Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Krayzie Bone Songtekst: They See Me Rollin

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Krayzie Bone - They See Me Rollin ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van They See Me Rollin? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Krayzie Bone! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van Krayzie Bone en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals They See Me Rollin .

Origineel

They see me rollin They hatin Patrolling they tryin to catch me ridin dirty Tryin to catch me ridin dirty Tryin to catch me ridin dirty Tryin to catch me ridin dirty Tryin to catch me ridin dirty My music so loud I'm swangin They hopin that they gon catch me ridin dirty Tryin to catch me ridin dirty Tryin to catch me ridin dirty Tryin to catch me ridin dirty Tryin to catch me ridin dirty [Verse 1 - Chamillionaire] Police think they can see me lean I'm tint so it ain't easy to be seen When you see me ride by they can see the glean And my shine on the deck and the TV screen Ride with a new chick, she like hold up Next to the playstation controller is a full clip and my pistola Turn a jacker into a coma Girl you ain't know, I'm crazy like Krayzie Bone Just tryin to bone ain't tryin to have no babies Rock clean itself so I pull in ladies Laws of patrolling you know they hate me Music turned all the way up until the maximum I can speak for some niggas tryin to jack for some But we packin somethin that we have and um will have a nigga locked up in the maximum Security cell, I'm grippin oak Music loud and tippin slow Twist and twistin like hit this dough Police pull up from behind and is in his throat Windows down gotta stop pollution CDs change niggas like who is that producing? This the Play-N-Skillz when we out and cruisin Got warrants in every city except Houston but I'm still ain't losin [Chorus] [Verse 2 - Krayzie Bone] I been drinkin and smokin holdin shit cause a brother can't focus I gotta get to home 'fore the po po's scope this big ol Excursion swerving all up in the curve man Nigga been sippin on that Hennessey and the gin again is in again we in the wind Doin a hundred while I puff on the blunt And rollin another one up, we livin like we ain't givin a fuck I got a revolver in my right hand, 40 oz on my lap freezing my balls Roll a nigga tree, green leaves and all Comin pretty deep, me and my do-jo I gotta get back to backstreets Wanted by the six pound and I got heat glock glock shots to the block we creep creep Pop Pop hope cops don't see me, on a low key With no regards for the law we dodge em like fuck em all But I won't get caught up and brought up on charges for none of y'all Keep a gun in car, and a blunt to spark, but well if you want, nigga you poppin dark Ready or not we bust shots off in the air Krayzie Bone and Chamillionaire [Chorus] [Verse 3 - Chamillionaire] Do what you thinkin so, I tried to let you go Turn up a blink of light and I swang it slower A nigga upset for sure cause they think they know that they catchin me with plenty of the drink and dro So they get behind me tryin to check my tags, look at my rearview and they smilin Thinkin they'll catch me on the wrong well keep tryin Cause they denyin is racial profiling Houston, TX you can check my tags Pull me over try to check my slab Glove compartment gotta get my cash Cause the crooked cops try to come up fast And been a baller that I am I talk to them, giving a damn bout not feeling my attitude When they realize I ain't even ridin dirty bet you'll be leavin with an even madder mood I'mma laugh at you then I'mma have to cruise I'm in number two on some more DJ Screw You can't arrest me plus you can't sue This a message to the laws tellin them WE HATE YOU I can't be touched or tell 'em that they shoulda known Tippin' down, sittin' crooked on my chrome Bookin' my phone, tryin' to find a chick I wanna bone Like they couldn't stop me I'mma 'bout to pull up at your home and it's on

 

