Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: lecrae Songtekst: will you take me as i am

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: lecrae - will you take me as i am ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van will you take me as i am? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van lecrae! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van lecrae en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals will you take me as i am .

Origineel

[Talking]. Christ through faith. I talked to a cat the other day. And he was like;. "Man I really wanna come to Christ. But I gotta clean my life up first, get my sins together". I told em, I used to think that way too. I thought I had to change myself before I could come to Christ. But Christ changed me. Let me tell you my story, it starts like this. [Verse One]. It's 5:46 in the mornin', tossin' and turnin'. Chest burnin', sermons in my head keep reocurrin'. Havin' visions in my head of a kid. Cryin' at the feet of the Father, for all the wrong things that he did. Now I'm sweatin' in my sheets can't sleep. My mind keeps tellin' me I'm six feet deep. Don't remind me, even though I'm still alive I can't tell. The way I'm living my life I feel I'm going to hell. God they telling me I should accept you. That you had to leave the world, cause the world left you. Reason I can't change, like a mystery to me. So I make believe there really is a heaven for a G. Even though they say you loved the world so much, you shed ya blood. God I feel I'm too messed up for love. They tell me come as I am but I smell like smoke. My whole lifes full of sin cause it's all I know. The bible told me that you died for my sins. If I believe in Christ, it'll save me from the end. But I'm scared to ask you, to save me my heart. So evil, I got thoughts, that's full of hatred hurtin' people. I thought at first I had to clean up my life. Now I'm hearin' I just need to cling to the light. I'm ready to do it, but Lord I pray you understand. My life is a mess, will you take me as I am. [Chorus]. Will you take me as I am. I know the way I'm living is wrong. But I can't change on my own, trying to make it alone. I wonder, how could you love me when my life so ugly. But you came down and died for me. Will you take me as I am. I know the way I'm living is wrong. But I can't change on my own, trying to make it alone. I wonder, how could you love me when my life so ugly. But you came down and died for me. Will you take me as I am. [Verse Two]. I'm sick and tired of trying to me the man, my daddy never taught me to be. I'm grown up now, life ain't what I thought it would be. I made many mistakes in my past I can't fix. Now I'm staring at this crusifix tatted on my wrist. Is it true what they telling me, am I just crazy. Did ya bleed on the cross, for my sins to save me. But why would ya die for me. My whole life I've been working for Satan, while He fed lies to me. And now I'm hearing too much, trying to get a true touch. Of a love that can change me, I'm all screwed up. Figure Hell is what I deserve. But your word says we all fall short so I guess we all outta burn. Teach me I wanna learn. How you could save a wretch like me, before death says it's my turn. I think I finally understand. No matter my past, you'll still take me as I am. [Chorus]. [Verse Three]. My father had a few last words to give. I be telling people the reason to live. The reason to die, united with the King in the sky. This life is passing us by, I got no reason to lie. You'll never give the world enough, they'll hunger for more. They figure there ways are nuthin to the wonderous lord. More security than the man that left you. More love than the moms who kept you. He'll always accept you. Be everything your supposed to. Let Christ rule ya heart, mind, body and soul cause He chose you. And if the world don't know you. It don't matter you're Gods child and he'll never disown you. Ya purpose on earth is far from worthless. That's why ya glorified like ya life's been purchased. And it don't matter if the world don't seen us. We still mean the world to Jesus. [Chorus]. [Talking]. Yeah, we're saved by grace through faith. It's not works. Ain't nuthin you can do, ain't nuthin I can do. That could get us this grace salavation that we got man. It's only Christ. So if you feel like you gotta clean yourself up. Before you can come to Him. Forget it. Just come to Him. He'll take you as you are, and he'll change You. From the inside, out

 

