Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: lecrae Songtekst: say i won't (feat andy mineo)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: lecrae - say i won't (feat andy mineo) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van say i won't (feat andy mineo)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van lecrae! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van lecrae en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals say i won't (feat andy mineo) .

Origineel

Lecrae & Andy Mineo. Say I won't (why y'all scared to be different?). Say I won't (why y'all scared to be different?). Say I won't (we them outsiders, that's just how we live it). Say I won't (and I bet I will). Say I won't. I might do it just to show you. We be like la, la, la, la. Andy Mineo. From the same city as the B-I-G. Wanna serve these bars, gotta see Id. Now I'm on their radar, where B-Dot be?. Was a slave for the cars, then we got free. Used to only wanna pull up in a black sport. Just a white man excelling in a black sport. Now I'm really doin' pull ups. Got a honeymoon for the summer tryna get a six-pack for it. Say I won't catch 'Crae slippin' in the studio at like 3 Am. Autograph that forehead with a Sharpie pen and then Instagram. Might swag out a fanny pack. I might bring Velour back. Nobody wanna change the game, man y'all just want more trap. Okay, say I won't rap over bagpipes. Say I won't talk about that price. To know Christ and live life like every night my last night. 'Bout to switch up the program. I rock name-brand, I rock no brand. My whole life Gopro cam, got rap like I had no fans, nope. They say, I know I say, "veto". Danny Davito, and Al Pacino, those are my people. Also I'm rockin' the speedo. This that casino, you bet your revenue. Thinking you'll stop me, no never not letting you. You must be high on that medical thinking I won't. But I know better, know that I bet I do (kill 'em, ooh). Lecrae. Say I won't sell my shoes and take my kids to Chuck E Cheese with the money. Say I won't bring my own bottle of Pellegrino to the movies with me. Say I won't. Look, I'm from an era of fast living and mass terror. Boys cover them cover girls like mascara. I don't need to keep a gun and a mask ever. I still make 'em put their hands up, ask Derek. My role manager damage all of you amateurs. Sneaking up on a tour bus with a demo to hand to us. When I was younger, I just wanted a chain. Now a chain of events has afforded a change. See, I been a rebel since back in the day, I don't follow the people. I follow the leader through valleys and shadows of death and I fearin' no evil. So say I won't do it, say I won't turn the music up and get to it. Won't come down H-Town all the way to their town. In the old school, drop top Buick. And I'm getting, maybe 8 or 9 miles to the gallon. Still feeling like a stallion. I got Andy ridin' shotgun with 30 gold chains on, talking about he Italian. Say I won't go drop a double album, and rap double time on all dub-step. Got no producers, just me rockin' over beatboxin' by Dougie Fresh. Say I won't

 

Vertaling

Lecrae & Andy Mineo. Zeg dat ik niet (waarom zijn jullie bang om anders te zijn?). Say I won't (waarom zijn jullie bang om anders te zijn?). Zeg dat ik niet wil (wij zijn buitenstaanders, zo leven wij nu eenmaal). Zeg dat ik het niet zal doen (en ik wed dat ik het zal doen). Zeg dat ik het niet doe. Misschien doe ik het alleen om het je te laten zien. We zijn als la, la, la, la. Andy Mineo. Uit dezelfde stad als de B-I-G. Als ik deze bars wil bedienen, moet ik mezelf zien. Nu sta ik op hun radar, waar B-Dot is? Ik was een slaaf voor de auto's, toen werden we vrij. Ik wilde vroeger alleen in een zwarte sport rijden. Gewoon een blanke die uitblinkt in een zwarte sport. Nu doe ik echt pull ups. Ik heb een huwelijksreis voor de zomer en probeer er een six-pack voor te krijgen. Zeg me dat ik Crae niet betrap als hij om 3 uur 's nachts in de studio uitglijdt. Handtekening op dat voorhoofd zetten met een Sharpie pen en dan Instagrammen. Misschien een heuptasje uitpakken. Misschien breng ik Velour terug. Niemand wil het spel veranderen, man jullie willen alleen maar meer val. Oké, zeg dat ik niet zal rappen over doedelzakken. Zeg dat ik niet over die prijs zal praten. Om Christus te kennen en te leven alsof elke avond mijn laatste avond is. Ik ga het programma veranderen. Ik rock naam-merk, Ik rock geen merk. Mijn hele leven Gopro cam, kreeg rap alsof ik geen fans had, nope. Ze zeggen, ik weet het, ik zeg, "veto". Danny Davito, en Al Pacino, dat zijn mijn mensen. Ik draag ook een speedo. Dit is dat casino, je wedt je inkomsten. Je denkt dat je me kunt stoppen, nee dat laat ik niet toe. Je moet high zijn van die medicijnen en denken dat ik het niet doe. Maar ik weet beter, weet dat ik wed dat ik het doe (kill 'em, ooh). Lecrae. Zeg dat ik mijn schoenen niet verkoop en mijn kinderen meeneem naar Chuck E Cheese met het geld. Zeg dat ik mijn eigen fles Pellegrino niet meeneem naar de film. Zeg dat ik dat niet doe. Kijk, ik kom uit een tijdperk van snel leven en massaterreur. Jongens bedekken meisjes als mascara. Ik hoef nooit een pistool en een masker op te houden. Ik laat ze nog steeds hun handen omhoog doen, vraag maar aan Derek. Mijn rol manager beschadigt jullie allemaal amateurs. Stiekem op een tourbus komen met een demo om aan ons te overhandigen. Toen ik jonger was, wilde ik gewoon een ketting. Nu heeft een aaneenschakeling van gebeurtenissen voor een verandering gezorgd. Zie je, ik ben een rebel sinds vroeger, ik volg de mensen niet. Ik volg de leider door dalen en schaduwen van de dood en ik vrees geen kwaad. Dus zeg dat ik het niet doe, zeg dat ik de muziek niet harder zet en er voor ga. Ik kom niet naar H-Town, helemaal naar hun stad. In de oude school, Buick met open dak. En ik haal, misschien 8 of 9 mijl op de gallon. Ik voel me nog steeds als een hengst. Ik heb Andy aan het stuur met 30 gouden kettingen om, pratend over een Italiaan. Zeg dat ik geen dubbel album ga uitbrengen, en dubbele tijd ga rappen op alle dub-step. Ik heb geen producers, alleen ik rock over beatboxin' door Dougie Fresh. Say I won't