Vertaling

Ze zien me rollin Zij hatin Patrouilleren ze probeer te vangen me Ridin vies Tryin te vangen me Ridin vies Tryin te vangen me Ridin vies Tryin te vangen me Ridin vies Tryin te vangen me Ridin vies Mijn muziek zo luid Ik ben swangin Ze hopin dat ze gon catch me Ridin vies Tryin te vangen me Ridin vies Tryin te vangen me Ridin vies Tryin te vangen me Ridin vies Tryin te vangen me Ridin vies [Verse 1 - Chamillionaire] De politie denkt dat ze kunnen zien me leunen Ik ben tint zodat het niet gemakkelijk zichtbaar Wanneerje me zien rijden door ze de Glean kunnen zien En mijn glans op het dek en het TV-scherm Rit met een nieuwe chick, willen ze houden Naast de playstation controller is een volledige clip en mijn pistola Zet een jacker in coma Meisje je niet weet, ben ik gek als Krayzie Bone Gewoon proberen om het bot niet proberen om geen kinderen te krijgen Rots zelf schoon dus ik trek in dames Wetten van patrouilleren je weet dat ze me haten Muziek draaide helemaal naar boven totdat de maximale Ik kan spreken voor sommige niggas tryin jack voor sommige Maar wepackin iets dat we hebben en um zal een nigga opgesloten in het maximale hebben Veiligheid cel, ik ben grippin eiken Muziek luid en tippin traag Twist en twistin als hit dit deeg Politie pull up van achter en is in zijn keel Ramen naar beneden moet stoppen vervuiling CD's veranderen niggas zoals wie is dat het produceren? Dat de Play-N-Skillz toen we naar buiten en Cruisin Kreeg warrants in elke stad behalve Houston, maar ik ben nog steeds niet losin [Chorus] [Verse 2 - Krayzie Bone] Ik gedronken en smokin holdin stront oorzaak eenbroer kan niet scherpstellen Ik moet naar huis 'voorgrond reikwijdte van de po po deze grote ol Excursie uitwijken allemaal in de curve man Nigga is sippin op dat Hennessey en de jenever weer is weer we in de wind Doin honderd terwijl ik bladerdeeg op het bot En Rollin andere omhoog, we Livin alsof we niet givin een fuck Ik kreeg een revolver in mijn rechterhand, 40 oz op mijn schoot bevriezen mijn ballen Rol een nigga boom, groene bladeren en alle Comin vrij diep, ik en mijn do-jo Ik moet terug naar achterafstraatjes Gezocht door de £ 6en ik kreeg warmte Glock schoten in het blok we kruipen kruipen Pop Pop hoop politie ziet mij niet, op een low key Met geen groet voor de wet ontwijken we em net als neuken ze allemaal Maar ik zal niet verstrikt raken en opgevoed op beschuldiging voor geen van jullie Houd een pistool in de auto, en een stomp op vonk, maar goed als je wilt, nigga je donkere poppin Klaar of niet we borstbeeld schoten in de lucht Krayzie Bone en Chamillionaire [Chorus] [Verse 3 - Chamillionaire] Doe wat je denkt zo, ik heb geprobeerd je te laten gaan Zet een knipperen van lichten ik zwaaiden langzamer Een nigga overstuur zeker omdat ze denken dat ze weten dat ze catchin me met veel van de drank en dro Dus krijgen ze achter me probeer aan mijn tags te controleren, kijk naar mijn achteruitkijkspiegel en zij smilin Thinkin ze me vangen op het verkeerde goed te houden tryin Omdat ze denyin is raciale profilering Houston, TX kun je mijn tags controleren Trek me dan proberen om mijn plaat te controleren Handschoenenkastje gotta get mijn geld Oorzaak van de corrupte agenten proberen te snel komen En al een baller dat ik ik praat met hen, het geven van eenverdomde bout niet mijn houding gevoel Als ze beseffen dat ik niet eens Ridin vies inzet zult u leavin met een nog gekker stemming I'mma je uitlachen dan I'mma moeten cruise Ik ben nummer twee op wat meer DJ Screw Je kunt me niet arresteren plus je kunt niet aanklagen Dit is een boodschap aan de wetten vertel hen WE HATE YOU Ik kan het niet worden aangeraakt of vertel ze dat ze bekend shoulda Tippin 'down, Sittin' scheef op mijn chroom Bookin 'mijn telefoon, tryin' om een ​​kuiken Ik wil bot vinden Alsof ze niet kon stoppen me I'mma 'bout te trekken opuw huis en het is op