Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Legally Blonde Songtekst: Omigod You Guys

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Legally Blonde - Omigod You Guys ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Omigod You Guys? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Legally Blonde! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter L van Legally Blonde en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Omigod You Guys .

Origineel

MARGOT, Dear Elle, He's a lucky guy I'm, like, gonna cry I got tears coming out of my nose Mad props! He's the campus catch You're a perfect match Cause you both have such great taste in clothes Of course he will propose SERENA Dear Elle, Honey maseltav future's taking off Bring that ring back and show it to me PILAR Four carats A princess cut Are you psyched or what?! I just wish i could be there to see ALL THREE GIRLS, When he gets down on one knee ALL GIRLS, omigod omigod, you guys Looks like Elle's gonna win the prize If there ever was a perfect couple, this one qualifies omigod, you guys omigod, this is happening Our own homecoming queen and king Finally she'll be trying on a huge engagement ring for size omigod, you guys omigod! PILAR, Okay, Everybody signed, good Now fall in line And we'll start the engagement parade SERENA, Light candles in single file Dont forget to smile Lose the gum Kate, you look like a maid (Spoken: Sorry!) Now prepare to serenade. omigod omigod, you guys Looks like Elle's gonna win the prize (Spoken) SH! If there ever was a perfect couple, this one qualifi... (Spoken)SHH! omigod, you... SERENA (Spoken)GUYS, I'M SERIOUS! FRAT GIRL Elle and Warner were meant to be FRAT GIRL #2 Not once has he ever hit on me KATE, (Spoken) SHUT-UP! MARGOT, There just like that couple from Titanic, only no one dies omigod ALL GIRLS Two! Three! Four! Daughter of Delta-Nu Soon to be fiance Now that a man chose you Your life begins today Make him a happy home Waste not his hard earned wage And so he does not roam Strive not to look your age Still in your hour of need Let it be understood No man could supersede, Our sacred bond of sisterhood omigod omigod, you gu- SPOKEN: "Guy, she's not here." "Bruiser, where is Elle?" (Bark) "She's doesnt have an engagement outfit?" (Bark) "She's totally freaking out?" (Bark) "She's trapped in the old valley mill?" (Bark) "Oh whoops sorry, the Old Valley Mall?!" omigod, dress emergency! SERENA, Don't take the freeway! FRAT GIRL Hey, wait for me! No one should be left alone to dress and to accessorize! omigod, you guys! omigod omigod omigod omigod omigod ELLE, (Spoken) It's almost there but... (Sung) This dress needs to seal the deal Make a grown man kneel But it can't come right out and say bride Cant look like I'm desperate or Like I'm waiting for it I gotta leave Warner his pride So bride is more implied omigod omigod, you guys All this week I've had butterflies Every time he looks at me its totally proposal eyes omigod you guys So help me dress for my fairytale Cant wear something I bought on sale SERENA, Love is , like, forever. This is no time to economize omigod, you guys SALE WOMAN, (Spoken) Excuse me, have you seen this? It just came in. It's perfect for a blonde. ELLE, (Spoken)Right! With a half lip stitch on china silk? SALE WOMAN, (Spoken) Uh-huh. ELLE, (Spoken) But the thing is, you can't use a half lip stich on china silk. It'll pucker. And you didn't just get this in because I saw it in last May's Vogue FRAT GIRLS, (whisper) omigod omigod, you guys ELLE, (Spoken) I'm not about to buy last years dress at this years price FRAT GIRLS Elle saw right through that salesgirl's lies ELLE (Spoken) It may be perfect for a blonde, but I'm not that blonde! (Sung) I may be in love but im not stupid Lady, I've got eyes STORE OWNER, (Spoken) omigod, Elle woods (Sung) Sorry, our mistake Courtney, take your break! Just ignore her She hasn't been well Try this! Latest from Milan Go on, try it on I take care of my best clientelle Its a gift from me to Elle ELLE, omigod omigod, you guys This one's perfect and its just my size See, dreams really do come true, you never have to compromise omigod FRAT GIRLS, omigod omigod you guys Let's go home before someone cries If there ever was a perfect couple this one qualifies Cause we love you guys! ELLE: No, I love you guys! FRAT GIRLS, omigod ELLE, omigod ALL GIRLS. omigod You guys! omigod!

