Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: krs one Songtekst: 2nd quarter free throws

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: krs one - 2nd quarter free throws ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van 2nd quarter free throws? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van krs one! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter k van krs one en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals 2nd quarter free throws .

Origineel

Anybody in here right now with tape decks turn em on And put em on record, I'll give you a second I want to add authenticity to your tape So when it's sold out in the street You all can know this was a real party These are poems circulating throughout the nation Everybody's bad and everybody's tough But how many people are intelligent enough To open up their eyes and see through the lies Discipline themselves, yourself to stay alive? Not many That's why the universe sent me today on this stage With this to to say The rich will get richer and the poor will get poorer And in the final hour many heads will lose power What does the rich versus the poor really mean? Psychologically it means you got to pick your team When someone says the rich gets richer Visualize wealth and put yourselves in the picture The rich get richer, cause they work towards rich The poor get poorer, cause their minds can't switch from the ghetto Let go, it's not a novelty You could love your neighborhood without loving poverty Follow me, every mother, father, son, daughter There's no reason to fear the New World Order We must order the whole new world to pay us The New World Order and the old state chaos The Big Brother watching over you, is a lie you see Hip-Hop could build it's own secret society But first you and I got to unify Stop the negativity and control our creativity The rich is getting richer, so why we ain't richer? Could it be we still thinking like niggas? Educate yourselves, make your world view bigger Visualize wealth and put yourselves in the picture!

 

Vertaling

Iedereen hier met een cassettedeck, zet hem aan en zet ze op de plaat, ik geef je een seconde Ik wil authenticiteit toevoegen aan je tape Dus als het uitverkocht is op straat Kunnen jullie allemaal weten dat dit een echt feest was. Dit zijn gedichten die door het hele land circuleren Iedereen is slecht en iedereen is stoer Maar hoeveel mensen zijn intelligent genoeg Om hun ogen te openen en door de leugens heen te kijken Zichzelf te disciplineren, om in leven te blijven? Niet veel. Dat is waarom het universum mij vandaag op dit podium heeft gestuurd Met dit te zeggen De rijken zullen rijker worden en de armen zullen armer worden En in het laatste uur zullen vele hoofden hun macht verliezen. Wat betekent rijk tegen arm eigenlijk? Psychologisch betekent het dat je je team moet kiezen. Als iemand zegt dat de rijken rijker worden... Visualiseer rijkdom en plaats jezelf in het plaatje. De rijken worden rijker, omdat ze werken aan rijkdom. De armen worden armer, omdat ze niet uit het getto kunnen stappen. Laat los, het is geen nieuwigheid. Je kunt van je buurt houden zonder van armoede te houden. Volg mij, elke moeder, vader, zoon, dochter Er is geen reden om bang te zijn voor de Nieuwe Wereldorde We moeten de hele nieuwe wereld bevelen ons te betalen De Nieuwe Wereldorde en de chaos van de oude staat De Big Brother die over je waakt, is een leugen, zie je Hip-Hop zou z'n eigen geheime genootschap kunnen bouwen. Maar eerst moeten jij en ik ons verenigen. Stop de negativiteit en beheers onze creativiteit De rijken worden rijker, dus waarom zijn wij niet rijker? Kan het zijn dat we nog steeds als negers denken? Onderwijs jezelf, maak je wereldbeeld groter. Visualiseer rijkdom en plaats jezelf in het plaatje!