Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Justin Timberlake Songtekst: Suit & Tie

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Justin Timberlake - Suit & Tie ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Suit & Tie? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Justin Timberlake! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter J van Justin Timberlake en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Suit & Tie .

Origineel

I be on my suit and tie sh*t, tie sh*t, tie I be on my suit and tie sh*t, tie sh*t Can I show you a few things A few things, a few things, little baby cause I be on my suit and tie sh*t, tie sh*t I be on my suit and tie sh*t, tie sh*t Let me show you a few things Let me show you a few things I can't wait til I get you on the floor, good-looking Hey, going out so hot, just like an oven And I'll burn myself, but just had to touch it But it's so fly and it's all mine Hey baby, we don't mind all the watching Cause if they study close, real close, they might learn something She ain't nothing but a little doozy when she does it She's so fly tonight And as long as I've got my suit and tie I'mma leave it all on the floor tonight And you got fixed up to the nines Let me show you a few things All pressed up in black and white And you're dressed in that dress I like Love is swinging in the air tonight Let me show you a few things Let me show you a few things Show you a few things about love While we’re in the swing of love Let me show you a few things Show you a few things about love, hey Stop, let me get a good look at it So thick, now I know why they call it a fatty Sh*t so sick got a hit and picked up a habit That's alright, cause you're all mine Go on and show 'em who you call daddy I guess they're just mad cause girl, they wish they had it My killer, my filler, yeah you're a classic And you're all mine tonight And as long as I've got my suit and tie I'mma leave it all on the floor tonight And you got fixed up to the nines Let me show you a few things All pressed up in black and white And you're dressed in that dress I like Love is swinging in the air tonight Let me show you a few things Let me show you a few things Show you a few things about love While we’re in the swing of love Let me show you a few things Show you a few things about love, hey All black at the white shows White shoes at the black shows Green card for the Cuban linx Y'all sit back and enjoy the light show Nothing exceeds like the sex Style got gout from having the best of the best Is this what it's all about? I'm at the restaurant with my rent Disturbing the guests Years of distress, tears on the dress Try to hide her face with some makeup sex This is trouble season Tom Ford tuxedos for no reason All saints for my angel Alexander Wang too Ass-tight Denim and some Dunks I'll show you how to do this young! No papers, catch favors Get high, out Vegas Who says the devils ain't looking for trouble You just got good genes so a nigga tryna cuff you Tell your mother that I love her cause I love you Tell your father we go farther as a couple They ain't lose a daughter, got a son I show you how to do this, hun! And as long as I've got my suit and tie I'mma leave it all on the floor tonight And you got fixed up to the nines Let me show you a few things All pressed up in black and white And you're dressed in that dress I like Love is swinging in the air tonight Let me show you a few things Let me show you a few things Show you a few things about love While we’re in the swing of love Let me show you a few things Show you a few things about love, hey

 

Vertaling

Ik op mijn pak en stropdas sh * t, das sh * t, stropdas Ik op mijn pak en stropdas sh * t, das sh * t Kan ik je een paar dingen Een paar dingen, een paar dingen, kleine baby oorzaak Ik op mijn pak en stropdas sh * t, das sh * t Ik op mijn pak en stropdas sh * t, das sh * t Laat me je een paar dingen Laat me je een paar dingen Ik kan niet wachten tot ik je op de vloer, goed uitziende He, uitgaan zo heet, net als een oven En ik zal branden mezelf, maar moest gewoon aan te raken Maar het is zo vliegen en het is allemaal van mij Hey baby, wevind het niet erg alle kijken Want als ze studeren dicht, heel dicht, kunnen ze iets leren Ze is niet niets, maar een beetje doozy wanneer ze het doet Ze is zo vliegen vanavond En zolang ik heb mijn pak en stropdas I'mma laat het allemaal op de vloer vanavond En je werd opgeknapt in het pak Laat me je een paar dingen Alle gedrukt in zwart-wit En je gekleed in die jurk ik graag Liefde is swingend in de lucht vanavond Laat me je een paar dingen Laat me je een paar dingen Tonenje een paar dingen over de liefde Terwijl we in de swing van de liefde Laat me je een paar dingen Laat zien dat je een paar dingen over de liefde, hey Stop, laat me een goede blik op het Zo dik, nu weet ik waarom ze noemen het een vettige Sh * t dus ziek werd een hit en pakte een gewoonte Dat is goed, want je bent helemaal van mij Ga op en show 'em wie je belt papa Ik denk dat ze zijn gewoon gekke oorzaak meisje, ze wensten dat ze het Mijn moordenaar, mijn vulmiddel, ja je bent een klassieker En je bent helemaal van mij vanavond En zolang ik hebheb mijn pak en stropdas I'mma laat het allemaal op de vloer vanavond En je werd opgeknapt in het pak Laat me je een paar dingen Alle gedrukt in zwart-wit En je gekleed in die jurk ik graag Liefde is swingend in de lucht vanavond Laat me je een paar dingen Laat me je een paar dingen Laat zien dat je een paar dingen over de liefde Terwijl we in de swing van de liefde Laat me je een paar dingen Laat zien dat je een paar dingen over de liefde, hey Alle zwart bij het witte shows Witte schoenen op de zwarteshows Groene kaart voor de Cubaanse linx Jullie leun achterover en geniet van de lichtshow Niets overtreft, zoals het geslacht Stijl kreeg jicht van het hebben van het beste van het beste Is dit waar het allemaal over? Ik ben in het restaurant met mijn huur Verstoring van de gasten Jaren van nood, tranen op de jurk Probeer om haar gezicht te verbergen met wat make-up seks Dit is moeite seizoen Tom Ford smoking voor geen enkele reden Alle heiligen voor mijn engel Alexander Wang te Ass-strakke jeans en een paar Dunks Ik zal je laten zien hoe je dit doetjong! Geen papieren, vangen gunsten Get hoog, uit Vegas Wie zegt dat de duivels is niet op zoek naar problemen Je bent er net goede genen dus een nigga tryna boeien u Vertel je moeder dat ik van haar hou omdat ik van je hou Zeg tegen je vader gaan we verder met een paar Ze is niet een dochter te verliezen, kreeg een zoon Ik laten zien hoe dit te doen, hun! En zolang ik heb mijn pak en stropdas I'mma laat het allemaal op de vloer vanavond En je werd opgeknapt in het pak Laat me je een paar dingen Alle gedrukt in zwart enwit En je gekleed in die jurk ik graag Liefde is swingend in de lucht vanavond Laat me je een paar dingen Laat me je een paar dingen Laat zien dat je een paar dingen over de liefde Terwijl we in de swing van de liefde Laat me je een paar dingen Laat zien dat je een paar dingen over de liefde, hey