Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: john cena Songtekst: flow easy

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: john cena - flow easy ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van flow easy? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van john cena! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van john cena en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals flow easy .

Origineel

First and foremost.... Flow easy, yo. Yo, yo, for the hood (for the hood). Everybody flow easy, ha ha, so easy. Yo, listen. For the corrupt mob, John Cena, Trademarc, listen. I embarass MC's who touch the mic with me. That's why they never holla when it's showtime - gimme. I spit poison like a black snake bit me. Guns up in the E-Class, D's can't get me. My foot is a 13, 12's don't fit me. My heart is cold and hard like Jack Frost bit me. So many new flows old flows start to panic. It's time they got built by the mic mechanic. Y'all heard, I stay in hood streets like curbs. And never forget, where I come from, word. I ain't goin broke, fuck you, I'll cop me a brick. And take it straight to the block, forget rap quick. Don't trip, Bump got a speed zone sign. For suckers who move too fast against mine. I'm pressed, pushin it full speed ahead. You left, bullet in chest, meet the dead, so. [Chorus]. Flow easy, turn up the mic it's time. to flow easy, whenever I spit my rhyme. I flow easy, the underground pound and grime. Flow easy, but yours don't sound like mine. I flow easy, turn up the mic it's time. I flow easy, whenever I spit my rhyme. I flow easy, the underground pound and grime. Flow easy, so yours don't sound like mine I flow easy. [Tha Trademarc]. Philosopher first, rapper second. Manifest the message, lessons involved. It all but hits you, aviate your crew and lift you. So what's the issue? Trademarc has got it locked before he meet you. Greet your mind before we even greet you. Won't mislead you, I ain't trustin people, cause I defeat you. Take it down a notch, slow your roll. Cause we crush spirits, like we stole your soul. I set styles off dog, y'all are fuckin mimics. Man I talk more shit than pro-lifers in abortion clinics. Run my mouth off like high school rumors. Man and grab microphones like pedophiles gropin late bloomers. Flow easy like your first day with white sneakers. You just a face in the crowd like packed bleachers. Huh, you better rock a sleeveless. Freddie Foxxx, Trademarc, John Cena breeze through. Y'all are fuckin divas. [Chorus]. [John Cena]. First and foremost I sure post potential like Carmelo. Turn a hard MC to jello. Make their skin yellow with fear while stayin mellow and clear. Man, we in for one hell of a year, yeah. Curse a fool like the Red Sox, we tighter than headlocks. I'm flowin easy with Freddie Foxxx. Known to hang it low like dreadlocks and y'all are too slow. Like wearing a weight vest and lead socks. I'm a fat kid, you feed me? I'm still hungry. Never let a bitch take a bill from me. Like Jordan in the 4th quarter, I'm still money. Best believe the flow water, we still runny. Make your stomach feel funny, I'm so sick. With 16 bars twice the value of gold brick. Make it known quick that I'm greedy, we got the rats and the cheese B. So believe me. [Chorus]

 

Vertaling

First and foremost.... Rustig aan, yo. Yo, yo, voor de hood (voor de hood). Iedereen flow easy, ha ha, so easy. Yo, luister. Voor de corrupte maffia, John Cena, Trademarc, luister. Ik beschaam MC's die de microfoon aanraken met mij. Daarom roepen ze nooit als het showtime is - gimme. Ik spuug gif alsof een zwarte slang me heeft gebeten. Geweren omhoog in de E-Klasse, D's kunnen me niet krijgen. Mijn voet is een 13, 12's passen me niet. Mijn hart is koud en hard alsof Jack Frost me beet. Zoveel nieuwe stromen oude stromen beginnen in paniek te raken. Het is tijd dat ze gebouwd worden door de mic monteur. Jullie hebben het allemaal gehoord, ik blijf in de straten van de hood, zoals stoepranden. En vergeet nooit, waar ik vandaan kom, woord. Ik ga niet failliet, fuck you, Ik neem een baksteen. En neem het recht naar de blok, vergeet rap snel. Niet struikelen, Bump heeft een snelheidszone bord. Voor sukkels die te snel bewegen tegen de mijne. Ik sta onder druk, volle kracht vooruit. You left, bullet in chest, meet the dead, so. [refrein]. Flow easy, turn up the mic it's time. to flow easy, whenever I spit my rhyme. Ik flow easy, the underground pound and grime. Flow easy, maar de jouwe klinkt niet als de mijne. I flow easy, turn up the mic it's time. I flow easy, whenever I spit my rhyme. Ik flow easy, the underground pound and grime. Flow easy, so yours don't sound like mine I flow easy. [Tha Trademarc]. Filosoof eerst, rapper tweede. Manifesteer de boodschap, betrokken lessen. Het raakt je allemaal maar, je crew vliegen en je optillen. Dus wat is het probleem? Trademarc heeft het al op slot voordat hij je ontmoet. Begroet je geest voordat we je zelfs begroeten. Ik zal je niet misleiden, ik vertrouw mensen niet, want ik versla je. Doe het een beetje kalmer aan. Want we verpletteren geesten, alsof we je ziel hebben gestolen. Ik zet stijlen af, jullie zijn allemaal na-apers. Man, ik praat meer onzin dan pro-lifers in abortusklinieken. Ik praat mijn mond voorbij als middelbare school geruchten. Man en grijp microfoons als pedofielen die laatbloeiers betasten. Ik ga makkelijk als je eerste dag met witte sneakers. Je bent gewoon een gezicht in de menigte zoals opeengepakte tribunes. Huh, je kunt beter een mouwloos rocken. Freddie Foxxx, Trademarc, John Cena waaien door. Jullie zijn allemaal diva's. [Chorus]. [John Cena]. Eerst en vooral post ik zeker potentieel zoals Carmelo. Verander een harde MC in jello. Maak hun huid geel van angst terwijl ze zacht en helder blijven. Man, we gaan een verdomd goed jaar tegemoet, ja. Vervloek een dwaas als de Red Sox, we zijn strakker dan hoofdlocks. Ik ben flowin easy met Freddie Foxxx. Ik sta erom bekend dat ik laag hang, zoals dreadlocks en jullie zijn allemaal te traag. Net als het dragen van een gewichtsvest en loden sokken. Ik ben een dik kind, geef je me te eten? Ik heb nog steeds honger. Laat een teef nooit een rekening van me afpakken. Zoals Jordan in het 4e kwart, ik ben nog steeds geld. Geloof het stromende water maar, we zijn nog steeds vloeibaar. Laat je maag raar aanvoelen, ik ben zo ziek. Met 16 staven twee keer de waarde van goudsteen. Maak snel bekend dat ik hebberig ben, we hebben de ratten en de kaas B. Dus geloof me. [Chorus]