Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: malevolent creation Songtekst: slaughter of innocence [live]

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: malevolent creation - slaughter of innocence [live] ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van slaughter of innocence [live]? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van malevolent creation! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter m van malevolent creation en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals slaughter of innocence [live] .

Origineel

Mind of the tormented, twisted arcane. Born from the black bowels of hate. Psychotic cringe, from any light of good. The sight of blood is only understood. Piercing the body to release the life. Another soul to steal, stalking in the night. Feel the wrath of a soul wired to the core of pure power. Power sent to crush, mean to destroy and dismantle. Wielding tools of demise set to conquer lives, Total retribution. No lives are spared, his goal, his hate. His hate, this hates, his hate. IT HATES! The seething feeling writhes from inside. Now you taste the corners of it's mind. It's acrid bile clutches at your throat. Rips you open, achieving attack mode. MURDER, MURDER, MURDER, MURDER! Your body is not your own, subconscious overthrown. Corpse still warm lying still. Another body bag to fill. Slaughter of innocence. Die motherfucker! Blood upon his blade, set fourth to annihilate. Crushing life and limb to dust. Never enough to fulfill his bloodlust. Random kill of chance, victim of innocence. Can not be silenced. Instinct to murder. Tasting the power to destroy. Any means of deceasement, stand employed. Contact of steel into warm flesh. Crimes of the mind to fully infest. Take full credit for the kill. Urge again burns inside, result is homicidal. MURDER, MURDER, MURDER, MURDER! The entity must slay to survive. Feel no remorse, has no conscious for it's crimes. Legacy to kill until the end of time!

 

Vertaling

De geest van de gekwelde, verdraaide magiër. Geboren uit de zwarte ingewanden van haat. Psychotisch ineenkrimpend, van elk licht van goed. De aanblik van bloed wordt alleen begrepen. Doorboort het lichaam om het leven vrij te laten. Een andere ziel om te stelen, sluipend in de nacht. Voel de woede van een ziel bedraad tot de kern van pure macht. Macht gezonden om te verpletteren, bedoeld om te vernietigen en te ontmantelen. Gereedschap van de ondergang om levens te veroveren, Totale vergelding. Geen leven wordt gespaard, zijn doel, zijn haat. Zijn haat, dit haat, zijn haat. HET HAAT! Het ziedende gevoel kronkelt van binnen. Nu proef je de hoeken van zijn geest. Zijn bijtende gal grijpt naar je keel. Scheurt je open, bereikt de aanvalsmodus. MOORD, MOORD, MOORD, MOORD! Je lichaam is niet van jezelf, onderbewustzijn omver geworpen. Lijk nog warm liggend. Nog een lijkzak te vullen. Slachting van onschuld. Sterf, klootzak. Bloed op zijn zwaard, vierde om te vernietigen. Leven en ledematen tot stof verpletterend. Nooit genoeg om zijn bloeddorst te vervullen. Willekeurige moord van het toeval, slachtoffer van onschuld. Kan niet tot zwijgen gebracht worden. Instinct om te moorden. Proeven van de kracht om te vernietigen. Elk middel van bedrog, staat in dienst. Contact van staal in warm vlees. Misdaden van de geest om volledig teisteren. Neem de volle eer voor de moord. De drang brandt weer van binnen, het resultaat is moorddadig. MOORD, MOORD, MOORD, MOORD! De entiteit moet doden om te overleven. Voelt geen wroeging, heeft geen bewustzijn voor zijn misdaden. Legaat om te doden tot het einde der tijden!