Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: johnny cash Songtekst: drums

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: johnny cash - drums ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van drums? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van johnny cash! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van johnny cash en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals drums .

Origineel

[Verse 1] From the Indian reservation to the governmental school Well they're going to educate me to the white men's Golden Rule And I'm learning very quickly for I've learned to be ashamed And I come when they call Billy though I've got an Indian name [Chorus] And there are drums beyond the mountain Indian drums that you can't hear There are drums beyond the mountain and they're getting mighty near [Verse 2] And when they think that they'd changed me cut my hair to meet their needs Will they think I'm white or Indian quarter blood or just half breed Let me tell you Mr teacher when you say you'll make me right In five hundred years of fighting, not one Indian turned white [Chorus] [Verse 3] Well you thought that I knew nothing when you brought me here to school Just another empty Indian just America's first fool But now I can tell you stories that are burnt and dried and old But in the shadow of their telling walks the thunder proud and bold [Chorus] [Verse 4] Long Pine and Sequoia, Handsome Lake and Sitting Bull There's Magnus Colorado with his sleeves so red and full Crazy Horse the legend those who bit off Custer's soul They are dead yet they are living with the great Geronimo [Chorus] [Verse 5] Well you may teach me this land's history but we taught it to you first We broke your hearts and bent your journeys: broken treaties left us cursed Even now you have to cheat us, even though you this us tame In our losing we found proudness, in your winning you found shame [Chorus]

 

Vertaling

[Vers 1] Van het Indianen reservaat naar de regeringsschool Ze gaan me de gouden regel van de blanken leren En ik leer heel snel want ik heb geleerd me te schamen En ik kom als ze Billy roepen hoewel ik een Indiaanse naam heb [refrein] En er zijn trommels achter de berg Indiaanse trommels die je niet kunt horen Er zijn trommels achter de berg en ze komen heel dichtbij [Vers 2] En als ze denken dat ze me veranderd hebben knip ik mijn haar om aan hun behoeften te voldoen Zullen ze denken dat ik blank ben of indiaans kwartbloed of gewoon halfbloed Laat me je vertellen Mr. leraar als je zegt dat je me goed zal maken In vijfhonderd jaar van vechten, is niet één indiaan blank geworden [refrein] [Vers 3] Nou je dacht dat ik niets wist toen je me hier naar school bracht Gewoon een andere lege Indiaan, gewoon Amerika's eerste dwaas Maar nu kan ik je verhalen vertellen die zijn verbrand en opgedroogd en oud Maar in de schaduw van hun vertellen loopt de donder trots en dapper [refrein] [Vers 4] Long Pine en Sequoia, Handsome Lake en Sitting Bull Daar is Magnus Colorado met zijn mouwen zo rood en vol Crazy Horse de legende zij die Custer's ziel afbeet Ze zijn dood en toch leven ze met de grote Geronimo [refrein] [Vers 5] Jullie kunnen mij de geschiedenis van dit land leren, maar wij leerden het eerst aan jullie We braken jullie harten en kromden jullie reizen: gebroken verdragen lieten ons vervloekt achter Zelfs nu moet je ons bedriegen, ook al heb je ons getemd In ons verliezen vonden we trots, in jullie winnen vond je schaamte [refrein]