Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: joell ortiz Songtekst: same love (remix)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: joell ortiz - same love (remix) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van same love (remix)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van joell ortiz! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van joell ortiz en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals same love (remix) .

Origineel

[Verse 1: Joell Ortiz] Sorry mother, I don't mean to be this color I don't mean for people who don't really mean it to call me brother I don't mean to be harassed by undercovers or beat up Like that trucker by them sucker ass police that one summer Violated like they did to Louima in '97 Get my wallet confused for reachin' for my weapon Or get killed after the bachelor party before my wedding 50 shots, not guilty in a New York Times heading I told mom, "we movin' to a nice neighborhood, watch" But even then, we not safe from the neighborhood watch And there's a million other cases not as famous, the cops Just lookin' more and more racist though they claimin' they not We just a car full of minorites they waitin' to stop Night stick action, when it's late and it's dark Or just a bunch of bullseyes when they aimin' them Glocks Why do I really feel I grew up on a dangerous block? I think about it every night when I lie down And the news kinda looks like a re-run with live sound I'm not Puerto Rican speakin' on behalf of blacks Look closer my people, I'm light brown... I don't know [Hook: Mary Lambert] And I can't change Even if I tried Even if I wanted to And I can't change Even if I tried Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm [x4] [Verse 2: Macklemore] If I was gay I would think hip-hop hates me Have you read the YouTube comments lately? "Man, that's gay" gets dropped on the daily We've become so numb to what we're saying Our culture founded from oppression Yet we don't have acceptance for 'em Call each other faggots Behind the keys of a message board A word rooted in hate Yet our genre still ignores it "Gay" is synonymous with the lesser It's the same hate that's caused wars from religion Gender to skin color, the complexion of your pigment The same fight that led people to walk-outs and sit-ins It's human rights for everybody, there is no difference Live on! And be yourself! When I was in church they taught me something else If you preach hate at the service, those words aren't anointed That Holy Water that you soak in has been poisoned When everyone else is more comfortable remaining voiceless Rather than fighting for humans that have had their rights stolen I might not be the same but that's not important No freedom til we're equal Damn right I support it [Hook: Mary Lambert] [Verse 3: Macklemore] We press play, don't press pause Progress, so march on! With a veil over our eyes, we turn our back on the cause 'Till the day that my uncles can be united by law Kids are walking around the hallway Plagued by pain in their heart A world so hateful Some would rather die Than be who they are And a certificate on paper Isn't gonna solve it all But it's a damn good place to start No law's gonna change us We have to change us Whatever god you believe in We come from the same one Strip away the fear, underneath, it's all the same love About time that we raised up! [Hook: Mary Lambert] [Outro: Mary Lambert] Love is patient, love is kind Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays) Love is patient (not crying on Sundays) Love is kind (not crying on Sundays)

 

Vertaling

[Verse 1: Joell Ortiz] Sorry moeder, ik wil niet zo'n kleur zijn Ik wil niet dat mensen die het niet menen me broeder noemen Ik wil niet lastig gevallen worden door undercovers of in elkaar geslagen worden Zoals die trucker door die sukkel van een politie die ene zomer. Overvallen zoals ze met Louima deden in '97 Mijn portemonnee in de war omdat ik naar mijn wapen greep. Of vermoord worden na het vrijgezellenfeest voor mijn bruiloft. 50 schoten, niet schuldig in een New York Times rubriek Ik zei tegen mam, "we verhuizen naar een mooie buurt, kijk" Maar zelfs dan, zijn we niet veilig voor de buurtwacht. En er zijn een miljoen andere gevallen niet zo beroemd, de politie Ze zien er steeds racistischer uit, ook al beweren ze van niet. We zijn gewoon een auto vol met minderheden die ze willen stoppen. Night stick action, when it's late and it's dark Of gewoon een stelletje pestkoppen als ze hun pistolen richten Waarom heb ik echt het gevoel dat ik ben opgegroeid in een gevaarlijk blok? Ik denk er elke nacht aan als ik ga liggen En het nieuws lijkt op een heruitzending met live geluid. Ik ben geen Puerto Ricaan die namens de zwarten spreekt Kijk dichterbij mijn mensen, ik ben lichtbruin... Ik weet het niet. [Hook: Mary Lambert] En ik kan niet veranderen Zelfs als ik het zou proberen Zelfs als ik het zou willen And I can't change Zelfs als ik het probeerde Ook al zou ik het willen Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde She keeps me warm [x4] [Verse 2: Macklemore] Als ik homo was zou ik denken dat hip-hop me haat Heb je de laatste tijd de commentaren op YouTube gelezen? "Man, dat is gay" wordt dagelijks gezegd. We zijn zo gevoelloos geworden over wat we zeggen. Onze cultuur is ontstaan uit onderdrukking. Toch hebben we geen acceptatie voor hen. Noemen elkaar flikkers Achter de toetsen van een prikbord Een woord geworteld in haat Toch negeert ons genre het nog steeds "Homo" is synoniem met het mindere Het is dezelfde haat die oorlogen heeft veroorzaakt van religie Geslacht tot huidskleur, de teint van je pigment Dezelfde strijd die mensen leidde tot stakingen en sit-ins Het zijn mensenrechten voor iedereen, er is geen verschil. Leef verder. En wees jezelf! Toen ik in de kerk zat, leerden ze me iets anders. Als je haat predikt tijdens de dienst, zijn die woorden niet gezalfd. Het Heilige Water waarin je je onderdompelt is vergiftigd. Als iedereen liever z'n stem niet wil laten horen... in plaats van te vechten voor mensen wier rechten zijn gestolen. Ik ben misschien niet hetzelfde, maar dat is niet belangrijk. Geen vrijheid tot we gelijk zijn. Zeker weten dat ik het steun. [Hook: Mary Lambert] [Verse 3: Macklemore] We press play, don't press pause Vooruitgang, dus loop door! Met een sluier over onze ogen, keren we onze rug naar de zaak Tot de dag dat mijn ooms verenigd kunnen worden door de wet Kinderen lopen door de gang Geplaagd door pijn in hun hart Een wereld zo hatelijk Sommigen zouden liever sterven dan te zijn wie ze zijn En een certificaat op papier Zal het niet allemaal oplossen Maar het is een verdomd goede plek om te beginnen Geen wet zal ons veranderen We moeten onszelf veranderen In welke god je ook gelooft We komen van dezelfde Haal de angst weg, daaronder, is het allemaal dezelfde liefde. Het werd tijd dat we opstaan! [Hook: Mary Lambert] [Outro: Mary Lambert] Liefde is geduldig, liefde is vriendelijk Liefde is geduldig (niet huilen op zondag) Liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) Liefde is geduldig (niet huilen op zondag) Liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) Liefde is geduldig (niet huilen op zondag) Liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) Liefde is geduldig (niet huilen op zondag) Liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag) Liefde is geduldig (niet huilen op zondag) Liefde is vriendelijk (niet huilen op zondag)