Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: kevin gates Songtekst: find you again

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: kevin gates - find you again ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van find you again? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van kevin gates! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter k van kevin gates en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals find you again .

Origineel

Aye, you could be so used to somethin' man. You know everyday you grow, everyday you changin'. And I never tried to change on you but it's just like. I had to do it by myself for so long to where [?]. For you to come back into my life it just don't feel right like. Feel like somethin's missin'. And you feel like - you just feel different. So you gotta forgive me if I act strange with you. Never changed witchu. This is a burden that none of us want. The judge broke us up when I went back to court. Sentenced the time and it tore us apart. Beautiful creature and I know what you are. Prayed no one else get control of your heart. I hold it down, I was built for this part. Been away too long. I know how to prove who you are. But I'll find you again, I'll find you again love. I'll find you again, I'll find you again love. I'll find you again, I'll find you again. I'll find you again love, I'll find you again. All I knew was run it up and try to stack, stay focused. One day you be up to bat and I'm on it. Fingernails, tryna scrape. With the safety pin break it down to crack, whoever want it. Movin' reckless wit' the Gat, I protect the pack. I be stayin' strapped, niggas tryna jack, bitches tryna trap. Maybe it's perhaps, I be in the trap. And I got them racks [?] smoked up, we keep it on her lap. You know how I'm comin', fall in the [?] , I dive in your shit. I'm one in a million, I'm standin' on ten. Hit your bitch from the back, I supply her with dick. She was a virgin when she was with him. Showed her somethin', fuck everyone else. I can't give you the world but I can give you myself. If you was loyal put my love on the shelf. You and I, I'm just a natural to belt. Guess I'll find someone else but I ain't got time for no one else. Grind hard, Glendale bein' chauffeured. Panoramic roof, in here we smokin'. Legal pistol anybody approachin' (boom!). In your name in case we get pulled over (woo, woo). This is a burden that none of us want. The judge broke us up when I went back to court. Sentenced the time and it tore us apart. Beautiful creature and I know what you are. Prayed no one else get control of your heart. I hold it down, I was built for this part. Been away too long. I know how to prove who you are. But I'll find you again, I'll find you again love. I'll find you again, I'll find you again love. I'll find you again, I'll find you again. I'll find you again love, I'll find you again. We was all utterly rejected. We went from nothin' to somethin' together. People like what the fuck you see in her?. Tod you they like what the fuck you see in him?. Why you love him? you shouldn't trust him. He's a fuck up, so disgustin' and your family's sayin' fuck me. I'm successful and now they love me. Marble Slab our first kiss. Recollectin' the night that you told me you need me. Told Tyra "baby gimme the keys". Put a dick on my hip on the highway, I'm speedin'. Just had a argument, you was too busy. I would get upset whenever you would leave me (don't leave me). Joe changed form, got 'em tatted on arm. Felt so alone and it wasn't easy. Late nights, grandmother's house. Talkin' takin' over the world together. Helped me through my insecurities. Sayin' you was gonna be my world forever. I comforted you through the death of our child. Had our first girl together. Our love is a fire inside and it's gon' burn forever. This is a burden that none of us want. The judge broke us up when I went back to court. Sentenced the time and it tore us apart. Beautiful creature and I know what you are. Prayed no one else get control of your heart. I hold it down, I was built for this part. Been away too long. I know how to prove who you are. But I'll find you again, I'll find you again love. I'll find you again, I'll find you again love. I'll find you again, I'll find you again. I'll find you again love, I'll find you again. You know your momma from out the nine. You what I'm sayin?. My grandma from out the nine. All my cousins and shit from out the nine you know?. Uh, I'm sayin' like, um, this how this 'sposed to go. This ain't no, you know. This how this 'sposed to go ya heard?. Totin' my hustle all in main [?]. I'm really retarded, yeah. Nigga, I'm really retarded, yeah. That bitch platinum (platinum, platinum, platinum)

 

