Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: joan baez Songtekst: juan de la cruz

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: joan baez - juan de la cruz ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van juan de la cruz? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van joan baez! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van joan baez en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals juan de la cruz .

Origineel

Once again the workers rise with the lark There's a mass going on in the people's park Silent and determined they set to embark On a three day fast and a five mile march For a man's been shot on the picket line Sixty years of strength was young for dying His family is here with eyes of red His wife steps down with feet of lead And the sun shines down upon The old man whose days are done For a martyr has been taken He is old Juan de la Cruz And a century of women pray At the casket before them laid And the Virgin of Guadalupe Watches over de la Cruz As the heat poured down on the field below The lead came a-flying from the vineyard row De la Cruz and his wife never ducked or ran Union folks since the fight began People scattered out laying low to the ground And slowly arose as the dust died down Birds fluttered soft in his sweet wife's breast As the bullets sank deep in the old man's chest The tears fell as Cesar read The eulogy for the dead And the Bishop broke the people's bread Over old Juan de la Cruz In the pitch of night a deal was made The deck's oldest card was played And the devil watched someone get paid For the death of de la Cruz Thirty years ago in the same damn spot The people who ordered the workers shot Fought as the poor for the same damn right Of their children to sleep well fed at night Oh Children of Brotherhood how you've grown But the seeds of hate were early sown I see that your souls have long since flown To the river of greed where angels moan Midst flowered veils and weathered graves And flags where the great black eagle waves Nosotros Venceremos plays For old Juan de la Cruz There's work today that must be done Pray for the man who held the gun And with sightless eyes shot down the one Called old Juan de la Cruz The rest of our story now soft and clear How half our daily bread appears Picked through the summer by young and old Whose earnings must last through the winter's cold By children who have stood with their backs bent down To scrape the roots from the grower's ground And mothers who have wept the night away For a child born dead on a rainy day Well it's true that blessed are the poor Through an iron mist - I can't be sure - It looks like I see heaven's door Swinging wide for de la Cruz The nuns, the priests and the workers sing Through a valley of blood their voices ring Hallelujah, he is risen, and thank you, Lord For old Juan de la Cruz Hallelujah, he is risen, and thank you, Lord For old Juan de la Cruz

 

Vertaling

Wederom staan de arbeiders op met de leeuwerik Er is een massa aan de gang in het volkspark. Stil en vastberaden gaan ze van start Op een driedaagse vasten en een mars van vijf mijl Want een man is neergeschoten op de piketlijn. Zestig jaar sterk was jong om te sterven. Zijn familie is hier met rode ogen. Z'n vrouw stapt af met loden voeten En de zon schijnt neer op De oude man wiens dagen voorbij zijn. Want een martelaar is genomen. Hij is de oude Juan de la Cruz En een eeuw van vrouwen bidden bij de kist die voor hen is neergelegd En de Maagd van Guadalupe waakt over de la Cruz Terwijl de hitte neerstroomde op het veld beneden Het lood kwam aangevlogen van de wijngaard rij De la Cruz en zijn vrouw hebben nooit gebukt of weggelopen Unie mensen sinds het gevecht begon Mensen verspreidden zich laag bij de grond En stonden langzaam op toen het stof verdween Vogels fladderden zachtjes in de borst van zijn lieve vrouw Terwijl de kogels diep in de borst van de oude man zonken. De tranen vielen terwijl Cesar voorlas de lofrede voor de dode voorlas En de bisschop brak het brood van het volk over de oude Juan de la Cruz In het holst van de nacht werd een deal gesloten De oudste kaart van het spel werd gespeeld En de duivel zag iemand betaald worden Voor de dood van de la Cruz Dertig jaar geleden op dezelfde verdomde plek De mensen die de arbeiders lieten doodschieten vochten als de armen voor hetzelfde recht... van hun kinderen om 's nachts goed gevoed te slapen. Oh kinderen van broederschap hoe jullie gegroeid zijn Maar de zaden van haat zijn vroeg gezaaid. Ik zie dat jullie zielen allang gevlogen zijn Naar de rivier van hebzucht waar engelen jammeren Te midden van bloemensluiers en verweerde graven En vlaggen waar de grote zwarte adelaar zwaait Nosotros Venceremos speelt Voor de oude Juan de la Cruz Er is vandaag werk dat gedaan moet worden Bid voor de man die het geweer vasthield en met zijn blinde ogen de man neerschoot genaamd de oude Juan de la Cruz De rest van ons verhaal is nu zacht en duidelijk Hoe de helft van ons dagelijks brood verschijnt Geplukt in de zomer door jong en oud Wiens verdiensten de winterkou moeten doorstaan Door kinderen die met gebogen rug hebben gestaan om de wortels uit de grond van de teler te schrapen En moeders die de hele nacht hebben gehuild om een kind dat dood geboren is op een regenachtige dag Nou het is waar dat gezegend zijn de armen Door een ijzeren mist - ik weet het niet zeker - Het lijkt alsof ik de deur van de hemel zie wijd zwaaiend voor de la Cruz De nonnen, de priesters en de arbeiders zingen Door een dal van bloed klinken hun stemmen Hallelujah, hij is opgestaan, en dank u, Heer Voor de oude Juan de la Cruz Halleluja, hij is opgestaan, en dank u, Heer Voor de oude Juan de la Cruz