Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: K.A.A.N Songtekst: Ltn

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: K ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Ltn? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van K.A.A.N! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van K.A.A.N en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Ltn .

Origineel

Tell me what you really know 'bout being so fuckin depressed That you ain't left the house in months, assuming you're mentally done I got a razor blade and cyanide to silence my insanity The voices in my motherfuckin' head they keep on callin' me No seriously, every time I wake up in the mother fuckin' morning I am lookin' for the exit Exodus, the testament, to rectify supply but I would've never sufficed I read a couple different words from the Bible and decided with a nigga believin' defeat is the purpose of livin' Now let me give you my story the moment you give the feelin' I'm feelin' for real Don't kill my angst I can't be a motherfucker that's giving you positive records to make 'em think that they really got a chance When it's all down hill I can tell ya how it is Fuck friends When you needin' the people they disappear I hear niggas talk, but what you really sayin' The cadence at which I kill it Debating if I'm the realest Revealing that I'm a monster, molestin' the beat I beseech you a piece and I promise it'll be- Relatable to the point that's not debatable Giving you agony, pain is evadable Very important to show you I'm capable Came with a bottle of anti-depressants I'm praying the problem is that I'm not patient I'm pacing and wondering Talking to Christ And I'm crying for help, I can't do it myself I'm in love with the vice that's destroying my life I don't have any character, ain't it embarrassing? Give me some medicine, then I abuse it Stuck in a rut and I don't give a fuck If I live or I die to reside in the sky What's the point? I thought that I was supposed to peek Interest, unrest, not bless, don't rest, don't test No, I would never try to make a fuckin' fallacy I guarantee you'll never hear a song about a fantasy A vanity Reality is the only place that I would ever really wanna live In a fake ass world You wanted money and women Depending if it's a mean to an end Now you're fed Cause I wanna be alone Refuse to waste time and I work at a pace at which the weak can't keep I need a moment to gather the sickest energy sentimentally up and sedate it I pray that I can make it My heart keeps breakin' Why do I feel vacant inside of me? Verbal abuse and a case of anxiety Lack of financial stability This is the recipe for my soliloquy Cynically sayin' a word to Jehovah Supposed to be honest Come pass the composure for closure I'm poppin' a perc for the hurt, and I don’t think it working, so wait and I’ll master the pain I am alone, so isolated from people that I cannot see what is real And I feel like I finally found the foundation of sympathy Can I get some of your love with no judgin'? The sound is improving the sentence So pungent, disgusting They think that we made it but that's an illusion Created inside of our basement Just me and my nigga We workin', for certain I hope we accomplish it Never content with a case of complacency Keepin' the cadence of mine We combine in a kind of a law For the few connoisseurs or the lyrically spiritual I am attempting to take you to places of peace And that was for your soul If I'm out of control I can sew with a knee-riding temperament Telling the truth I'm severely sensitive Insecure memoirs of secrets inside of me Asking why I wanna die I'm detesting the lie and I'm blamin' it on the society Simple to see that they prefer to indulge I prefer being passive Detering the falsehood I'm taking the fault and I fall with the force of a heavyweight champion Channeling all of his pain I provide it the point I'm ready to leave I no longer deceive like the rest of them Constantly wrestling with an idea then I start to imagine it I'm aggravated, evading the question The question I have is irrelevant Seldomly different Distant, depressed and I'm speaking But no one is listening I'll fade away and just cease to exist I'm no longer determined I know that I'm worthless Lawd!

 

