Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: lil wayne Songtekst: best thing yet

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: lil wayne - best thing yet ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van best thing yet? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van lil wayne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van lil wayne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals best thing yet .

Origineel

D-D-D-Diesel on the beat. Shhhhhut up bitch... let Anita speak!. I think on the remix of this song I'm a get uh, Common and Kanye. Yeah... ok yeah. Anything you can do I could do better. I avoid trends and I'm still a trend setter. Weezy just let em, just let em die. I got all the answers so they call me when why. What where who, you think you fly?. I'm up there too - you fly, I flew. I'm up there too. You know they say two, is better than one, time. I'm, out there pimpin all the time. So keep your two cents before I give your ass a dime. Pistol on my waist gonna need a funeral and wait. Cause I'm a put that motherfucker dead in your face. R.I.P. I know my history. Run Dmc but my girl is only worry bout one Dmc. And I'm the shit like I-M-T-H-E-S-H-I-T, haha!. I do this!... when I want to. Nah really I can't control it. Even if I didn't wanna do it. I would Do It! Hahahaha. Yeah.... Ready to battle anyone. I'm a go with God and a bag full of guns. Yeah I'm an animal hear me growl. You against me is like Man Vs. Wild. Me against you is like man versus child. Hehe and I am the man. It's Young Moolah, applaud my team. And we prefer red carpet if the floor's not clean. It's Mister, it's the microphone fiend. And they running with my words like I'm writing on jeans. Yeah, and if the lights could all scream. They'd sing my song, I like to be seen. I deserve to be heard if anything else. So I fear God and the world going deaf. Can you hear me now? Heh. Even the Hip-Hop vets tell me I'm the.... Scary!. Don't stop the beat Diesel. Cause I got the heat Diesel. Like diesel, yeah.... Heh I put it down like it's too heavy. But how can I with the world in my hands. Heaven in my plans. I swear I am important like the evidence I'm saying. I'm just trying to make my alphabets as heavy as I can. How do I live, when I'm as deadly as I am?. I get props and every other extra credit that I can. Cause see, I respect the merit of a fan. No homo but please blow me to Japan. Okay I'm getting hotter I'm a need another fan. I keep going so here I go again. Always trying to be better than I am. Label me the best and in the throne I will stand. Why? Because I'm just a stand up guy. Your hands smokin me cause I got your hands high. I'll probably be in the banga Ja Rule when "I Cry". You only know me but God knows I try. No x-ray show my insides. And I gotta stay in touch with my pimp side. So, tell your girl I said what's up... I said hi.... She like that's what's up... like the sky.... Byrd Gang taking off bitch watch em fly. And paint the sky red like the Crimson Tide. Flow retarded, Special Olympics kind. That gold medal heavy but it fit just fine. So, I just had to spit this rhyme. Spit like I'm trying to tongue kiss this rhyme. Some say greatness gets better with time. So I bought a zillion watches but don't watch mine. You little fucks are so I-ron-ical. Nickel plus fo' is a nine millimeter. No starch but I tote I-ron. All out in the open like I'm in I-ran. Young, champ-I-on, like a lamp I'm on. But um, I could clap and then lights off. Take no nights off but my days the same. And people change but fuck it nothing stays the same. And naw I ain't speaking so don't wave the blame. Lock me up but you could never cave the brain. Gasoline, can you invision if our gaze was flames. No you can not stop my vibe, couple page a game. Dang, a game? Yep, well gimme some crazy frames. And if this camera shoots me dead, Lord save my chains. Lord save the rings, I am way too vain hehe. Listen to that Kanye again. I play the game like I made the games. You playing like your trying to get traded mane. And you ain't gotta call me the greatest mane. But I am more of a dog than the greatest dane. You boys acting like ladies mane. Crying like you bout to have babies mane. And you can find me grinding on the days we playin'. And that's because I know the sun'll raise again. And when it do I'm a praise the mane. They say you crazy Wayne, but I just bake em mane. And that's Ms. Baker saying, that I'm the.... Hehe yeah. So, now I got.... I got the, I got the, I got the R&B vets saying I'm the.... Hahahaha... lil touchie bitch!. Young Moolah baby...

 

