Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Maclemore Songtekst: Same Love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Maclemore - Same Love ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Same Love? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Maclemore! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter M van Maclemore en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Same Love .

Origineel

When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my ma. Tears rushing down my face She's like "Benn you've loved girls since before pre-k" Tripping, yeah I guess she had a point, didn't she Bunch of stereotypes all in my head I remember doing the math like "Yeah, I'm good in little league" A pre-convceived idea of what it all meant. For those that like the same sex, have the characteristics The right-wing conservators think it's a decision, And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a pre-disposition. Playing God. Ah na, here we go America, the brave, still fears what we don't know. And God loves all his children, and somehow forgotten But we paraphrase a book written 35 hundred years ago. Buh Bah, Buh Bah, And I can't change, Even if I try. Even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried, Even if I wanted to. My love, my love, my love She keeps me warm (4x) If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? "Man, that's gay", gets dropped on the daily We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them Call each other faggots, behind the keys of a message board. A word routed in hate, yet our genre still ignores it. Gay is anonymus with the lesser. It's the same that caused war from religion. Gender to skin colour, the complexion of your pigment. The same fight that let people to walk-outs and sit-ins. It's human rights for everybody, there is no difference. Live on! And be yourself! When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't annointed. That holy water, that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless. Rather than fighting for humans, that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Buh Bah, Buh Bah, And I can't change, Even if I try. Even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried, Even if I wanted to. My love, my love, my love She keeps me warm (4x) We press play. Don't press pause. Progress, march on. With the vail over our eyes. We turn back on the cause Till the day that my uncles can be united by law When kids are walking round the hallway, Plagued by pain in their heart. A World so hateful. Some would rather die than be who they are And a certificate on paper, isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law's gonna change us, We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear. Underneath it's all the same love About the time that we raised up... the same Buh Bah, Buh Bah, And I can't change, Even if I try. Even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried, Even if I wanted to. My love, my love, my love She keeps me warm (4x) Love is patient, Love is kind Love is patient, love is kind (Not crying on sundays) Love is patient (Not crying on sundays) Love is kind (I'm not crying on sundays) Love is patient (I'm not crying on sundays) Love is kind (I'm not crying on sundays) Love is patient (I'm not crying on sundays) Love is kind (I'm not crying on sundays) Love is patient (I'm not crying on sundays) Love is kind

 

Vertaling

Toen ik in de 3de graad, dacht ik dat ik homo was Want ik kon tekenen, mijn oom was, en ik hield mijn kamer recht. Ik vertelde mijn ma. Tranen haasten naar beneden mijn gezicht Ze is als "Benn je meiden heb gehouden sinds voor pre-k" Struikelen, ja ik denk dat ze had een punt, nietwaar Stelletje stereotypen allemaal in mijn hoofd Ik herinner me het doen van de wiskunde als "Yeah, Ik ben goed in Little League "Een pre-convceived idee van wat het allemaal betekende. Voor degenen die hetzelfde geslacht willen, hebben de kenmerken De rechtseconservatoren denken dat het een beslissing, En u kunt worden genezen met enige vorm van behandeling en religie. Kunstmatige bedrading van een pre-dispositie. God spelen. Ah na, hier gaan we Amerika, de dappere, vreest nog steeds wat we niet weten. En God houdt van al zijn kinderen, en een of andere manier vergeten Maar we parafraseren een boek geschreven 35 honderd jaar geleden. Buh Bah, Bah Buh, En ik niet kan veranderen, Zelfs als ik probeer. Zelfs als ik wilde. En ik kan niet veranderen. Zelfs als ik probeerde, Zelfs als ik wilde. Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Zijhoudt me warm (4x) Als ik homo was, zou ik denk dat hip-hop haat me. Hebt u het YouTube comments laatste tijd lezen? "Man, dat is gay", wordt gedropt op de dagelijkse We worden zo gevoelloos aan wat we zeggen. Een cultuur opgericht van onderdrukking. Ja, we hebben geen acceptatie voor hen hebben Elkaar bellen takkenbossen, achter de toetsen van een message board. Het woord gerouteerd in haat, maar onze genre negeert het nog steeds. Gay is anonymus met de mindere. Het is dezelfde die veroorzaakt oorlog van religie. Geslacht de huidskleur, deteint van je pigment. Dezelfde strijd die mensen te laten lopen-outs en sit-ins. Het is de mensenrechten voor iedereen, er is geen verschil. Live on! En wees jezelf! Toen ik in de kerk was, ze me iets anders geleerd. Als je predikt haat bij de dienst, zijn die woorden niet annointed. Dat heilig water, dat je weken in is vergiftigd. Als iedereen is comfortabeler resterende stemloos. Plaats van te vechten voor de mens, die hebben hun rechten gestolen. Ik zou niet hetzelfde zijn,maar dat is niet belangrijk. Geen vrijheid tot we gelijk. Damn right Ik steun het. Buh Bah, Bah Buh, En ik niet kan veranderen, Zelfs als ik probeer. Zelfs als ik wilde. En ik kan niet veranderen. Zelfs als ik probeerde, Zelfs als ik wilde. Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdt me warm (4x) We op play. Druk niet op pauze. Vooruitgang, maart op. Met het deksel op onze ogen. We keren terug naar de oorzaak Tot de dag dat mijn ooms kunnen worden verenigd door de wet Wanneer kinderen lopen rond de hal, Geplaagd door pijn inhun hart. Een wereld zo gehaat. Sommigen zouden liever sterven dan te zijn wie ze zijn En een certificaat op papier, is niet gonna lossen het allemaal, maar het is een verdomd goede plek om te beginnen. Geen wet gaat ons te veranderen, wij moeten ons aanpassen. Wat God je gelooft in, we komen uit dezelfde. Strip de angst weg. Onder het is allemaal dezelfde liefde Rond de tijd dat we opstaan ​​... dezelfde Buh Bah, Bah Buh, En ik niet kan veranderen, Zelfs als ik probeer. Zelfs als ik wilde. En ik kan niet veranderen. Zelfs als ik probeerde, Zelfsals ik wilde. Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde Ze houdt me warm (4x) De liefde is geduldig, liefde is vriendelijk De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk (Niet huilen op zondag) De liefde is geduldig (Niet huilen op zondag) De liefde is vriendelijk (Ik huil niet op zondag) De liefde is geduldig (Ik huil niet op zondag) De liefde is vriendelijk (Ik huil niet op zondag) De liefde is geduldig (Ik huil niet op zondag) De liefde is vriendelijk (Ik huil niet op zondag) De liefde is geduldig (Ik huil niet op zondag) De liefde is vriendelijk