's top of the pole

I see bad things arising
The crowd crown him King
Which the Romans would ban
I see blood and destruction
Our elimination because of one man
Blood and destruction
Because of one man

What can we do about this Jesusmania?
How can we deal with the carpenter king?
Where do we start with a man who is bigger
Than John was when John did his baptism thing?

Fools! You have no perception
The stakes we are gambling
Are frighteningly high
We must crush him completely
So like John before him
This Jesus must die
For the sake of the nation
This Jesus must die
Must die, must die
This Jesus must die

 

Vertaling

Waarde Kajafas
De Raad wacht op je
De Farizeeën en priesters
Zijn hier voor jou

Mijne heren, jullie weten waarom we hier zijn
Met maar weinig tijd, en een flink probleem

Hosanna! Superster!

Luister naar die schreeuwende menigte
Van domoren op straat
Een paar trucjes met melaatsen
En de hele stad is op de been

Hij is gevaarlijk! Hij is gevaarlijk!

Jezus Christus, Superster
Zeg dat je degene bent die ze zeggen dat je bent

Hij is gevaarlijk, gevaarlijk
Die man is nu in de stad
Om wat volgers te verzamelen
Een missie die het gepeupel wild maakt
We moeten dit beëindigen
Hij is gevaarlijk

Jezus Christus, Superster

Hij is gevaarlijk
Kijk Kajafas
Ze staan hier voor de deur
Snel Kajafas
Roep de Romeinse wacht

Nee, wacht,
Dit probleem behoeft een oplossing voor de lange termijn

Wat doen we dan met deze Jezus van Nazaret?
Wonderdoener, pelgrim of dwaas

Geen oproer, geen Romeinen, geen geweld, geen strijdkreten

Één ding moet gezegd, Jezus is cool

We durven hem niet zijn gang te laten gaan
Het zal met zijn halfgare fans helemaal uit de hand lopen

Maar hoe kunnen we hem stoppen, zijn faam neemt toe
Met elke minuut, hij is het allerpopulairst

Ik voorzie slechte dingen
De mensen zullen hem tot Koning kronen
Die de Romeinen zouden verwerpen
Ik voorzie bloed en vernietiging
Ons einde door een enkele man
Bloed en vernietiging
Door een enkele man

Wat kunnen we dan doen tegen deze Jezus gekte?
Hoe rekenen we af met de timmerman koning?
Waar beginnen we met een man die groter is
Dan Johannes was toen Johannes zijn dopen deed?

Dwazen! Jullie hebben geen besef
Wat hier op het spel staat
Is angstwekkend veel
We moeten hem compleet in de pan hakken
Dus net als Johannes voor hem
Moet deze Jezus dood
In het landsbelang
Moet deze Jezus dood
Moet dood, moet dood
Deze Jezus moet dood