Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: klaatu Songtekst: so said the lighthouse keeper

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: klaatu - so said the lighthouse keeper ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van so said the lighthouse keeper? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van klaatu! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter k van klaatu en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals so said the lighthouse keeper .

Origineel

"I am the very loneliest of all creatures in the universe Indeed I am an epitaph to man For having witnessed mass destruction like you've never dreamed and worse I fear I shall bear witness once again." So said the lighthouse keeper As he struggled up the spiral stairs Which led him to the laser flare which spanned the cosmic void Where keeping constant vigil He'd forewarn this gallant guard of guards Beware all ships the space graveyard and its stones of asteroids "For though my race was thought immune Themselves they did consume So be warned or be mourned tomorrow And from your deafness do desist And pray take heed of this For your present course can only end in sorrow..." So said the lighthouse keeper As he wiped a teardrop from his nose Upon which his spectacles rose and gazed out to the stars And like a portrait still he stared And sighing to himself declared "I must invent the perfect prayer Not yours, not mine, but ours Which in the name of charity Might lead us to eternal peace The ultimate philosophy Some simple, single phrase." The old and much encumbered man Then came to rest with head in hand He thought And thought And thought away His last remaining day

 

Vertaling

"Ik ben de eenzaamste van alle schepsels in het universum Inderdaad, ik ben een grafschrift voor de mens Want ik ben getuige geweest van massale vernietiging zoals je nooit hebt gedroomd en erger Ik vrees dat ik nog eens zal getuigen." Zo zei de vuurtorenwachter terwijl hij zich de wenteltrap op worstelde die hem naar de laservlam leidde die de kosmische leegte overspande Waar hij constant de wacht hield Hij waarschuwde deze dappere bewaker van bewakers Pas op voor alle schepen, het ruimte kerkhof en zijn stenen van asteroïden "Want hoewel mijn ras immuun werd geacht hebben ze zichzelf verteerd Dus wees gewaarschuwd of wordt morgen betreurd En stop met je doofheid En bid dat je hier acht op slaat Want jullie huidige koers kan alleen maar eindigen in verdriet..." Zo zei de vuurtorenwachter Terwijl hij een traan van zijn neus veegde Waarop zijn bril omhoog ging en naar de sterren staarde En als een portret staarde hij nog steeds En zuchtend in zichzelf verklaarde "Ik moet het perfecte gebed uitvinden Niet het jouwe, niet het mijne, maar het onze Dat in de naam van liefdadigheid ons kan leiden naar eeuwige vrede De ultieme filosofie Een eenvoudige, enkele zin." De oude en zwaar belaste man kwam tot rust met het hoofd in de hand Hij dacht na en dacht na En dacht weg Zijn laatste dag