Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: ludacris Songtekst: he man

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ludacris - he man ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van he man? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ludacris! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van ludacris en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals he man .

Origineel

From the power bestowed upon me by the third coast Deep in the trenches of Atlanta where they learned most You never heard before flows this extra ordinary And if the burners blow foes is in the mortuary Here to prevent the destruction of this rap music Find a blank spot on my wall and put a plaque to it I'm in the class all by myself nobody's messing with me Feel free to ask about my wealth I got the weapons with me So come and get me I'm here Keep the semi-automatic near no need to fear I wipe out your windshield ‘til you see me clear [Repeat] I ruin careers so hide away your tears no shook ones here until you look inside the mirror Shift rap into second gear stood up and I volunteer now the industry's screaming but can you hear The ladies just cheer sometimes their lipstick will smear ‘cause in my line of work this He-man needs a She-Ra I've been appointed straight from the power of Grayskull Believe the master of the universe gets great skull I'm so ferocious chopping heads off with my battle axe Got many faces give them whiplash when I battle Zakk A diabolical technology like Skeletor But trained in the art of throwing you through the cellar door I'm checking off my enemies until I get them all With powerful beams that disperse from my Ludacris-tal balls Until the system falls their families will miss’em all kiss’em all goodbye and I try to warn all of ‘em I guess I really pissed ‘em off peel the cap and twist them off if you got homies then call all of ‘em These bombs are ticking them off fans are ripping them off your CDs ain’t purchased people just borrow ‘em And me I'm dismissing them all really insisting they all quit and hurry up before tomorrow comes! I've been unleashed from the belly of the beast man Let's have a feast I'll put the toast up to your teeth man With a flick of my wrist switches I'll activate Turbo packs which insure me that your back’ll break As Mekaneck neck extends straight up and bends You'd be wishing you wore Depends and called a couple friends I’ll conjure potions that surge power from my finger tips Don’t get the notion I can give some middle finger tips It’s just a gift from me to you and there's no telling what we would do I keep the crew close by and their ready to clap clap I keep the beef in the stew till they look like Winnie the Pooh If you have no clue then I recommend that you get back back See I'm only keeping it true that’s what real players will do And I'll let the hollow just spew you'd be under attack tack And then I'll bid you ado and probably send you a few flowers to your funeral no way to snapback A place where sorcery science and magic intertwine And where mysterious forces maintain the streets is mine With special automatic armor that contains gadgets No one can get to my level I think the game’s had it I can transform bionic appendages Challenge your thoughts with these metaphors and synonyms I shoot game through the sky at amazing speeds Helping the industry curve at the time of need

 

Vertaling

Van de macht die mij geschonken is door de derde kust Diep in de loopgraven van Atlanta waar ze het meest geleerd hebben Je hoorde nooit eerder stromen dit extra gewone En als de branders blazen is de vijand in het mortuarium Hier om de ondergang van deze rapmuziek te voorkomen Zoek een lege plek op mijn muur en plak er een plaquette op Ik zit in de klas helemaal alleen niemand rotzooit met mij Voel je vrij om naar mijn rijkdom te vragen ik heb de wapens bij me Dus kom me maar halen, ik ben hier Hou de semi-automatische in de buurt geen reden tot angst ik veeg je voorruit weg tot je me helder ziet [Herhaal] Ik ruïneer carrières dus verberg je tranen geen geschud hier tot je in de spiegel kijkt Shift rap in de tweede versnelling stond op en ik meld me vrijwillig nu schreeuwt de industrie maar kan je horen De dames juichen alleen soms zal hun lippenstift uitlopen want in mijn werk heeft deze He-man een She-Ra nodig Ik ben aangesteld recht uit de macht van Grayskull Geloof dat de meester van het universum een grote schedel krijgt Ik ben zo woest hoofden af te hakken met mijn strijdbijl Ik heb vele gezichten en geef ze een whiplash als ik met Zakk vecht. Een duivelse technologie zoals Skeletor Maar getraind in de kunst om je door de kelderdeur te gooien Ik kijk mijn vijanden na tot ik ze allemaal heb Met krachtige stralen die verspreiden vanuit mijn Ludacris-tal ballen Totdat het systeem valt zullen hun families ze allemaal missen en ik probeer ze allemaal te waarschuwen. Ik denk dat ik ze echt kwaad heb gemaakt. Als je homies hebt, bel ze dan allemaal. Deze bommen maken ze kwaad fans rippen ze van je cd's worden niet gekocht mensen lenen ze gewoon En ik ontsla ze allemaal, ik sta erop dat ze allemaal stoppen en opschieten voordat morgen komt! Ik ben losgelaten uit de buik van het beest, man. Laten we feesten, ik zal de toast tot aan je tanden brengen. Met een beweging van mijn schakelaars activeer ik Turbo packs die me verzekeren dat je rug zal breken Als Mekaneck nek recht omhoog strekt en buigt Je zou wensen dat je Depends droeg en een paar vrienden belde Ik tover drankjes die kracht uit mijn vingertoppen laten vloeien Krijg niet het idee dat ik wat middelvinger tips kan geven Het is gewoon een geschenk van mij aan jou en er is niet te zeggen wat we zouden doen Ik hou de bemanning dichtbij en ze zijn klaar om te klappen klappen Ik hou het vlees in de stoofpot tot ze op Winnie de Poeh lijken Als je geen idee hebt dan raad ik je aan om terug te gaan Zie je, ik hou het alleen maar eerlijk, dat is wat echte spelers zullen doen En ik laat het hol gewoon spuwen je zou onder vuur liggen En dan zal ik je gedag zeggen en je waarschijnlijk een paar bloemen sturen naar je begrafenis geen manier om terug te snauwen Een plaats waar tovenarij, wetenschap en magie door elkaar lopen. en waar mysterieuze krachten de straten onderhouden is van mij Met speciale automatische bepantsering die gadgets bevat Niemand kan op mijn niveau komen ik denk dat het spel het heeft gehad Ik kan bionische aanhangsels transformeren Daag je gedachten uit met deze metaforen en synoniemen Ik schiet wild door de lucht met verbazingwekkende snelheden De industriecurve helpen op het moment dat het nodig is