Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: lou reed Songtekst: a dream

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: lou reed - a dream ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van a dream? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van lou reed! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van lou reed en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals a dream .

Origineel

It was a very cold clear fall night. I had a terrible dream. Billy Name and Brigid were playing under my stair case. on the second floor about two o'clock in the morning. I woke up. because Amos and Archie had started barking. That made me very angry. because I wasn't feeling well and I told them. I was very cross the real me. that they just better remember. what happened to Sam the bad cat. that was left at home and got sick and went pussy heaven. It was a very cold clear fall night. Some snowflakes were falling. Gee, it was so beautiful. and so I went to get my camera to take some pictures. And then I was taking the pictures. but the exposure thing wasn't right. and I was going to call Fred or Gerry. to find out how to get set it. I was too late. and then I remembered they were still probably at dinner. and anyway. I felt really bad and didn't want to talk to anybody. but the snowflakes were so beautiful and real looking. and I really wanted to hold them. And that's when I heard the voices. from down the hall near the stairs. So I got a flashlight. and I was scared and I went out into the hallway. There's been all kinds of troubles. lately in the neighborhood. and someone's got to bring home the bacon and anyway. there were Brigid and Billy playing. And under the stair case. was a little meadow sort of like the park at 23rd street. where all the young kids go and play frisbee. Gee, that must be fun. maybe we should do an article on that in the magazine. but they'll just tell me I'm stupid and it won't sell. but I'll just hold my ground this time, I mean. it's my magazine, isn't it?. So I was thinking that as the snowflakes fell. and I heard those voices having so much fun. Gee, it would be so great to have some fun. So I called Billy. but either he didn't hear me or he didn't want to answer. which was so strange. because. even if I don't like reunions I've always loved Billy. I'm so glad he's working. I mean it's different than Ondine. He keeps touring with those movies. and he doesn't even pay us and the film. I mean the film's just going to disintegrate and then what. I mean he's so normal off of drugs. I just don't get it. And then I saw John Cale. he's been looking really great. He's been coming by the office to exercise with me. Ronnie said I have a muscle. but he's been really mean since he went to AA. I mean what does it mean. when you give up drinking and then you're still so mean. He says I'm being lazy but I'm not. I'm just can't find any ideas. I mean I'm just not. let's face it. going to get any ideas up at the office. And seeing John made me think of the Velvets. and I had been thinking about them. when I was on St. Marks Place. going to that new gallery those sweet new kids have opened. but the thought I was old. and then I saw the old DOM. the old club where we did our first shows. It was so great. And I don't understand about that Velvet's first album. I mean I did the cover. I was the producer. and I always see it repackaged. and I've never gotten a penny from it. How could that be. I should call Henry. but it was good seeing John. I did a cover for him. but I did in black and white and he change it to color. It would have been worth more if he'd left it my way. but you can never tell any body anything I've leaned that. I tried calling again to Billy and John. they wouldn't recognize me it was like I wasn't there. Why won't they let me in. And then I saw Lou. I'm so mad at him. Lou Reed got married and didn't invite me. I mean is it because he thought I'd bring too many people. I don't get it. could have at least called. I mean he's doing so great. Why doesn't he call me?. I saw him at the MTV show. and he was one row away and he didn't even say hello. I don't get it. You know I hate Lou. I really do. He won't even hire us for his videos. And I was proud of him. I was so scared today. There was blood leaking thought my shirt. from those old scars from being shot. And the corset I wear to keep my insides in was hurting. And I did three sets of fifteen pushups. and four sets of ten setups. But then my insides hurt. and I saw drops of blood on my shirt and I remember. the doctors saying I was dead. And then later they had to take blood out of my hand. 'couse they ran out or veins. but then. all this thinking was making me an old grouch. and you can't do anything anyway so. if they wouldn't let me play with them in my own dream. I was just going to have to make another. and another. and another. Gee, wouldn't it be funny if I died in this dream. before I could make another one up. And nobody called. And nobody came.

 