Vertaling

D-D-Diesel op de beat. Shhhhut up bitch... laat Anita spreken!. Ik denk dat ik op de remix van dit nummer, Common en Kanye krijg. Ja... ok ja. Alles wat jij kan doen, kan ik beter doen. Ik vermijd trends en ik ben nog steeds een trendsetter. Weezy laat ze gewoon sterven. Ik heb alle antwoorden dus ze bellen me wanneer waarom. Wat waar wie, denk je dat je vliegt? Ik ben daar ook - jij vliegt, ik vloog. Ik ben ook daarboven. Je weet dat ze zeggen dat twee beter is dan één keer. Ik ben daar de hele tijd aan het pimpen. Dus hou je twee centen voordat ik je een dubbeltje geef. Pistool op mijn middel heeft een begrafenis nodig en wacht. Want ik steek die klootzak dood in je gezicht. R.I.P. Ik ken mijn geschiedenis. Run Dmc, maar mijn meisje maakt zich maar zorgen om één Dmc. En ik ben de shit zoals I-M-T-H-E-S-H-I-T, haha!. Ik doe dit!... wanneer ik het wil. Nee, ik kan het niet controleren. Zelfs als ik het niet zou willen doen. Ik zou het doen! Hahahaha. Yeah.... Klaar om met iedereen te vechten. Ik ben een go met God en een zak vol geweren. Ja, ik ben een beest, hoor me grommen. Jij tegen mij is als man tegen wild. Ik tegen jou is als man tegen kind. Hehe en ik ben de man. Het is Young Moolah, applaus voor mijn team. En we hebben liever rode loper als de vloer niet schoon is. Het is meneer, het is de microfoon duivel. En ze rennen met mijn woorden alsof ik op jeans schrijf. Ja, en als de lichten allemaal konden schreeuwen. Ze zouden mijn lied zingen, ik wil graag gezien worden. Ik verdien het om gehoord te worden, als er iets anders is. Dus ik ben bang dat God en de wereld doof worden. Kun je me nu horen? Heh. Zelfs de Hip-Hop veteranen vertellen me dat ik de.... Enge! Stop niet met de beat Diesel. Want ik heb de warmte Diesel. Like diesel, yeah.... Heh ik leg het neer alsof het te zwaar is. Maar hoe kan ik met de wereld in mijn handen. De hemel in mijn plannen. Ik zweer dat ik belangrijk ben zoals het bewijs dat ik zeg. Ik probeer alleen mijn alfabetten zo zwaar te maken als ik kan. Hoe kan ik leven, als ik zo dodelijk ben als ik? Ik krijg rekwisieten en elk ander extra krediet dat ik kan krijgen. Want zie je, ik respecteer de verdienste van een fan. Geen homo maar blaas me alsjeblieft naar Japan. Oké, ik word heter, ik heb nog een fan nodig. Ik ga maar door dus hier ga ik weer. Altijd proberen beter te zijn dan ik ben. Label me de beste en in de troon zal ik staan. Waarom? Omdat ik gewoon een stand up man ben. Je handen roken me omdat ik je handen hoog heb. Ik zal waarschijnlijk in de banga Ja Rule zijn wanneer "I Cry". Je kent me alleen maar God weet dat ik het probeer. Geen x-ray tonen mijn binnenste. En ik moet in contact blijven met mijn pooier kant. Dus, vertel je meisje dat ik zei hoe het gaat... Ik zei hoi.... Ze zei dat is wat er aan de hand is... zoals de sky .... Byrd Gang stijgt op, bitch, kijk ze vliegen. En verf de lucht rood zoals de Crimson Tide. Flow achterlijk, Special Olympics soort. Die gouden medaille was zwaar, maar hij paste precies. Dus, ik moest deze rijm gewoon spugen. Ik spuug alsof ik deze rijm probeer te tongzoenen. Sommigen zeggen dat grootheid beter wordt met de tijd. Dus ik kocht een ziljoen horloges, maar kijk niet naar de mijne. Jullie kleine klootzakken zijn zo I-ron-isch. Nikkel plus fo' is een negen millimeter. Geen stijfsel, maar ik neem wel I-ron mee. Alles in het openbaar alsof ik in l-ran ben. Jong, kampioen, als een lamp ben ik op. Maar um, ik zou kunnen klappen en dan lichten uit. Neem geen nachten vrij maar mijn dagen hetzelfde. En mensen veranderen maar fuck it niets blijft hetzelfde. En naw ik spreek niet dus zwaai niet met de schuld. Sluit me op maar je kan nooit de hersenen uithollen. Benzine, kan je je voorstellen als onze blik vlammen waren. Nee je kan mijn vibe niet stoppen, koppel pagina een spel. Dang, een spel? Ja, nou geef me wat gekke frames. En als deze camera me doodschiet, Heer red mijn kettingen. Heer red de ringen, ik ben veel te ijdel hehe. Luister nog eens naar die Kanye. Ik speel het spel alsof ik het spel gemaakt heb. Je speelt alsof je probeert om verhandelde manen te krijgen. En je hoeft me niet de grootste man te noemen. Maar ik ben meer een hond dan de grootste dane. Jullie jongens gedragen je als dames manen. Huilen alsof jullie bijna baby's krijgen manen. En je kunt me vinden slijpen op de dagen dat we spelen. En dat is omdat ik weet dat de zon weer opkomt. En als dat gebeurt, prijs ik de manen. Ze zeggen dat je gek bent Wayne, maar ik bak ze gewoon manen. En dat is wat Ms. Baker zegt, dat ik de .... ben. Hehe yeah. Dus, nu heb ik... Ik heb de, ik heb de, ik heb de R&B veteranen die zeggen dat ik de.... ben Hahahaha... kleine touchie bitch!. Young Moolah baby...