Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: johnny cash Songtekst: on the via dolorosa

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: johnny cash - on the via dolorosa ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van on the via dolorosa? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van johnny cash! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van johnny cash en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals on the via dolorosa .

Origineel

[Verse] We are on the Via Dolorosa the way of the Cross having just left the Praetorium Where Pilate said to Christ I washed my hands off the matter And turned him over to the people and told them to do what they would with him There's no traffic here the streets's very narrow Little children playing along the street the street's about ten feet wide You see the third station of the Cross Where Christ almost fell under the weight of the Cross He's kneeling and the fourth station of the Cross over there Over forty or fifty feet farther toward Calvary Where His mother came up to Him and said my Son what's happened And she sees Him kneeling under the heavy weight of the Cross too Continuing on now toward Calvary from the fourth station of the Cross We left the Praetorium where Christ was sentenced and where he was turned over To the Jewish people and they were offered Barabbas and they said No give us Christ we'll crucify him Following along the stations of the Cross passing station No 5 And they say at this point that Simon a Cyrenean coming out of the country On him they laid the Cross they made him bear it for Jesus And they continued on the way of the Cross as we are now Leaving place No 5 toward Calvary it's a long long way from here You can see standing here between station No 5 and No 6 Two hundred yards at least up the steps toward Calvary's hill All along it's a very narrow street ten or twelve feet wide Shops on each side little children playing old men and women Carrying their bread dressed in their long robes Just as they did two thousand years ago The music here in the background is a radio playing (is that an Arab station) Still continuing up the way of the Cross toward Calvary The voices you hear in the background are pilgrims from all over the world All along the Via Dolorosa here there are beggars (I suppose mostly Arab beggars) Passing station No 10 continuing on to Calvary they are all along the way They say that they are all blind They say that the reason there are so many blind along This part of the country is because of the dust Everywhere the wind is blowing and the dust is flying And of course there are germs in the dust that diseases their eyes And the dust itself puts them out On the way to Calvary we pass another beggar sitting along the way All kinds of shops pilgrims continuing on the same way we're going Now closer to Calvary the way really gets crowded It's still the same very narrow street though

 

Vertaling

[Verse] We zijn op de Via Dolorosa, de kruisweg, en hebben net het Praetorium verlaten. Waar Pilatus tegen Christus zei: Ik heb mijn handen van deze zaak gewassen En droeg hem over aan de mensen en zei dat ze met hem moesten doen wat ze wilden. Er is hier geen verkeer, de straten zijn erg smal. Kleine kinderen spelen langs de straat de straat is ongeveer tien voet breed Je ziet de derde statie van het kruis Waar Christus bijna viel onder het gewicht van het kruis. Hij knielt en de vierde kruisweg is daar. Meer dan veertig of vijftig meter verder in de richting van Calvary Waar Zijn moeder naar Hem toekwam en zei: Mijn Zoon, wat is er gebeurd? En zij ziet Hem ook knielen onder het zware gewicht van het kruis We gaan nu verder in de richting van Calvary vanaf de vierde kruisweg. We verlieten het Praetorium waar Christus werd veroordeeld en waar hij werd overgedragen aan het Joodse volk en zij kregen Barabbas aangeboden en zij zeiden. Nee geef ons Christus wij kruisigen hem We volgen de kruisweg en passeren kruisweg nr. 5. En ze zeggen op dit punt dat Simon een Cyreneër uit het land kwam Op hem legden ze het kruis, ze lieten het hem dragen voor Jezus. En zij vervolgden de kruisweg zoals wij nu doen. We verlaten plek nr. 5 richting Calvary, het is een lange weg van hier. Je kunt zien dat je hier staat tussen station nr. 5 en nr. 6 Tweehonderd yards minstens de trappen op naar Calvary's heuvel Het is een heel smal straatje van een meter of tien, twaalf breed. Winkels aan elke kant, spelende kinderen, oude mannen en vrouwen die hun brood dragen gekleed in hun lange gewaden Net zoals ze dat tweeduizend jaar geleden deden De muziek hier op de achtergrond is een radio die speelt (is dat een Arabische zender) Nog steeds verder op de kruisweg naar Golgotha De stemmen die je op de achtergrond hoort zijn pelgrims van over de hele wereld Langs de hele Via Dolorosa zijn hier bedelaars (ik veronderstel voornamelijk Arabische bedelaars) Voorbij statie nr. 10 verder naar Golgotha zijn ze allemaal langs de weg Ze zeggen dat ze allemaal blind zijn Ze zeggen dat de reden dat er zoveel blinden zijn langs Dit deel van het land komt door het stof. Overal waait de wind en het stof vliegt rond En natuurlijk zitten er bacillen in het stof die hun ogen ziek maken. En het stof zelf dooft ze uit. Op weg naar Golgotha passeren we nog een bedelaar die langs de weg zit Allerlei winkels pelgrims gaan verder op dezelfde weg als wij Nu dichter bij Calvary wordt de weg echt druk Het is nog steeds dezelfde smalle straat