Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: kendrick lamar Songtekst: how much a dollar cost

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: kendrick lamar - how much a dollar cost ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van how much a dollar cost? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van kendrick lamar! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter k van kendrick lamar en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals how much a dollar cost .

Origineel

[Verse 1: Kendrick Lamar] How much a dollar really cost? The question is detrimental, paralyzin' my thoughts Parasites in my stomach keep me with a gut feeling, y'all Gotta see how I’m chillin' once I park this luxury car Hopping out feeling big as Mutombo "20 on pump 6," dirty Marcellus called me Dumbo 20 years ago, can't forget Now I can lend him a ear or two How to stack these residuals tenfold The liberal concept of what men'll do "20 on 6," he didn't hear me Indigenous African only spoke Zulu My American tongue was leery Walked out the gas station A homeless man with a semi-tan complexion Asked me for ten rand, stressin' about dry land Deep water, powder blue skies that crack open A piece of crack that he wanted, I knew he was smokin' He begged and pleaded Asked me to feed him twice, I didn't believe it Told him, "Beat it" Contributin' money just for his pipe—I couldn't see it He said, "My son, temptation is one thing that I've defeated Listen to me, I want a single bill from you Nothin' less, nothin' more" I told him I ain't have it and closed my door Tell me; how much a dollar cost? [Chorus: James Fauntleroy] It's more to feed your mind Water, sun and love, the one you love All you need, the air you breathe [Verse 2: Kendrick Lamar] He's starin' at me in disbelief My temper is buildin', he's starin' at me, I grab my key He's starin' at me, I started the car, then I tried to leave And somethin' told me to keep it in park until I could see The reason why he was mad at a stranger Like I was supposed to save him Like I'm the reason he's homeless and askin' me for a favor He's starin' at me, his eyes followed me with no laser He's starin' at me, I notice that his stare is contagious 'Cause now I'm starin' back at him, feelin' some type of disrespect If I could throw a bat at him, it'd be aimin' at his neck I never understood someone beggin' for goods Askin' for handouts, takin' it if they could And this particular person just had it down pat Starin' at me for the longest until he finally asked "Have you ever opened up Exodus 14? A humble man is all that we ever need" Tell me; how much a dollar cost? [Chorus: James Fauntleroy] It's more to feed your mind Water, sun and love, the one you love All you need, the air you breathe [Verse 3: Kendrick Lamar] Guilt trippin' and feelin' resentment I never met a transient that demanded attention They got me frustrated, indecisive and power trippin' Sour emotions got me lookin' at the universe different I should distance myself, I should keep it relentless My selfishness is what got me here, who the fuck I'm kiddin'? So I'ma tell you like I told the last bum Crumbs and pennies, I need all of mines And I recognize this type of panhandlin' all the time I got better judgment, I know when nigga's hustlin', keep in mind When I was strugglin', I did compromise, now I comprehend I smell Grandpa's old medicine, reekin' from your skin Moonshine and gin, nigga you're babblin', your words ain't flatterin' I'm imaginin' Denzel but lookin' at O'Neal Kazaam is sad thrills, your gimmick is mediocre The jig is up, I seen you from a mile away losin' focus And I'm insensitive, and I lack empathy He looked at me and said, "Your potential is bittersweet" I looked at him and said, "Every nickel is mines to keep" He looked at me and said, "Know the truth, it'll set you free You're lookin' at the Messiah, the son of Jehovah, the higher power The choir that spoke the word, the Holy Spirit The nerve of Nazareth, and I'll tell you just how much a dollar cost The price of having a spot in Heaven, embrace your loss—I am God" [Outro: Ronald Isley] I washed my hands, I said my grace What more do you want from me? Tears of a clown, guess I'm not all what it's all meant to be Shades of grey will never change if I condone Turn this page, help me change to right my wrongs [Produced by LoveDragon]

 