 

Vertaling

Margot, Beste Elle, Hij is een geluksvogel Ik ben, net als, ga huilen Ik kreeg tranen uit mijn neus Mad props! Hij is de vangst van de campus Je bent een perfecte match Want jullie hebben allebei zo'n fantastische smaak in kleren Natuurlijk zal hij voorstellen SERENA Beste Elle, Honing maseltav de toekomst van opstijgen Breng de ring terug en toon het aan mij PILAR Vier karaat Een prinses cut Ben je opgewonden of wat?! Ik wou dat ik kon er om te zien Alle drie de meiden, Wanneer hij op een knie Alle meisjes, omigod omigod, jullie Ziet eruit als Elle's gonna de prijs te winnen Als er ooit een perfect koppel, een kwalificeert omigod, jullie omigod, dit gebeurt Onze eigen homecoming queen en koning Ten slotte zal ze proberen op een grote verlovingsring voor maat omigod, jullie omigod! PILAR, Oke, Iedereen ondertekend, goed Vallen nu in de lijn En we beginnen de betrokkenheid parade SERENA, Kaarsen in een enkel bestand Vergeet niet te lachen Verliest het tandvlees Kate, je ziet eruit als een meid (Gesproken: Sorry!) Nu voorbereiden opserenade. omigod omigod, jullie Ziet eruit als Elle's gonna de prijs te winnen (Gesproken) SH! Als er ooit een perfect koppel, een kwalifi ... (Gesproken) SHH! omigod, je ... SERENA (Gesproken) Jongens, ik ben serieus! Frat GIRL Elle en Warner waren bedoeld om te worden Frat GIRL # 2 Niet een keer heeft hij ooit hit op mij KATE, (Gesproken) SHUT UP! Margot, Er is gewoon dat echtpaar uit Titanic willen, maar niemand sterft omigod Alle meisjes Twee! Drie! Vier! Dochter van Delta-Nu Binnenkort te verloofde Nu dat een man koos u Je leven begint vandaag Maken hem tot een gelukkig thuis Afvalstoffen niet zijn hard verdiende loon En hij zwerft niet Streef niet naar je leeftijd kijken Nog steeds in uw uur van nood Laat het duidelijk zijn Niemand kon domineren, Onze heilige band van zusterschap omigod omigod u gu- Gesproken: "Guy, ze is niet hier." "Bruiser, waar is Elle?" (Bark) "Ze is doesnt hebben een engagement outfit?" (Bark) "Ze is helemaal freaking out?" (Bark) "Ze zit gevangen in de oude vallei molen?" (Bark) "Oh Oeps sorry, deOude Valley Mall?! " omigod, jurk noodgeval! SERENA, Neem niet de snelweg! Frat GIRL He, wacht op mij! Niemand mag alleen worden gelaten aan te kleden en accessoires! omigod, jullie! omigod omigod omigod omigod omigod ELLE, (Gesproken) Het is er bijna, maar ... (Sung) Deze jurk moet de deal Maak een volwassen man knielt Maar het kan niet komen recht uit en zeggen bruid Cant lijken Ik ben wanhopig of Alsof ik op te wachten Ik moet vertrekken Warner zijn trots Dus bruid is meer impliciet omigod omigod, jullie Alle deze week die ik heb gehad vlinders Elke keer als hij kijkt me aan zijn totaal voorstel ogen omigod jullie Dus help me kleden voor mijn sprookje Cant draag iets wat ik gekocht op de verkoop SERENA, Liefde is, zoals, voor altijd. Dit is geen tijd te besparen omigod, jullie VERKOOP VROUW, (Gesproken) Neem me niet kwalijk, heb je dit gezien? Het kwam net binnen dat het perfect is voor een blonde. ELLE, (Gesproken) Right! Met een halve steek op lip china zijde? VERKOOP VROUW, (Gesproken) Uh-huh. ELLE, (Gesproken) Maar het dingis, kunt u geen gebruik maken van een halve lip Stich over China zijde. Het zal fronsen. En je hebt niet zomaar dit omdat ik zag het in mei vorig jaar Vogue Frat meisjes, (Fluisterend) omigod omigod, jullie ELLE, (Gesproken) Ik ben niet van plan te kopen vorig jaar jurk dit jaar de prijs Frat GIRLS Elle zag dwars door dat verkoopster leugens ELLE (Gesproken) Het kan perfect zijn voor een blonde, maar ik ben niet die blonde! (Sung) Ik kan in de liefde, maar im niet dom Dame, ik heb ogen Eigenaar van de winkel, (Gesproken) omigod, Elle Woods (Sung) Sorry, onze vergissing Courtney, neem uw vakantie! Negeer haar Ze heeft niet goed is Dit proberen! Uiterlijk vanaf Milaan Kom op, probeer het op Ik zorg van mijn beste clientelle Het is een cadeau van mij voor Elle ELLE, omigod omigod, jullie Deze is perfect en het is gewoon mijn maat Zie, dromen echt uitkomen, hoef je nooit tot een compromis omigod Frat meisjes, omigod omigod jullie Laten we naar huis gaan voordat iemand huilt Als er ooit een perfect paar deze in aanmerking komt Want we love youjongens! ELLE: Nee, ik hou van jullie! Frat meisjes, omigod ELLE, omigod Alle meisjes. omigod Jullie! omigod!