Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: laurie anderson Songtekst: new york social life

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: laurie anderson - new york social life ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van new york social life? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van laurie anderson! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van laurie anderson en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals new york social life .

Origineel

Well, I was lying in bed one morning, trying to think of a good reason to get up, and the phone rang and it was Geri and she said: Hey, hi! How are you? What's going on? How's your work? Oh fine. You know, just waking up but it's fine, it's going OK, how's yours? Oh a lot of work, you know, I mean, I'm trying to make some money too. Listen, I gotta get back to it, I just thought I'd call to see how you are ... And I said: Yeah, we should really get together next week. You know, have lunch, and talk. And she says: Yeah, uh, I'll be in touch. OK? OK Uh, listen, take care OK. Take it easy Bye bye Bye now. And I get up, and the phone rings and it's a man from Cleveland and he says: Hey, hi! How are you? Listen I'm doing a performance series and I'd like you to do something in it. Uh, you know, you could make a little money. I mean, I don't know how I _feel_ about your work, you know, it's not really my style, it's kind of trite, but listen, it's _just_ my opinion, don't take it personally. So listen, I'll be in town next week. I gotta go now, but I'll give you a call, and we'll have lunch, and we can discuss a few things And I hang up and it rings again and I don't answer it and I go out for a walk and I drop in at the gallery and they say: Hey, hi. How are you? Oh fine. You know How's your work going? OK. I mean ... You know it's not like it was in the sixties. I mean, those were the days, there's just no money around now, you know, survive, produce, stick it out, it's a jungle out there, just gotta keep working And the phone rings and she says: Oh excuse me, will you? Hey, hi! How are you? Uh huh. How's your work? _Good._ Well, listen, stick it out, I mean, it's not the sixties, you know, listen, I gotta go now, but, uh, lunch would be great. Fine, next week? Yeah. Very busy now, but next week would be fine, OK? Bye bye Bye now And I go over to Magoo's, for a bite, and I see Frank and I go over to his table and I say: Hey Frank. Hi, how are you? How's your work? Yeah, mine's OK too. Listen, I'm broke you know, but, uh, working ... Listen, I gotta go now, uh, we should _really_ get together, you know. Why don't you drop by sometime? Yeah, that would be great. OK. Take care Take it easy I'll see you I'll call you Bye now Bye bye And I go to a party and everyone's sitting around wearing these party hats and it's really awkward and no one can think of anything to say. So we all move around--fast--and it's: Hi! How are you? Where've you been? Nice to see you. Listen, I'm sorry I missed your thing last week, but we should really get together, you know, maybe next week. I'll call you. I'll see you Bye bye And I go home and the phone rings and it's Alan and he says: You know, I'm gonna have a show on, uh, cable TV and it's gonna be about loneliness, you know, people in the city who for whatever sociological, psychological, philosophical reasons just can't seem to communicate, you know, The Gap, The Gap, uh, it'll be a talk show and people'll phone in but we will say at the beginning of each program: Uh, listen, don't call in with your _personal_ problems because we don't want to hear them And I'm going to sleep and it rings again and it's Mary and she says: Hey, Laurie, how are you? Listen, uh, I just called to say hi ... Uh, yeah, well don't worry. Uh, listen, just keep working. I gotta go now. I know it's late but we should really get together next week maybe and have lunch and talk and ... Listen, Laurie, uh, if you want to talk before then, uh, I'll leave my answering machine on ... and just give me a ring ... anytime

 