Vertaling

[Verse 1: Kendrick Lamar] Hoeveel kost een dollar echt? The question is detrimental, paralyzin' my thoughts Parasieten in mijn maag houden me met een onderbuik gevoel, y'all Gotta see how I'm chillin' once I park this luxury car Hopping out feeling big as Mutombo "20 op pump 6," vuile Marcellus noemde me Dumbo 20 jaar geleden, kan ik niet vergeten Nu kan ik hem een oor of twee lenen Hoe stapel ik deze residuen tienvoudig Het liberale concept van wat mannen zullen doen "20 op 6," hij heeft me niet gehoord Inheemse Afrikaan sprak alleen Zulu. Mijn Amerikaanse tong was huiverig. Ik liep het benzinestation uit. Een dakloze man met een halfgebruinde teint Vroeg me om tien rand, benadrukte droog land Diep water, poederblauwe luchten die openbarsten Een stukje crack dat hij wilde, ik wist dat hij rookte Hij smeekte en pleitte Vroeg me om hem twee keer te voeden, ik geloofde het niet Vertelde hem, "Wegwezen" Geld geven voor zijn pijp, ik kon het niet zien Hij zei: "Mijn zoon, verleiding is één ding dat ik heb overwonnen Luister naar me, ik wil een enkele rekening van je Niets minder, niets meer. Ik zei hem dat ik het niet heb en sloot mijn deur Vertel me, hoeveel kost een dollar? [Chorus: James Fauntleroy] Het is meer om je geest te voeden Water, zon en liefde, degene van wie je houdt Alles wat je nodig hebt, de lucht die je inademt [Verse 2: Kendrick Lamar] He's starin' at me in disbelief My temperament is buildin', he's starin' at me, I grab my key He's starin' at me, I started the car, then I tried to leave En iets zei me hem in de parkeerstand te houden tot ik kon zien De reden waarom hij boos was op een vreemde. Alsof ik hem moest redden. Alsof ik de reden ben dat hij dakloos is en me om een gunst vraagt Hij kijkt me aan, zijn ogen volgen me zonder laser Hij staart me aan, ik merk dat zijn blik besmettelijk is 'Cause now I'm starin' back at him, feelin' some type of disrespect Als ik een knuppel naar hem kon gooien, zou ik op z'n nek mikken Ik heb nooit iemand begrepen die om goederen smeekt. Vragen om aalmoezen, het nemen als ze kunnen En deze specifieke persoon had het gewoon onder de knie Hij staarde me het langst aan tot hij uiteindelijk vroeg. "Heb je ooit Exodus 14 geopend? Een nederige man is alles wat we ooit nodig hebben. Vertel me, hoeveel kost een dollar? [Chorus: James Fauntleroy] Het is meer om je geest te voeden Water, zon en liefde, degene van wie je houdt Alles wat je nodig hebt, de lucht die je inademt [Verse 3: Kendrick Lamar] Guilt trippin' and feelin' resentment I never met a transient that demanded attention They got me frustrated, indecisive and power trippin' Door zure emoties kijk ik anders naar het universum Ik zou afstand moeten nemen, ik zou het meedogenloos moeten houden Mijn egoïsme heeft me hier gebracht, wie hou ik verdomme voor de gek? Dus ik zal je vertellen wat ik de vorige zwerver vertelde. Kruimels en centen, ik heb ze allemaal nodig. En ik herken dit soort bedelen de hele tijd Ik heb een beter oordeel, ik weet wanneer nigga's hustlin ', houd in gedachten Toen ik het moeilijk had, sloot ik compromissen, nu begrijp ik het Ik ruik opa's oude medicijn, ruikend van je huid Moonshine and gin, nigga you're babblin', your words ain't flatterin' Ik stel me Denzel voor maar kijk naar O'Neal Kazaam is trieste sensatie, je gimmick is middelmatig Het spel is uit, ik zag je van een kilometer afstand je focus verliezen En ik ben ongevoelig, en ik heb geen empathie Hij keek me aan en zei: "Je potentieel is bitterzoet" Ik keek hem aan en zei: "Elke stuiver is mijn om te houden." Hij keek naar me en zei: "Ken de waarheid, het zal je bevrijden Je kijkt naar de Messias, de zoon van Jehovah, de hogere macht Het koor dat het woord sprak, de Heilige Geest De zenuw van Nazareth, en ik zal je vertellen hoeveel een dollar kost De prijs van een plekje in de hemel, omarm je verlies-ik ben God" [Outro: Ronald Isley] I washed my hands, I said my grace What more do you want from me? Tranen van een clown, denk dat ik niet ben wat het allemaal moet zijn Shades of grey will never change if I condone Sla deze pagina om, help me veranderen om mijn fouten recht te zetten [Geproduceerd door LoveDragon]