Vertaling

Het was een koude heldere herfstnacht. Ik had een vreselijke droom. Billy Name en Brigid waren onder mijn trap aan het spelen. op de tweede verdieping rond twee uur in de morgen. Ik werd wakker, omdat Amos en Archie begonnen te blaffen. Dat maakte me erg boos. omdat ik me niet goed voelde en ik vertelde het hen. Ik was erg dwars de echte ik. dat ze maar beter konden onthouden. wat er met Sam de slechte kat was gebeurd. die thuis was achtergelaten en ziek werd en naar de hemel ging kut. Het was een koude heldere herfstnacht. Er vielen wat sneeuwvlokken. Goh, het was zo mooi. en dus ging ik mijn camera halen om wat foto's te maken. En toen was ik de foto's aan het nemen. maar de belichting was niet goed. en ik ging Fred of Gerry bellen. om uit te vinden hoe ik het moest instellen. Ik was te laat. En toen herinnerde ik me dat ze waarschijnlijk nog aan het eten waren. En hoe dan ook. Ik voelde me echt slecht en wilde met niemand praten, maar de sneeuwvlokken waren zo mooi en echt. En ik wilde ze echt vasthouden. En toen hoorde ik de stemmen, in de hal bij de trap. Dus pakte ik een zaklamp en ik was bang en ik ging naar de gang. Er zijn allerlei problemen geweest, de laatste tijd in de buurt. en iemand moet het spek naar huis brengen, en hoe dan ook, daar waren Brigid en Billy aan het spelen. En onder de trap was een kleine weide, zoals het park op 23rd street, waar alle kinderen frisbee spelen. Goh, dat moet leuk zijn. Misschien moeten we daar een artikel over maken in het tijdschrift. Maar ze zullen me dom vinden en het zal niet verkopen. Maar ik zal deze keer voet bij stuk houden, ik bedoel. Het is mijn tijdschrift, is het niet? Dus ik dacht dat terwijl de sneeuwvlokken vielen, en ik die stemmen hoorde die zoveel plezier hadden. Goh, het zou zo geweldig zijn om wat plezier te hebben. Dus belde ik Billy, maar of hij hoorde me niet of hij wilde niet opnemen. Wat zo vreemd was, want ook al hou ik niet van reünies, ik heb altijd van Billy gehouden. Ik ben zo blij dat hij werkt. Ik bedoel, het is anders dan Ondine. Hij blijft toeren met die films, en hij betaalt ons en de film niet eens. Ik bedoel de film valt gewoon uit elkaar en dan wat. Ik bedoel, hij is zo normaal zonder drugs. Ik snap het gewoon niet. En toen zag ik John Cale. Hij ziet er echt geweldig uit. Hij komt langs op kantoor om met me te trainen. Ronnie zei dat ik een spierbundel heb. Maar hij is echt gemeen sinds hij naar de AA is gegaan. Ik bedoel, wat betekent het als je stopt met drinken en dan nog zo gemeen bent. Hij zegt dat ik lui ben, maar dat ben ik niet. Ik kan gewoon geen ideeën vinden. Ik bedoel, ik krijg gewoon geen ideeën op kantoor, laten we eerlijk zijn. En het zien van John deed me denken aan de Velvets. En ik had over hen nagedacht. Toen ik op St. Marks Place was, naar die nieuwe galerie gaan die die lieve nieuwe kinderen hebben geopend. Maar ik dacht dat ik oud was. En toen zag ik de oude DOM. De oude club waar we onze eerste shows deden. Het was zo geweldig. En ik begrijp het niet van dat eerste album van Velvet. Ik bedoel, ik deed de cover. Ik was de producer. En ik zie het altijd herverpakt. En ik heb er nooit een cent van gekregen. Hoe kan dat nou. Ik zou Henry moeten bellen, maar het was goed om John te zien. Ik heb een cover voor hem gemaakt, maar ik deed het in zwart-wit en hij veranderde het in kleur. Het zou meer waard zijn geweest als hij het aan mij had overgelaten. Maar je kunt nooit iemand iets vertellen. Ik heb dat geleerd. Ik probeerde Billy en John weer te bellen. Ze herkenden me niet, het was alsof ik er niet was. Waarom laten ze me niet binnen. En toen zag ik Lou. Ik ben zo boos op hem. Lou Reed trouwde en nodigde mij niet uit. Ik bedoel, is het omdat hij dacht dat ik teveel mensen zou meebrengen. Ik snap het niet. Hij had op zijn minst kunnen bellen. Ik bedoel, hij doet het zo goed. Waarom belt hij me niet? Ik zag hem bij de MTV show. en hij zat een rij verder en hij zei niet eens gedag. Ik snap het niet. Je weet dat ik Lou haat. Echt waar. Hij wil ons niet eens inhuren voor zijn video's. En ik was trots op hem. Ik was zo bang vandaag. Er lekte bloed uit mijn shirt, van die oude littekens van het schot. En het korset dat ik draag om mijn ingewanden binnen te houden deed pijn. En ik deed drie sets van vijftien push-ups. En vier sets van tien set-ups. Maar toen deed mijn binnenste pijn en ik zag druppels bloed op mijn shirt en ik herinner me dat de dokters zeiden dat ik dood was. En later moesten ze bloed uit mijn hand halen. Omdat ze geen aders meer hadden, maar toen... Al dat denken maakte me een oude mopperkont. En je kunt toch niets doen, dus... als ze me niet met hen lieten spelen in mijn eigen droom. Ik zou er nog een moeten maken, en nog een, en nog een. Goh, zou het niet grappig zijn als ik in deze droom zou sterven, voordat ik een andere kon verzinnen. En niemand belde. En niemand kwam.