Vertaling

Op een morgen lag ik in bed, probeerde een goede reden te bedenken om op te staan, en de telefoon ging en het was Geri en ze zei: Hé, hoi! Hoe gaat het met je? Wat is er aan de hand? Hoe gaat het met je werk? Oh goed. Je weet wel, net wakker, maar het is goed, het gaat goed, hoe is het met jou? Oh veel werk, weet je, ik bedoel, ik probeer ook wat geld te verdienen. Luister, ik moet weer aan het werk, ik dacht ik bel even om te kijken hoe het met je gaat... En ik zei: Ja, we moeten volgende week echt eens afspreken. Je weet wel, lunchen en praten. En zij zegt: Ja, uh, ik neem nog contact met je op. OK? OK Uh, luister, hou je haaks GOED. Hou je goed. Dag, dag. Doei nu. En ik sta op, en de telefoon gaat en het is een man uit Cleveland en hij zegt: Hé, hallo. Hoe gaat het met je? Luister, ik ben bezig met een serie optredens en ik zou graag willen dat je daar iets in doet. Uh, weet je, je zou een beetje geld kunnen verdienen. Ik bedoel, ik weet niet wat ik van je werk vind, het is niet echt mijn stijl, het is een beetje afgezaagd, maar luister, het is gewoon mijn mening, vat het niet persoonlijk op. Dus luister, ik ben volgende week in de stad. Ik moet nu gaan, maar ik bel je, en we kunnen lunchen, en een paar dingen bespreken En ik hang op en hij gaat weer over en ik neem niet op en ik ga een stukje wandelen en ik kom langs bij de galerie en ze zeggen: Hé, hallo. Hoe gaat het met je? Oh goed. Je weet wel. Hoe gaat het met je werk? OKÉ. Ik bedoel... Weet je, het is niet meer zoals in de jaren zestig. Ik bedoel, dat waren de dagen, er is gewoon geen geld nu, weet je, overleven, produceren, volhouden, het is een jungle daar, je moet gewoon blijven werken. En de telefoon gaat en ze zegt: Oh excuseer me, wil je? Hey, hi! Hoe gaat het met je? Uh huh. Hoe gaat het met je werk? Goed. Luister, hou het vol, ik bedoel, het zijn niet de jaren zestig, weet je, luister, ik moet nu gaan, maar, uh, lunch zou geweldig zijn. Goed, volgende week? Ja. Erg druk nu, maar volgende week zou fijn zijn, OK? Bye bye Tot ziens. En ik ga naar Magoo's, voor een hapje, en ik zie Frank en ik ga naar zijn tafel en ik zeg: Hé Frank. Hoi, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je werk? Ja, met mij gaat het ook goed. Luister, ik ben blut weet je, maar, uh, werken... Luister, ik moet nu gaan, we moeten echt eens afspreken, weet je. Waarom kom je niet een keertje langs? Ja, dat zou geweldig zijn. OK. Hou je goed. Doe het rustig aan. Ik zie je nog wel Ik zal je bellen. Dag. Bye bye En ik ga naar een feestje en iedereen zit daar met die feesthoedjes op en het is echt gênant en niemand kan iets bedenken om te zeggen. Dus we lopen allemaal rond - snel - en het is: Hoi! Hoe gaat het met je? Waar ben je geweest? Leuk je te zien. Het spijt me dat ik je vorige week miste, maar we moeten echt eens afspreken, misschien volgende week. Ik zal je bellen. Ik zie je nog wel Bye bye En ik ga naar huis en de telefoon gaat en het is Alan en hij zegt: Weet je, ik ga een show hebben op, uh, kabel TV en het gaat over eenzaamheid, weet je, mensen in de stad die om wat voor sociologische, psychologische, filosofische redenen dan ook niet met elkaar kunnen communiceren, weet je, The Gap, The Gap, uh, het wordt een praatprogramma en mensen bellen in maar we zeggen aan het begin van elk programma: Luister, bel niet met je _persoonlijke_ problemen want die willen we niet horen. En ik ga slapen en hij gaat weer over en het is Mary en ze zegt: Hey, Laurie, hoe gaat het? Luister, ik belde alleen om hallo te zeggen... Uh, ja, nou maak je geen zorgen. Luister, blijf gewoon doorwerken. Ik moet nu gaan. Ik weet dat het laat is, maar we moeten volgende week eens samen lunchen en praten en... Luister, Laurie, als je voor die tijd wilt praten, zal ik mijn antwoordapparaat aan laten staan... en bel me gewoon... wanneer je maar wilt.