Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: jgivens Songtekst: woe to

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: jgivens - woe to ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van woe to? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van jgivens! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van jgivens en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals woe to .

Origineel

[Intro: JGivens] Heavenly Father Reveal the illusions And renew the mind [Verse 1: JGivens] Lord save us from them Hugh Jackmans and them Christian Bales Them Ed Nortons and Jessica Biels Lord reveal the real Now let me make these references clear Just in case the last lines climbed over your ears Save us from illusionists and magicians Whose sentence confuses us Cause the lie looks true to us And we tryna maintain a mind on our own But we used to lust And carnally a definition of a win is like a lose to us So Holy Ghost repeat the truth to us That they bruise you up to reveal the fake in the lens Help us repent the hallucinogens Then, it all lined up like an Andis The prophets painting a picture The portait where the lamb was slain Now red paint reigns from the canvas Feet covered in red like, "We're not in Kansas" He answered the question, why question the answer? That's how true love was expressed, no panda They killed our big brother But on the third day He was rolling stone like papa was a rolling stone [Bridge: JGivens] See it's not about your good Because your good is only compared to other evils We think our good is good when it's actually evil Just not as evil as something else So what do we do then? It sounds like we need help Well our help comes form the name of the Lord The maker of heaven and earth [Verse 2: JGivens] I looked up at the cross where they saw you Beyond recegnition, your face was marred too And I would serve this subpoena and receive the court order in the mail So I figured I should call you Cause I don't think that I can pay for this lawsuit Help me to fully understand what it cost you We were acquitted when they spit at and they scarred you Your grace is sufficient, I don't need that car too Forgive me for my carnal state of thinking I reach into the dark rebellion from your kingdom Afraid to return cause I thought I'd embarass you My own understanding can't even compare to you I was falling, terrible I mistook my backpack full of books for a parachute But then there was you, the King of the Jews Whose kingdom keys are hidden in the parables Lord, John cue me, give a new heart And please remember before you're like a spark My nose to the spine of the booklet that bonds The word that they gon' outlaw in the end times And these lines ain't no pretend rhymes Look at the news we talking 'bout this time [Bridge: JGivens] See people think they got time They say, "Oh you know what, I'm just gon' get better And then I'll go to Christ" But that's an illusion The Bible says while we were still weak Christ died for us God doesn't clean the fish and then catch 'em It's backwards You see, he catches 'em and then cleans 'em So first get caught, then get caught up [Verse 3: L-Dub] Hi, my name is L-Dubs It's dub music Every weekend I dance to club music They passing bottles 'round like ? God and use it Until your heads spinning like ferris wheel And just tryna get a freaky chick to come grind against you Then 'em better get you wanna in 'em like a sweater for the winter Game on blizzard and you keep on slipping And the pastor say you ? as long as you ain't winning Falling from your pedastal Somehow you keep sinning, so you figure why try give a? But JGivens, I mean Jesus gave the blood Brings Thanksgiving like the turkey and the stuffing His Word is saints' dinner, mmmm Ain't you glad that He paid all that, blood cover now You ain't gotta taste all that Now I ain't gotta ask if you really a Christian But do recommend to be a Christian that's living [Outro: L-Dub] You see nowadays Society and the church says that you gotta be absolutely perfect And if you're not you're gonna burn in hell But that's not the reality Cause if that was the truth If we could just change ourselves that way What would we need Christ for? It's the power of God that transforms us So 'stead of reaching for perfection Just follow Christ and let His love guide you And before you know it, it'll transform your life

 