Vertaling

[Sprekend]. Christus door het geloof. Ik sprak met een kat de andere dag. En hij was als;. "Man ik wil echt tot Christus komen. Maar ik moet eerst mijn leven op orde brengen, mijn zonden op een rijtje zetten". Ik zei hem dat ik er ook zo over dacht. Ik dacht dat ik mezelf moest veranderen voordat ik naar Christus kon komen. Maar Christus heeft me veranderd. Laat me je mijn verhaal vertellen, het begint als volgt. Vers één. Het is 5:46 's morgens, ik lig te woelen en te draaien. Borstkas brandt, preken in mijn hoofd blijven herleven. Havin 'visioenen in mijn hoofd van een kind. Huilend aan de voeten van de Vader, voor al de verkeerde dingen die hij deed. Nu zweet ik in mijn lakens en kan niet slapen. Mijn geest blijft me vertellen dat ik een meter diep zit. Herinner me er niet aan, ook al leef ik nog, ik kan het niet zeggen. De manier waarop ik mijn leven leef, voel ik dat ik naar de hel ga. God zegt me dat ik je moet accepteren. Dat je de wereld moest verlaten, omdat de wereld jou verliet. Redenen die ik niet kan veranderen, als een mysterie voor mij. Dus ik maak geloven dat er echt een hemel voor een G. Ook al zeggen ze dat je hield van de wereld zo veel, je vergoten je bloed. God, ik voel dat ik te verknoeid ben voor liefde. Ze zeggen me te komen zoals ik ben, maar ik ruik naar rook. Mijn hele leven is vol zonde want dat is alles wat ik ken. De bijbel vertelde me dat je stierf voor mijn zonden. Als ik in Christus geloof, zal het me redden van het einde. Maar ik ben bang om U te vragen, om mijn hart te redden. Zo slecht, ik heb gedachten, die vol haat zitten en mensen pijn doen. Ik dacht eerst dat ik mijn leven moest beteren. Nu hoor ik dat ik me moet vastklampen aan het licht. Ik ben klaar om het te doen, maar Heer ik bid dat U het begrijpt. Mijn leven is een puinhoop, wilt U mij nemen zoals ik ben. Neem me zoals ik ben. Neemt U mij zoals ik ben. Ik weet dat de manier waarop ik leef verkeerd is. Maar ik kan niet alleen veranderen, ik probeer het alleen te redden. Ik vraag me af, hoe je van me kunt houden als mijn leven zo lelijk is. Maar U kwam naar beneden en stierf voor mij. Wil je me nemen zoals ik ben. Ik weet dat de manier waarop ik leef verkeerd is. Maar ik kan niet in mijn eentje veranderen, proberen om het alleen te maken. Ik vraag me af, hoe kun je van me houden als mijn leven zo lelijk is. Maar U kwam naar beneden en stierf voor mij. Wil je me nemen zoals ik ben. [Verse Twee]. Ik ben het zat om te proberen de man te zijn die mijn vader me nooit geleerd heeft. Ik ben nu volwassen, het leven is niet wat ik dacht dat het zou zijn. Ik heb veel fouten gemaakt in mijn verleden die ik niet kan herstellen. Nu staar ik naar dit kruisbeeld dat op mijn pols is getatoeëerd. Is het waar wat ze me vertellen, ben ik gewoon gek. Heb je gebloed aan het kruis, voor mijn zonden om mij te redden. Maar waarom zou je voor mij sterven. Mijn hele leven heb ik voor Satan gewerkt, terwijl hij mij leugens voedde. En nu hoor ik te veel, proberen om een echte aanraking te krijgen. Van een liefde die me kan veranderen, ik ben helemaal in de war. Ik denk dat de hel is wat ik verdien. Maar jouw woord zegt dat we allemaal tekort schieten, dus ik denk dat we allemaal opgebrand zijn. Leer het me, ik wil het leren. Hoe je een stakker als ik kan redden, voordat de dood zegt dat het mijn beurt is. Ik denk dat ik het eindelijk begrijp. Ongeacht mijn verleden, je neemt me nog steeds zoals ik ben. [refrein]. [Verse Drie]. Mijn vader had een paar laatste woorden te geven. Ik vertel de mensen de reden om te leven. De reden om te sterven, verenigd met de Koning in de hemel. Dit leven gaat aan ons voorbij, ik heb geen reden om te liegen. Je zult de wereld nooit genoeg geven, ze zullen hongerig zijn naar meer. Ze denken dat hun manieren niets zijn voor de wonderbaarlijke Heer. Meer veiligheid dan de man die je verliet. Meer liefde dan de moeders die je hielden. Hij zal je altijd accepteren. Wees alles wat je hoort te zijn. Laat Christus heersen over je hart, geest, lichaam en ziel want Hij koos jou. En als de wereld je niet kent. Het maakt niet uit, je bent Gods kind en Hij zal je nooit verstoten. Je doel op aarde is verre van waardeloos. Dat is waarom je verheerlijkt bent alsof je leven gekocht is. En het maakt niet uit als de wereld ons niet ziet. We betekenen nog steeds de wereld voor Jezus. [Chorus]. [Talking]. Ja, we zijn gered door genade, door geloof. Het gaat niet om werken. Er is niets wat jij kan doen, en niets wat ik kan doen. Dat zou ons deze genade redding kunnen geven die we hebben man. Het is alleen Christus. Dus als je het gevoel hebt dat je jezelf moet opknappen. Voordat je tot Hem kan komen. Vergeet het. Kom gewoon tot Hem. Hij zal je nemen zoals je bent, en Hij zal je veranderen. Van binnenuit, naar buiten