Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: lift to experience Songtekst: into the storm

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: lift to experience - into the storm ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van into the storm? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van lift to experience! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van lift to experience en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals into the storm .

Origineel

Into the storm Tell your mother you won't be home for Christmas this Year. Say you've headed south for the Promised Land. With gun in hand. When America falls the world will fall with her. When America falls the world will fall with her. Sell the car and take the train, You won't need it where you're going, Leave the bags, don't pack a thing but the clothes on Your back. With food, gun and gunny sack, With food, gun and gunny sack, With food, gun and gunny sack, Head for the tracks. If one dies along the journey keep riding through the Night, You'll never make it if you stop to bury, You'll never make it if you wait for light. Don't pause to question justice, Don't take the time to mourn, We'll have time to suffer, After we've suffered the storm. There's gonna be two hits Babylon is fallen, is fallen. You'll see it before you hear it, Sound takes some time to travel. When the noise reaches your ear you will know and you Will fear The end is near. Babylon is fallen, is fallen For the day comes, then the night. As we tread along the darker song, Of salvation yet to come. Ponder the thought of what little you've fought. Yeah the journey for you my friend has just begun. Yeah the wind is gonna blow those (four) walls in And the sound is gonna drown you out. Behold I show you a mystery, We shall not all sleep, We shall all be changed, The crippled, deaf and weak. In a moment, in the twickling of an eye, The last trumpet shall sound and the dead shall rise. Incorruptible we shall all be changed. Spoken under: (If the watchman sees the sword come upon The land, warns not the people) Incorruptible we shall all be changed. (His blood will I require at his hand.) Incorruptible we shall all be changed. (If the watchman sees the sword come upon the land and Warns the people, ) Incorruptible we shall all be changed. (He has delivered his own soul and shall be free.) Spoken: We shall all be free. We, we shall all be free, We shall be free, We shall be free, We shall be free. (There are no roads to where we are, ) We shall be free. (The path to the city has yet to be craved. So follow your fate to the Lone Star State, and join us As we sing along.) Born in sin, sufferin', strugglin' through thick and Thin. Place your lips to my lips, and let's begin to weather The dreaded storm. You have been warned. We shall be free, We shall be free, We shall be free, We shall be free, We shall be free, We shall be free. We shall be free, We shall be free, We shall be free, We shall be free. We shall be

 

Vertaling

In de storm Vertel je moeder dat je niet thuis zal zijn met Kerstmis dit jaar. Zeg dat je naar het zuiden gaat voor het beloofde land. Met een pistool in je hand. Als Amerika valt, zal de wereld met haar vallen. Als Amerika valt, zal de wereld met haar vallen. Verkoop de auto en neem de trein, Je hebt hem niet nodig waar je heen gaat, Laat de koffers staan, pak niets in behalve de kleren op je rug. Met voedsel, geweer en jutezak, Met voedsel, geweer en jutezak, Met voedsel, geweer en jutezak, Ga naar de sporen. Als er een sterft tijdens de reis blijf dan rijden door de Nacht, Je zult het nooit halen als je stopt om te begraven, Je zult het nooit halen als je wacht op het licht. Stop niet om te twijfelen aan rechtvaardigheid, Neem niet de tijd om te rouwen, We zullen tijd hebben om te lijden, Nadat we de storm hebben doorstaan. Er zullen twee klappen vallen Babylon is gevallen, is gevallen. Je zult het zien voordat je het hoort, Geluid heeft tijd nodig om te reizen. Wanneer het geluid je oor bereikt, zul je het weten en zult vrezen Het einde is nabij. Babylon is gevallen, is gevallen Want de dag komt, dan de nacht. Als we langs het donkere lied lopen, Van verlossing die nog moet komen. Denk aan het weinige dat je hebt gevochten. Ja, de reis voor jou mijn vriend is net begonnen. Ja, de wind zal die vier muren omver blazen. En het geluid zal je overstemmen. Aanschouw ik toon u een mysterie, We zullen niet allemaal slapen, We zullen allemaal veranderd worden, De kreupelen, doven en zwakken. In een oogwenk, in het twinkelen van een oog, De laatste trompet zal klinken en de doden zullen opstaan. Onomkoopbaar zullen wij allen veranderd worden. Gesproken onder: (Als de wachter het zwaard ziet komen over het land, waarschuwt het volk niet) Onomkoopbaar zullen wij allen veranderd worden. (Zijn bloed zal ik eisen van zijn hand.) Onomkoopbaar zullen wij allen veranderd worden. (Als de wachter het zwaard over het land ziet komen en waarschuwt het volk, ) Onomkoopbaar zullen wij allen veranderd worden. (Hij heeft zijn eigen ziel bevrijd en zal vrij zijn). Gesproken: Wij zullen allen vrij zijn. Wij, wij zullen allen vrij zijn, Wij zullen vrij zijn, Wij zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn. (Er zijn geen wegen naar waar we zijn, ) We zullen vrij zijn. (Het pad naar de stad moet nog worden gezocht. Dus volg je lot naar de Lone Star State, en doe met ons mee As we sing along.) Geboren in zonde, lijdend, worstelend door dik en Thin. Plaats je lippen op mijn lippen, en laten we beginnen met het doorstaan van De gevreesde storm. U bent gewaarschuwd. We zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn. We zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn, We zullen vrij zijn. We zullen