Vertaling

Aye, je kan zo gewend zijn aan iets, man. Je weet dat je elke dag groeit, elke dag verander je. En ik heb nooit geprobeerd om je te veranderen, maar het is net als. Ik moest het zo lang alleen doen tot waar. Voor jou om terug te komen in mijn leven voelt het gewoon niet goed. Het voelt alsof er iets mist. En je voelt je... je voelt je gewoon anders. Dus je moet me vergeven als ik me vreemd gedraag tegenover jou. Ik ben nooit veranderd, heks. Dit is een last die niemand van ons wil. De rechter heeft ons uit elkaar gehaald toen ik terugging naar de rechtbank. Veroordeelde de tijd en het scheurde ons uit elkaar. Mooi schepsel en ik weet wat je bent. Bidt dat niemand anders controle krijgt over je hart. Ik hou het vast, ik ben gebouwd voor dit deel. Ik ben te lang weggeweest. Ik weet hoe ik moet bewijzen wie je bent. Maar ik zal je weer vinden, Ik zal je weer vinden liefde. Ik zal je weer vinden, ik zal je weer vinden, liefste. Ik zal je weer vinden, ik zal je weer vinden. Ik vind je wel weer, ik vind je wel weer, ik vind je wel weer. Alles wat ik wist was het op te lopen en proberen te stapelen, gefocust blijven. Op een dag ben je aan slag en ik ben er mee bezig. Vingernagels, proberen te schrapen. Met de veiligheidsspeld breken om het te kraken, wie het ook wil. Movin 'roekeloos met 'de Gat, ik bescherm het pakket. Ik blijf vastgebonden, niggas tryna jack, bitches tryna val. Misschien is het misschien, ik ben in de val. En ik heb die rekken gerookt, we houden het op haar schoot. Je weet hoe ik kom, val in de [?], ik duik in je stront. Ik ben één op een miljoen, ik sta op tien. Raak je teef van achteren, ik voorzie haar van pik. Ze was maagd toen ze bij hem was. Ik heb haar iets laten zien, iedereen kan de pot op. Ik kan je de wereld niet geven, maar ik kan je mezelf geven. Als je loyaal bent, zet mijn liefde dan op de plank. Jij en ik, ik ben gewoon een natuurlijke riem. Ik denk dat ik iemand anders zal vinden, maar ik heb geen tijd voor iemand anders. Grind hard, Glendale worden chauffeured. Panoramisch dak, hier binnen roken we. Legaal pistool iedereen die nadert (boem!). Op jouw naam voor het geval we aangehouden worden (woo, woo). Dit is een last die niemand van ons wil. De rechter heeft ons uit elkaar gehaald toen ik terugging naar de rechtbank. Veroordeelde de tijd en het scheurde ons uit elkaar. Mooi schepsel. Ik weet wat je bent. Bidt dat niemand anders controle krijgt over je hart. Ik hou het vast, ik ben gebouwd voor dit deel. Ik ben te lang weggeweest. Ik weet hoe ik moet bewijzen wie je bent. Maar ik zal je weer vinden, Ik zal je weer vinden liefde. Ik zal je weer vinden, ik zal je weer vinden, liefste. Ik zal je weer vinden, ik zal je weer vinden. Ik vind je wel weer, ik vind je wel weer, ik vind je wel weer. We werden allemaal volkomen afgewezen. We gingen van niets naar iets samen. Vinden de mensen het leuk wat je in haar ziet? Maar jij vindt het leuk wat je in hem ziet? Waarom hou je van hem? Je moet hem niet vertrouwen. Hij is een klootzak, zo walgelijk en je familie zegt fuck me. Ik ben succesvol en nu houden ze van me. Marble Slab, onze eerste kus. Herinnering aan de nacht dat je me vertelde dat je me nodig hebt. Vertelde Tyra "baby geef me de sleutels". Zet een lul op mijn heup op de snelweg, ik ben speedin '. Had net ruzie, je had het te druk. Ik raakte overstuur als je me verliet (verlaat me niet). Joe veranderde van gedaante, liet ze op zijn arm tatoeëren. Voelde me zo alleen en het was niet makkelijk. Late nachten, grootmoeders huis. Samen praten om de wereld over te nemen. Hielp me door mijn onzekerheden. Zei dat je voor altijd mijn wereld zou zijn. Ik troostte je door de dood van ons kind. Samen ons eerste meisje gekregen. Onze liefde is een vuur van binnen en het zal voor altijd branden. Dit is een last die niemand van ons wil. De rechter heeft ons uit elkaar gehaald toen ik terugging naar de rechtbank. Veroordeelde de tijd en het scheurde ons uit elkaar. Mooi schepsel. Ik weet wat je bent. Bidt dat niemand anders controle krijgt over je hart. Ik hou het vast, ik ben gebouwd voor dit deel. Ik ben te lang weggeweest. Ik weet hoe ik moet bewijzen wie je bent. Maar ik zal je weer vinden, Ik zal je weer vinden liefde. Ik zal je weer vinden, ik zal je weer vinden, liefste. Ik zal je weer vinden, ik zal je weer vinden. Ik vind je wel weer, ik vind je wel weer. Je kent je moeder van buiten de negen. Begrijp je wat ik bedoel? Mijn oma van de negen. Al mijn neven en nichten van de negen, weet je? Ik bedoel, dit is hoe het hoort te gaan. Dit is geen, je weet wel. Dit is hoe dit 'hoort te gaan ya heard ?. Totin' my hustle all in main [?]. Ik ben echt achterlijk, ja. Neger, ik ben echt achterlijk, ja. That bitch platinum (platina, platina, platina)