Vertaling

Vertel me wat je echt weet dat je zo depressief bent Dat je al maanden het huis niet uit bent, ervan uitgaande dat je mentaal klaar bent Ik heb een scheermesje en cyanide om mijn waanzin tot zwijgen te brengen Met de stemmen in mijn moeders hoofd blijven ze me roepen Nee serieus, elke keer als ik wakker word in de verdomde moeder, zoek ik naar de uitgang Exodus, het testament, om de bevoorrading te corrigeren, maar ik zou nooit voldoende zijn geweest Ik las een paar verschillende woorden uit de Bijbel en besloot met een neger in de overtuiging dat een nederlaag het doel is om te leven Laat me je mijn verhaal geven op het moment dat je het gevoel geeft dat ik echt voel Dood mijn angst niet Ik kan geen klootzak zijn die je positieve records geeft om ze te laten denken dat ze echt een kans hebben Als het allemaal bergafwaarts is Ik kan je vertellen hoe het is Fuck vrienden Als je de mensen nodig hebt, verdwijnen ze Ik hoor provence praten, maar wat je echt zegt De cadans waarbij ik het dood Debatteren of ik de echte ben Onthullend dat ik een monster ben, het ritme molestin ' Ik smeek je een stuk en ik beloof je dat het Relatable to the point dat niet betwistbaar is Als je pijn lijdt, is pijn te vermijden Heel belangrijk om je te laten zien dat ik in staat ben Kwam met een fles antidepressiva Ik bid dat het probleem is dat ik niet geduldig ben Ik loop door en vraag me af Praten met Christus En ik huil om hulp, ik kan het zelf niet Ik ben verliefd op de bankschroef die mijn leven vernietigt Ik heb geen karakter, is het niet beschamend? Geef me wat medicijnen, dan misbruik ik het Vast in een sleur en het kan me niks schelen Of ik leef of sterf om in de lucht te wonen Wat is het punt? Ik dacht dat ik moest gluren Interesse, onrust, niet zegenen, rust niet, test niet Nee, ik zou nooit proberen een misvatting te maken Ik garandeer je dat je nooit een lied over een fantasie zult horen Een ijdelheid De realiteit is de enige plek waar ik ooit echt zou willen wonen In een nep-kontwereld Je wilde geld en vrouwen Afhankelijk of het een doel is Nu ben je gevoed Omdat ik alleen wil zijn Weiger tijd te verspillen en ik werk in een tempo dat de zwakken niet kunnen bijhouden Ik heb een moment nodig om sentimenteel de ziekste energie op te vangen en te verdoven Ik bid dat ik het kan halen Mijn hart blijft breken Waarom voel ik me leeg in mij? Verbaal geweld en angst Gebrek aan financiële stabiliteit Dit is het recept voor mijn monoloog Cynisch een woord tegen Jehovah zeggen Zou eerlijk zijn Kom langs de kalmte voor sluiting Ik doe een slag voor de pijn, en ik denk niet dat het werkt, dus wacht en ik zal de pijn onder de knie krijgen Ik ben alleen, zo geïsoleerd van mensen dat ik niet kan zien wat echt is En ik heb het gevoel dat ik eindelijk de basis van sympathie heb gevonden Kan ik wat van je liefde krijgen zonder oordeel? Het geluid verbetert de zin Zo scherp, walgelijk Ze denken dat we het gehaald hebben, maar dat is een illusie Gemaakt in onze kelder Alleen ik en mijn nigga We werken zeker Ik hoop dat we het bereiken Nooit tevreden met zelfgenoegzaamheid Behoud de cadans van mij We combineren in een soort wet Voor de weinige kenners of de tekstueel spirituele Ik probeer je naar vredige plaatsen te brengen En dat was voor je ziel Als ik niet meer onder controle ben, kan ik naaien met een knie-rijdend temperament De waarheid vertellen, ik ben erg gevoelig Onzekere memoires van geheimen in mij Vragen waarom ik dood wil Ik verafschuw de leugen en geef de schuld aan de samenleving Eenvoudig te zien dat ze er de voorkeur aan geven Ik ben liever passief De leugen opzoeken Ik neem de fout en val met de kracht van een zwaargewichtkampioen Al zijn pijn kanaliseren Ik geef het het punt Ik ben klaar om te vertrekken Ik misleid niet meer zoals de rest Voortdurend worstelen met een idee dan begin ik het me voor te stellen Ik ben verergerd en ontwijk de vraag De vraag die ik heb, is niet relevant Zelden anders Ver weg, depressief en ik spreek Maar niemand luistert Ik zal verdwijnen en gewoon ophouden te bestaan Ik ben niet langer vastbesloten Ik weet dat ik waardeloos ben Lawd!