Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: justin bieber Songtekst: slave 2 the rhythm (feat. michael jackson)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: justin bieber - slave 2 the rhythm (feat. michael jackson) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van slave 2 the rhythm (feat. michael jackson)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van justin bieber! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van justin bieber en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals slave 2 the rhythm (feat. michael jackson) .

Origineel

Hoo! Hoo! (Ohh). She dances in the sheets at night. She dances to his needs. She dances 'til he feels just right. Until he falls asleep. She dances at the crack dawn. And quickly cooks his food. She can't be late, can't take too long. The kids must get to school. . She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. She's a slave to the rhythm. A slave to the rhythm of. A rhythm of love, a rhythm of love. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. She's a slave to the rhythm. A slave to the rhythm of. A rhythm of love, a rhythm of love. She dances for the man at work. Who works her all the time. She can be rude and she says. "Sir, I must be home tonight". She dances to the kitchen stove. Dinner is served by nine. She sets his food an hour late. She must be out of her mind. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. The rhythm of love, the rhythm of love. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. The rhythm of love, the rhythm of love. She works so hard, just to make her way. For a man who just don't appreciate. And though he takes her love in vain. Still she could not stop, couldn't break his chains. She danced the night. That they fell out. She swore she'd dance no more. But then she did, she did not quit. And she ran out the door. She danced through the night. In fear of her life. She danced to a beat of her own. She let out a cry and. Swallowed her pride. She knew she was needed. Back home, home. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. She's a slave to the rhythm of. A slave to the rhythm of. The rhythm of love. The rhythm of love. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. The rhythm of love. The rhythm of love. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. The rhythm of love. The rhythm of love. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. A slave to the rhythm. A slave to the rhythm of. The rhythm of love. The rhythm of love. She's a slave to the rhythm. She's a slave to the rhythm of. A slave to the rhythm. A slave to the rhythm of. The rhythm of love. The rhythm of love

 

Vertaling

Hoo! Hoo! (Ohh). Ze danst 's nachts in de lakens. Ze danst naar zijn behoeften. Ze danst tot hij zich goed voelt. Tot hij in slaap valt. Ze danst bij het krieken van de dag. En kookt snel zijn eten. Ze mag niet te laat komen, het mag niet te lang duren. De kinderen moeten naar school. . Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Ze is een slaaf van het ritme. Een slaaf van het ritme van. Een ritme van liefde, een ritme van liefde. Zij is een slaaf van het ritme. Zij is een slaaf van het ritme van. Ze is een slaaf van het ritme. Een slaaf van het ritme van. Een ritme van de liefde, een ritme van de liefde. Ze danst voor de man op het werk. Die haar de hele tijd laat werken. Ze kan onbeleefd zijn en ze zegt. "Meneer, ik moet vanavond thuis zijn". Ze danst naar het fornuis. Het eten wordt geserveerd tegen negenen. Ze zet zijn eten een uur te laat. Ze moet wel gek zijn. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Het ritme van de liefde, het ritme van de liefde. Zij is een slaaf van het ritme. Zij is een slaaf van het ritme van. Zij is een slaaf van het ritme. Zij is een slaaf van het ritme van. Het ritme van de liefde, het ritme van de liefde. Ze werkt zo hard, alleen maar om haar weg te maken. Voor een man die het gewoon niet waardeert. En hoewel hij haar liefde tevergeefs neemt. Toch kon ze niet stoppen, kon ze zijn ketenen niet breken. Ze danste de nacht. Dat ze uitvielen. Ze zwoer dat ze niet meer zou dansen. Maar toen deed ze het wel, ze stopte niet. En ze rende de deur uit. Ze danste de hele nacht door. In angst voor haar leven. Ze danste op een ritme van haar eigen. Ze slaakte een kreet en. Slikte haar trots in. Ze wist dat ze nodig was. Terug naar huis, naar huis. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Ze is een slaaf van het ritme van. Een slaaf van het ritme van. Het ritme van de liefde. Het ritme van de liefde. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Het ritme van de liefde. Het ritme van de liefde. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Het ritme van de liefde. Het ritme van de liefde. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Een slaaf van het ritme. Een slaaf van het ritme van. Het ritme van de liefde. Het ritme van de liefde. Ze is een slaaf van het ritme. Ze is een slaaf van het ritme van. Een slaaf van het ritme. Een slaaf van het ritme van. Het ritme van de liefde. Het ritme van de liefde