Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: jgivens Songtekst: all the nations

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: jgivens - all the nations ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van all the nations? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van jgivens! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van jgivens en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals all the nations .

Origineel

[Intro: JGivens] Run [Verse 1: I.C. Jonez] No plate tectonics No Nostradamus No philosophical knowledge will breakdown Abba Casa, deluge, no doze, no snooze No walk in the park, nah no [?] Boisterous winds Faith from within Help you walk on water Demons get slaughtered It's a done [?], break you off something [?] All I do is Pray for Wacka Flocka I'm a puppet and God is my master, waka waka waka Ha yeah, like most monsters How we gonna conquers Wild out Like [?] Cheerleaders for Christ A bunch of pom-pomers We pretty hype, can't get much calmer Army of the Lord, protected by the armour Jesus raised from the dead, who lives longer [Hook: JGivens] I sent you a crop that you did not work for Harvest the crop of the life eternal I sent you a harvest you did not plan (what) I planted the truth in the Son of Man Go and make disciples of all the nations (what) Go and make disciples of all the nations (what) All the nations (what) All the nations (what) Go and make disciples of all the nations (what) [Verse 2: JGivens] Go, follow the Gatekeeper The mediator to the Father Creator of every creature He's the flow of Living Water preacher So you can catch us Dancing at the fountain like Moesha That's what we in pursuit of To spread His good news, word to mouth no Buddha The body is the temple If Christ is the ruler then the Spirits running through it like them blue barracudas They mocked Him and spilled His blood They watched Him [?] to the skies above Now praise to the Lamb who showed them love So they fit in His hand, no OJ glove Praise be to my Hero 'cuz He saved me, set my soul free like that zero was And He so loves He allowed His only child to get rolled up in place of your blood [Hook] [Verse 3: Doc Jones] Since I gave my life to the one true King I've been trying to tell the world about the grace He brings Sound the ring-ring Break chains, they cling Freedom for those who really [?], sing sing Every nation we will go Multiply disciples Plant a seed, we sow and sow He's the One who make it grow So we harvest those He chose Only time will show If you were sent then you will know Hit the road and go Don't call Him Lord if you don't follow His command to tell the world to make disciples I'm a D-I-S-C-I-P-L-E Servant of the Lord 'til I D-I-E To the end of the Earth Bring truth to the cursed Riding with the Body like I'm driving a hearse The crop is on souls living dead, hard cold Right here in Sin City a valley of dry bones [Hook]

 

Vertaling

[Intro: JGivens] Run [Verse 1: I.C. Jonez] No plate tectonics Geen Nostradamus Geen filosofische kennis zal Abba kapot maken Casa, deluge, no doze, no snooze No walk in the park, nah no [?] Onstuimige winden Geloof van binnenuit Helpt je op water te lopen Demonen worden afgeslacht Het is een gedaan [?], breek je iets af [?] Alles wat ik doe is Bid voor Wacka Flocka Ik ben een marionet en God is mijn meester, waka waka waka Ha yeah, zoals de meeste monsters How we gonna conquers Wild out Like [?] Cheerleaders voor Christus A bunch of pom-pomers We hebben een hype, veel rustiger kan niet Leger van de Heer, beschermd door het harnas Jesus raised from the dead, who lives longer [Hook: JGivens] Ik zond u een gewas waar u niet voor gewerkt hebt Oogst het gewas van het eeuwige leven Ik stuurde je een oogst die je niet gepland had (wat) Ik plantte de waarheid in de Zoon des mensen Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen (wat) Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen (wat) Alle volken (wat) Alle volken (wat) Ga en maak de discipelen van alle naties (wat) [Vers 2: JGivens] Ga, volg de poortwachter De bemiddelaar tot de Vader Schepper van elk schepsel Hij is de stroom van Levend Water prediker So you can catch us Dansend bij de fontein zoals Moesha Dat is wat wij nastreven Om Zijn goede nieuws te verspreiden, van mond tot mond, geen Boeddha. Het lichaam is de tempel. Als Christus de heerser is, dan rennen de geesten er doorheen als die blauwe barracuda's. Ze bespotten Hem en vergieten Zijn bloed Ze keken naar Hem tot boven in de lucht Loof nu het Lam dat hen liefde toonde Zodat ze in Zijn hand pasten, geen OJ handschoen Lof zij mijn held, want hij redde mij, bevrijdde mijn ziel zoals die nul was En Hij houdt zo veel van Hij stond toe dat Zijn enige kind opgerold werd in plaats van jouw bloed [Hook] [Verse 3: Doc Jones] Sinds ik mijn leven gaf aan de enige ware Koning heb ik geprobeerd de wereld te vertellen over de genade die Hij brengt Klink de ring-ring Breek kettingen, ze klampen zich vast Vrijheid voor hen die echt [?], zingen zingen Elk land zullen we gaan Vermenigvuldig discipelen Plant een zaadje, we zaaien en zaaien Hij is degene die het laat groeien. Dus oogsten we degenen die Hij koos. Alleen de tijd zal het leren Als je gezonden bent dan zul je het weten Ga op weg en ga Noem Hem geen Heer als je niet volgt Zijn bevel om de wereld te vertellen om discipelen te maken Ik ben een D-I-S-C-I-P-L-E dienaar van de Heer 'tot ik D-I-E Tot het einde van de aarde Waarheid breng aan de vervloekten Rijdend met het Lichaam alsof ik een lijkwagen bestuur Het gewas is op zielen levend dood, hard koud Hier in Sin City, een vallei van droge beenderen. [Hook]