Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: macklemore Songtekst: claiming the city

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: macklemore - claiming the city ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van claiming the city? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van macklemore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter m van macklemore en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals claiming the city .

Origineel

[Intro] Life moves pretty fast You don't stop and look around once in a while you could miss it [Verse 1: Ka.lil (aka Khingz) of Abyssinian Creole] Look, I've been away from my city, the city's changes ain't pretty Babies still playing in ditchy forgotten corners The city's forgotten its warriors Who died young Eyes hating the sun that's shining before us How rotten bodies fertilizing the forest of concrete and glass Foul hearted police aiming their gats My head hang over beats I hope my ghosts stay in the past And days I couldn't play to the pad We the same kids they'd be sending to invade Iraq And "make it safe" with crack I got that Gray Goose and OJ in a glass The last day before my cousin hit the pen Down to swing I came back to the town just to be down with the king And loving surroundings it seems Just then he find out his baby cousin fell off a balcony Images of a violent paradise is drowning me Lost souls and I can't let go or tell no The same scenario that rules South Othello Black, Browns and yellow Southsiders tell the devil "hello" And heaven "bye" And it hurts too much to ask why [Hook: Abyssinian Creole] From the places with plenty To the space with no pity The forces changing our city One day at a time If I don't change what's been given What can I say to my children Who gonna be claiming this city One day... [Verse 2: Macklemore] I grew up on Capitol Hill With two parents and two cars They had a beautiful marriage We even had a swing set in our yard My mom didn't have a job, because my dad made enough Money that we could live comfortably and he could support us Now, he'd commute to Tacoma, so we knew we'd be good But then I realized everybody looked just like me in my neighborhood I'd go to school, which was diverse But indeed us, I got sandwiches and Capri-Sun's And my friends ate the free lunch It's crazy trying to look back, cause when I was growing up I didn't understand the fact was There's something called a social status And my black friends weren't in my financial bracket And then my city's divided From neighborhood to neighborhood We're polarized but we claim that we're progressive The police shoot in the hood but never once in my residence Has a white person been shot or even stopped in a Lexus? And to think that we claim that so much has changed Since Brown versus the Board of Education and Roe versus Wade But around my way it all stays the same They just figured out a way to separate the black and white face [Hook] From the places with plenty To the space with no pity The forces changing our city One day at a time If I don't change what's been given What can I say to my children Who gonna be claiming this city One day... From the places with plenty To the space with no pity The forces changing our city One day at a time If I don't change what's been given What can I say to my children Who gonna be claiming this city One day... [Verse 3: Gabriel Teodros of Abyssinian Creole] Say it's the richest city in the world, right? Images of Tent City in the shadows of Amazon's office site In the jungle down the slide in Jose Rizal's park There's this part in the gate, with a trail to a place over I-5 Where families survive, most my early life we've known about it Called development? They kicked them folks out And moved them around every chance they can since So scared of homelessness, but ignoring them ain't gonna change it And tearing down the 'jects ain't gonna make your ass safer For all that paper wasted just to build up Safeco While Garfield High School still remains like a slave boat We gave up on hope, a long time ago, so I wake on this floor, after pacing hours before Mind racing like a child torn in war zones With every side challenged Needing to manage and understand this balance I can't fall or falter Brother, I'm just an author And no amount of words offered has ever been enough to alter this system Swallowing souls broke My own folks roam upcoast Holding dreams close of what America was supposed to be But works for the rich only This Southend in reality Took my family back to what they was running from before When they left that war Same shit, different continent Home don't exist anymore Home don't exist anymore The 206 that raised me just ain't the same, yo [Sample] All those moments All those moments All those moments will be lost, in time Like tears in rain

 