Vertaling

[Intro: JGivens] Hemelse Vader Onthul de illusies En vernieuw de geest [Verse 1: JGivens] Heer, red ons van die Hugh Jackmans en die Christian Bales Die Ed Nortons en Jessica Biels Heer onthul de echte Laat me deze referenties duidelijk maken Voor het geval de laatste regels je om de oren vliegen Red ons van illusionisten en goochelaars Wiens zin ons in verwarring brengt Want de leugen lijkt waar voor ons En we proberen onze eigen geest te behouden Maar vroeger lustten we En vleselijk is een definitie van winnen als verliezen voor ons. Dus de Heilige Geest herhaalt de waarheid voor ons. Dat ze je kneuzen om de valsheid in de lens te onthullen Help ons de hallucinogenen te bekeren. Dan, het allemaal op een rij als een Andis De profeten schilderen een beeld Het portret waar het lam werd geslacht Nu regeert rode verf van het doek Voeten bedekt met rood als, "We zijn niet in Kansas" Hij beantwoordde de vraag, waarom het antwoord in twijfel trekken? Dat is hoe ware liefde werd uitgedrukt, geen panda Ze hebben onze grote broer vermoord Maar op de derde dag was hij een rollende steen zoals papa een rollende steen was [Bridge: JGivens] Zie je, het gaat niet om jouw goedheid Want jouw goed is alleen vergeleken met ander kwaad We denken dat ons goed goed is, terwijl het eigenlijk slecht is. Alleen niet zo slecht als iets anders Dus wat doen we dan? Het klinkt alsof we hulp nodig hebben. Nou onze hulp komt uit de naam van de Heer De maker van hemel en aarde [Vers 2: JGivens] Ik keek omhoog naar het kruis waar ze je zagen. Onbegrijpelijk, je gezicht was ook ontsierd En ik zou deze dagvaarding betekenen en het gerechtelijk bevel per post ontvangen. Dus ik dacht dat ik je moest bellen. Want ik denk niet dat ik deze rechtszaak kan betalen. Help me volledig te begrijpen wat het je gekost heeft. We werden vrijgesproken toen ze op je spuugden en je verminkten. Uw genade is voldoende, ik heb die auto ook niet nodig Vergeef me voor mijn vleselijke manier van denken Ik reik in de duistere rebellie van uw koninkrijk Bang om terug te keren omdat ik dacht dat ik U in verlegenheid zou brengen Mijn eigen begrip is niet eens te vergelijken met jou Ik viel, verschrikkelijk Ik zag mijn rugzak vol boeken aan voor een parachute Maar toen was jij er, de koning van de joden Wiens koninkrijkssleutels verborgen liggen in de gelijkenissen Heer, John geef me een nieuw hart En denk eraan voordat je als een vonk bent Mijn neus aan de ruggengraat van het boekje dat bindt Het woord dat ze gaan verbieden in de eindtijd En deze regels zijn geen nep rijmpjes Look at the news we talking 'bout this time [Bridge: JGivens] Zie mensen denken dat ze tijd hebben They say, "Oh you know what, I'm just gonna get better And then I'll go to Christ" Maar dat is een illusie. De Bijbel zegt dat toen wij nog zwak waren, Christus voor ons gestorven is. God maakt de vis niet schoon en vangt hem dan. Het is omgekeerd. Zie je, hij vangt ze en maakt ze dan schoon. Dus eerst vang je ze, dan vang je ze. [Verse 3: L-Dub] Hi, my name is L-Dubs It's dub music Every weekend I dance to club music They passing bottles 'round like ? God en gebruik het Until your heads spinning like ferris wheel En gewoon tryna get a freaky chick to come grind against you Dan 'em beter krijg je wilt in 'em als een trui voor de winter Game on blizzard and you keep on slipping En de pastoor zegt dat je zolang niet wint Vallen van uw voetstuk Op een of andere manier blijf je zondigen, dus je denkt waarom probeer je een? Maar JGivens, ik bedoel Jezus gaf het bloed Brengt Thanksgiving zoals de kalkoen en de vulling Zijn woord is heiligenmaaltijd, mmmm Ben je niet blij dat Hij al dat bloed heeft betaald? You ain't gotta taste all that Nu hoef ik niet te vragen of je echt een christen bent But do recommend to be a Christian that's living [Outro: L-Dub] Je ziet tegenwoordig zegt de maatschappij en de kerk dat je absoluut perfect moet zijn En als je dat niet bent, zul je branden in de hel Maar dat is niet de realiteit Want als dat de waarheid was Als we onszelf zo konden veranderen Waar zouden we Christus dan voor nodig hebben? Het is de kracht van God die ons transformeert. Dus in plaats van te streven naar perfectie Volg Christus en laat Zijn liefde je leiden En voor je het weet, zal het je leven veranderen