Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: louis armstrong Songtekst: the night before christmas

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: louis armstrong - the night before christmas ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the night before christmas? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van louis armstrong! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van louis armstrong en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the night before christmas .

Origineel

LOUIS ARMSTRONG Twas the night before Christmas, when all through the house Not a creature was stirring, not even a mouse The stockings were hung by the chimney with care In hopes that St Nicholas soon would be there The children were nestled all snug in their beds While visions of sugar-plums danced in their heads And mama in her 'kerchief, and I in my cap Had just settled our brains for a long winter's nap When out on the lawn there arose such a clatter I sprang from the bed to see what was the matter Away to the window I flew like a flash Tore open the shutters and threw up the sash The moon on the breast of the new-fallen snow Gave the lustre of mid-day to objects below When, what to my wondering eyes should appear But a miniature sleigh, and eight tinny reindeer With a little old driver, so lively and quick I knew in a moment it must be St Nick More rapid than eagles his coursers they came And he whistled, and shouted, and called them by name! "Now Dasher! now, Dancer! now, Prancer and Vixen! On, Comet! On, Cupid! on, on Donner and Blitzen! To the top of the porch! to the top of the wall! Now dash away! Dash away! Dash away all!" As dry leaves that before the wild hurricane fly When they meet with an obstacle, mount to the sky So up to the house-top the coursers they flew With the sleigh full of Toys, and St Nicholas too And then, in a twinkling, I heard on the roof The prancing and pawing of each little hoof As I drew in my head, and was turning around Down the chimney St Nicholas came with a bound He was dressed all in fur, from his head to his foot And his clothes were all tarnished with ashes and soot A bundle of Toys he had flung on his back And he looked like a peddler, just opening his pack His eyes-how they twinkled! his dimples how merry! His cheeks were like roses, his nose like a cherry! His droll little mouth was drawn up like a bow And the beard of his chin was as white as the snow The stump of a pipe he held tight in his teeth And the smoke it encircled his head like a wreath He had a broad face and a little round belly That shook when he laughed, like a bowlful of jelly! He was chubby and plump, a right jolly old elf And I laughed when I saw him, in spite of myself! A wink of his eye and a twist of his head Soon gave me to know I had nothing to dread He spoke not a word, but went straight to his work And filled all the stockings, then turned with a jerk And laying his finger aside of his nose And giving a nod, up the chimney he rose! He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle And away they all flew like the down of a thistle But I heard him exclaim, 'ere he drove out of sight "Happy Christmas to all, and to all a good-night!"

 

Vertaling

LOUIS ARMSTRONG Het was de avond voor Kerstmis, toen in het hele huis Geen wezen bewoog, zelfs geen muis. De kousen werden met zorg bij de schoorsteen gehangen In de hoop dat Sinterklaas er snel zou zijn De kinderen lagen knus in hun bed Terwijl visioenen van suikerpruimen in hun hoofd dansten En mama in haar zakdoek, en ik in mijn muts Had just settled our brains for a long winter's nap Toen er op het gazon zo'n gekletter klonk Ik sprong van het bed om te zien wat er aan de hand was Ik vloog als een flits naar het raam Ik rukte de luiken open en gooide het venster omhoog. De maan op de borst van de pas gevallen sneeuw Gaf de glans van middernacht aan de voorwerpen beneden Toen, wat verscheen er voor mijn verwonderde ogen maar een miniatuurslee, en acht blikken rendieren Met een kleine oude bestuurder, zo levendig en snel Ik wist in een oogwenk dat het St. Nick moest zijn Sneller dan adelaars kwamen zijn ruiters En hij floot en schreeuwde en noemde ze bij hun naam. "Nu Dasher! Nu, Dancer! Nu, Prancer en Vixen! On, Comet. Kom op, Cupido. Kom op, Donner en Blitzen. Naar de top van de veranda. Naar de top van de muur. En nu wegwezen! Spurt weg! Sprint allemaal weg!" Als droge bladeren die voor de wilde orkaan vliegen Als ze een obstakel tegenkomen, stijgen ze naar de hemel. Zo vlogen de ruiters naar de top van het huis Met de slee vol speelgoed, en Sinterklaas ook En toen, in een oogwenk, hoorde ik op het dak Het steigeren en pootstappen van elke kleine hoef Toen ik mijn hoofd introk, en me omdraaide Kwam Sinterklaas met rasse schreden door de schoorsteen Hij was helemaal in bont gekleed, van zijn hoofd tot zijn voeten En z'n kleren waren helemaal besmeurd met as en roet Een bundel speelgoed had hij op zijn rug geworpen En hij zag eruit als een marskramer die net zijn pakje openmaakte. Zijn ogen, hoe twinkelden ze! Zijn kuiltjes, hoe vrolijk! Zijn wangen waren als rozen, zijn neus als een kers. Zijn kleine mond was als een boog omhoog getrokken En de baard op zijn kin was zo wit als sneeuw. Het stompje van een pijp hield hij strak tussen zijn tanden En de rook omringde zijn hoofd als een krans. Hij had een breed gezicht en een kleine ronde buik Die schudde als hij lachte, als een komvol gelei! Hij was mollig en dik, een echte vrolijke oude elf En ik lachte toen ik hem zag, ondanks mezelf! Een knipoog van zijn oog en een draai van zijn hoofd gaven me snel te weten dat ik niets te vrezen had Hij sprak geen woord, maar ging meteen aan het werk en vulde alle kousen, draaide zich toen met een ruk om En legde zijn vinger opzij van zijn neus En met een knikje, ging hij de schoorsteen op! Hij sprong op zijn slee, en gaf een fluitsignaal aan zijn team. En weg vlogen ze als het dons van een distel. Maar ik hoorde hem uitroepen, voordat hij uit het zicht verdween. "Gelukkig kerstfeest voor iedereen, en een goede nacht."