Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: lynn anderson Songtekst: auctioneer

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: lynn anderson - auctioneer ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van auctioneer? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van lynn anderson! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van lynn anderson en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals auctioneer .

Origineel

There was a boy in Arkansas who wouldn't listen to his ma When she told him that he should go to school He'd sneak away in the afternoon take a little walk and pretty soon You'd find him at the local auction barn Well he'd stand and listened carefully then pretty soon he began to see How the auctioneer could talk so rapidly He said oh my it's do or die I've got to learn that auction cry Gotta make my mark and be an auctioneer A 15 dollar bid and now twenty now Will you gimme twenty make it now twenty bi di di bom a twenty now Will you gimme twenty who da ba bi bi da twenty dollar bid I got twenty dollar bid and now twenty five now Will you gimme twenty five make it now twenty five bi di di bom a twenty five now Will you gimme twenty five who da ba bi bi da twenty five dollar bid Well as time went on he did his best and all could see he didn't jest He practiced calling bids both night and day His pop would find him behind the barn just working up an awful storm As he tried to imitate an auctioneer His dad said son we just can't stand to have a mediocre man Sellin' things at action using our name We'll send you off to auction school and then you'll be nobody's fool You can take your place among the best A twenty five dollar bid and now thirty now Will you gimme thirty make it now thirty bi di di bom a thirty now Will you gimme thirty who da ba bi bi da thirty dollar bid A thirty dollar bid and now thirty five now Will you gimme thirty five make it now thirty five bi di di bom a thirty five now Will you gimme thirty five who da ba bi bi da thirty five dollar bid So from that boy who went to school there grew a man who played it cool He came back home a full fledged auctioneer And the the people came from miles around just to hear him make that rhytmic sound That fill their hearts with such a happy cheer His fame spread out from shore to shore but he had all he could do and more Had to buy a plane to get around Now he's the best in all the land let's pause to give that man a hand He's the best of naughty auctioneers I got thirty five dollar bid and now forty dollar forty Will you gimme forty make it forty bi di di bom a forty dollar Will you gimme forty who da ba bi bi da forty dollar bid I got forty dollar bid and now forty five dollar forty five Will you gimme forty five make it forty five bi di di bom a forty five dollar Sold it out now for forty five dollar bid Hey well all right sir Forty fifty fifty fifty fifty fifty fifty fifty fifty fifty fifty fifty I sold that hog for for a fifty bid

 

Vertaling

Er was een jongen in Arkansas die niet naar zijn moeder wilde luisteren Toen ze hem zei dat hij naar school moest gaan Hij glipte 's middags weg, maakte een wandelingetje en al snel vond je hem bij de plaatselijke veilingschuur. Hij bleef staan en luisterde aandachtig. Al snel begon hij te begrijpen hoe de veilingmeester zo snel kon praten. Hij zei oh jee het is doen of sterven ik moet die veilingkreet leren Ik moet mijn stempel drukken en een veilingmeester zijn Een bod van 15 dollar en nu twintig Will you gimme twenty make it now twenty bi di di bom a twenty now Wil je me twintig geven die da ba bi bi da twintig dollar bieden Ik heb twintig dollar geboden en nu vijfentwintig Wil je me twintig vijfentwintig maken nu vijfentwintig bi di di bom a vijfentwintig nu Wil je me vijfentwintig geven wie da ba bi bi da vijfentwintig dollar bod Na verloop van tijd deed hij zijn best en iedereen kon zien dat hij geen grapje maakte. Hij oefende het roepen van biedingen zowel dag als nacht Zijn vader zou hem achter de schuur vinden, terwijl hij zich uit de naad werkte Terwijl hij probeerde een veilingmeester na te doen Zijn vader zei: "We kunnen er niet tegen als een middelmatige man die dingen verkoopt onder onze naam We sturen je naar de veilingschool en dan ben je niemands idioot Je kunt je plaats innemen tussen de besten Een bod van vijfentwintig dollar en nu dertig Wil je me dertig geven, maak het nu dertig bi di di bom a dertig nu Wil je me dertig geven die da ba bi bi da dertig dollar bod Een bod van dertig dollar en nu vijfendertig Will you gimme thirty five make it now thirty five bi di di bom a thirty five now Wil je me vijfendertig geven die da ba bi bi da vijfendertig dollar bieden Dus uit die jongen die naar school ging groeide een man die het cool speelde Hij kwam thuis als een volwaardig veilingmeester En de mensen kwamen van heinde en verre om hem dat ritmische geluid te horen maken dat hun harten vulde met zo'n vrolijk gejuich Zijn roem verspreidde zich van kust tot kust maar hij had alles wat hij kon doen en meer Hij moest een vliegtuig kopen om zich te verplaatsen Nu is hij de beste in het hele land laten we pauzeren om die man een hand te geven Hij is de beste van de ondeugende veilingmeesters Ik heb vijfendertig dollar geboden en nu veertig dollar veertig Wil je me veertig geven maak er veertig van Will you gimme forty who da ba bi bi da forty dollar bid Ik heb veertig dollar geboden en nu vijfenveertig dollar vijfenveertig Will you gimme forty five make it forty five bi di di bom a forty five dollar Verkocht het nu voor vijfenveertig dollar bod Hé goed zo meneer Veertig vijftig vijftig vijftig vijftig vijftig vijftig vijftig vijftig vijftig vijftig vijftig Ik heb dat varken verkocht voor een bod van vijftig