Vertaling

[Intro] Het leven gaat vrij snel Als je niet stopt en af en toe om je heen kijkt, kun je het missen Verse 1: Ka.lil (aka Khingz) van Abyssinian Creole] Kijk, ik ben weg geweest uit mijn stad, de veranderingen in de stad zijn niet mooi Babies still playing in ditchy forgotten corners The city's forgotten its warriors Die jong stierven. Ogen die de zon haten die voor ons schijnt Hoe rotte lichamen het bos van beton en glas bevruchten. Vuile politiemensen richten hun pijlen Mijn hoofd hangt over beats Ik hoop dat mijn geesten in het verleden blijven En dagen dat ik niet naar het pad kon spelen Wij zijn dezelfde kinderen die ze zouden sturen om Irak binnen te vallen En "make it safe" met crack Ik heb die Gray Goose en OJ in een glas De laatste dag voordat mijn neef naar de gevangenis ging. Down to swing Ik kwam terug naar de stad alleen maar om bij de koning te zijn En de omgeving lijkt lief te hebben Toen ontdekte hij dat z'n neefje van 't balkon was gevallen. Beelden van een gewelddadig paradijs verdrinken me Verloren zielen en ik kan niet loslaten of nee zeggen Hetzelfde scenario als in Othello Zwart, bruin en geel Southsiders vertellen de duivel "hello" En de hemel "bye" En het doet te veel pijn om te vragen waarom [Hook: Abyssinian Creole] Van de plaatsen met overvloed Naar de ruimte zonder medelijden De krachten die onze stad veranderen Eén dag per keer Als ik niet verander wat me gegeven is Wat kan ik tegen mijn kinderen zeggen? Die deze stad zullen opeisen. Op een dag... [Verse 2: Macklemore] Ik ben opgegroeid op Capitol Hill Met twee ouders en twee auto's Ze hadden een prachtig huwelijk We hadden zelfs een schommel in onze tuin Mijn moeder had geen baan, want mijn vader verdiende genoeg geld zodat we comfortabel konden leven en hij ons kon onderhouden. Hij pendelde naar Tacoma, dus we wisten dat we het goed zouden hebben. Maar toen realiseerde ik me dat iedereen er net zo uitzag als ik in mijn buurt. Ik ging naar school, die divers was. Maar wij inderdaad, ik kreeg broodjes en Capri-Sun's En mijn vrienden aten de gratis lunch Het is gek om terug te kijken, want toen ik opgroeide begreep ik het feit niet dat er iets is dat sociale status heet En mijn zwarte vrienden zaten niet in mijn financiële klasse. En dan is mijn stad verdeeld Van buurt tot buurt. We zijn gepolariseerd maar we beweren dat we progressief zijn De politie schiet in de buurt, maar nog nooit in mijn woonplaats. Is er ooit een blanke neergeschoten of zelfs maar aangehouden in een Lexus? En dan te bedenken dat we beweren dat er zoveel veranderd is Sinds Brown tegen de raad van onderwijs en Roe tegen Wade Maar bij mij in de buurt blijft het allemaal hetzelfde Ze hebben een manier bedacht om zwart en blank van elkaar te scheiden. [Hook] Van de plaatsen met overvloed Naar de ruimte zonder medelijden De krachten die onze stad veranderen Eén dag per keer Als ik niet verander wat me gegeven is Wat kan ik tegen mijn kinderen zeggen? Die deze stad zullen opeisen. Op een dag... From the places with plenty Naar de ruimte zonder medelijden De krachten die onze stad veranderen Eén dag per keer. Als ik niet verander wat me gegeven is Wat kan ik tegen mijn kinderen zeggen? Die deze stad zullen opeisen. Op een dag... [Verse 3: Gabriel Teodros of Abyssinian Creole] Het is de rijkste stad ter wereld, toch? Beelden van Tent City in de schaduw van Amazons kantoor In de jungle langs de glijbaan in Jose Rizal's park Er is dit deel in de poort, met een pad naar een plek over I-5 Waar families overleven, het meeste van mijn vroege leven hebben we ervan geweten. Noem je het ontwikkeling? Ze hebben die mensen eruit geschopt En verhuisden ze elke kans die ze sindsdien kregen. Zo bang voor dakloosheid, maar hen negeren zal het niet veranderen. En het afbreken van de projecten maakt je niet veiliger. Voor al dat papier dat verspild is om Safeco op te bouwen Terwijl Garfield High School nog steeds als een slavenboot is We hebben de hoop al lang geleden opgegeven, dus Ik word wakker op deze vloer, na uren ijsberen Mijn geest raast als een kind verscheurd in oorlogsgebied Met elke kant uitgedaagd Ik moet deze balans zien te vinden en te begrijpen. Ik kan niet vallen of wankelen Broeder, ik ben maar een schrijver En geen hoeveelheid woorden is ooit genoeg geweest om dit systeem te veranderen Het inslikken van gebroken zielen Mijn eigen mensen zwerven langs de kust Dromen koesterend van wat Amerika had moeten zijn Maar werkt alleen voor de rijken Dit Southend in werkelijkheid Het bracht mijn familie terug naar waar ze eerder voor vluchtten. Toen ze die oorlog verlieten. Zelfde shit, ander continent. Thuis bestaat niet meer. Thuis bestaat niet meer. De 206 die me opvoedde is gewoon niet meer dezelfde, yo [Sample] Al die momenten Al die momenten Al die momenten zullen verloren gaan, in de tijd Like tears in rain