Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: josh ritter Songtekst: galahad

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: josh ritter - galahad ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van galahad? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van josh ritter! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van josh ritter en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals galahad .

Origineel

The Angel of the Holy Grail saw Galahad come riding, So he took the Holy Grail off the shelf. And inside the Holy Chapel made for Holy Grail hiding, The Angel could be seen to smile to himself. If you're the Great Sir Galahad from now on, said the Angel, May all angels call me blessed of my race. If you're not the Great Sir Galahad I warn you, keep on riding, And if you are I pray you'll let me see your face. Galahad removed his helmet, said, Good Angel, look upon me, Fear not for I bring tidings of great joy. For long years the Grail you've guarded now you get to let me drink it, How happy must be angels thus employed. All the favours that you shower upon me, a simple angel, Said the Angel, Your benevolence abounds. Take your boots off, Great Sir Galahad; for by your astounding beauty Whatever ground you stand on turns to holy ground. Galahad took off his boots and he watched the ground quite closely And the Angel smiled to himself again. He said, I can't believe I'm asking, but Sir Galahad please tell me - What is it that makes you want to go to Heaven? In Heaven there's no lamb chops, Queen Guineveres for hand jobs, Marijuana, Kenny Rogers or ecstasy. No pillaging, no rape, perhaps you've come by some mistake to me, This seems more error than knight errantry. Now what about the stable boys, I know you think they're handsome, And some of them they think you're awful handsome too. And sitting up in Heaven you'll still think about them often, When you're an angel thinking's all that you can do. At this Sir Galahad got angry, Angel, he said, don't you tempt me, I wish to go to Heaven and not to Hell. So when stable boys look lonesome, when the women call me handsome, I'll hold my virtue very firmly by myself. I guarantee you'll hold it often, said the Angel, oh one more thing - Before you drink the cup please take your armour off. I gotta carry you to heaven and despite what you'd imagine I have trouble bearing heavy things aloft. Sir Galahad stood naked and a pile of his armor, His boots and helmet scattered all around. His perfect lips they sipped the Grail, his perfect heart commenced to fail, His perfect body fell upon the ground. The Angel smoked a cigarette, when he was sure Galahad was dead He picked all of his clothes up off the floor. Then I put on his boots and armor, I laid his body on the altar, Put his helmet on then I headed for the door.

 

Vertaling

De engel van de Heilige Graal zag Galahad aankomen rijden, Dus nam hij de Heilige Graal van de plank. En in de Heilige Kapel maakte voor de Heilige Graal te verbergen, kon men de Engel in zichzelf zien glimlachen. Als je vanaf nu de Grote Sir Galahad bent, zei de Engel, Mogen alle engelen me gezegend noemen van mijn ras. Als je niet de Grote Sir Galahad bent, waarschuw ik je, blijf rijden, En als je het wel bent, bid ik dat je me je gezicht laat zien. Galahad zette zijn helm af, en zei, Goede engel, kijk naar mij, Vrees niet, want ik breng nieuws van grote vreugde. Jarenlang heb je de Graal bewaakt. Nu mag ik hem van je drinken, Hoe gelukkig moeten engelen zijn die zo werken. Al de gunsten die u mij schenkt, een eenvoudige engel, Zei de engel, Uw welwillendheid is overvloedig. Doe je laarzen uit, grote Sir Galahad, want door je verbazingwekkende schoonheid verandert de grond waar je op staat in heilige grond. Galahad trok zijn laarzen uit en hij keek aandachtig naar de grond En de engel glimlachte weer naar zichzelf. Hij zei, Ik kan niet geloven dat ik het vraag, maar Sir Galahad vertel me alsjeblieft... Wat is het dat je naar de Hemel laat gaan? In de hemel zijn er geen lamskoteletjes, Koningin Guineveres voor handjobs, marihuana, Kenny Rogers of ecstasy. Geen plundering, geen verkrachting, misschien ben je door een vergissing naar mij gekomen, Dit lijkt meer fout dan ridder dwaling. Hoe zit het met de staljongens? Ik weet dat je ze knap vindt, En sommigen van hen vinden jou ook erg knap. En zittend in de hemel zul je nog vaak aan ze denken, Als je een engel bent, is denken alles wat je kunt doen. Hierop werd Sir Galahad boos, Engel, zei hij, breng me niet in verleiding, Ik wil naar de hemel en niet naar de hel. Dus als staljongens eenzaam kijken, als de vrouwen me knap noemen, zal ik mijn deugdzaamheid zelf heel stevig vasthouden. Ik garandeer je dat je het vaak zult vasthouden, zei de engel, oh nog een ding - Voordat je de beker drinkt, doe alsjeblieft je harnas af. Ik moet je naar de hemel dragen en ondanks wat je denkt heb ik moeite om zware dingen omhoog te dragen. Sir Galahad stond naakt op een hoopje van zijn harnas, Zijn laarzen en helm lagen overal verspreid. Zijn perfecte lippen nipten van de Graal, zijn perfecte hart begon te falen, Zijn perfecte lichaam viel op de grond. De engel rookte een sigaret, toen hij zeker was dat Galahad dood was raapte hij al zijn kleren op van de grond. Toen trok ik zijn laarzen en harnas aan, Ik legde zijn lichaam op het altaar, zette zijn helm op en toen ging ik naar de deur.